Zabalení prezentace pro jednotku CD nebo USB Flash

Můžete vytvořit balíček pro prezentaci a uložit ho na disk CD nebo USB, aby ostatní mohli vaši prezentaci sledovat na většině počítačů. Někteří lidé tomu volají "publikovat prezentaci do souboru".

Uložení balíčku na disk CD

 1. Vložte prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW (který obsahuje existující obsah, který se může přepsat) na diskové jednotce.

 2. V PowerPoint klikněte na Soubor,klikněte na Exportovat,klikněte na Balíček prezentace pro disk CDa potom klikněte na Balíček pro disk CD.

 3. V dialogovém okně Balíček pro disk CD zadejte název disku CD do pole Název disku CD.

 4. Pokud chcete přidat jednu nebo více prezentací, které chcete sbalovat dohromady, klikněte na Přidat,vyberte prezentaci a potom klikněte na Přidat. Tento krok opakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat.

  Tip: Pokud přidáte víc než jednu prezentaci, budou se přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedené v seznamu Soubory ke zkopírování. Pomocí tlačítek se šipkami na levé straně dialogového okna můžete změnit pořadí seznamu prezentací.

 5. Pokud chcete zahrnout doplňkové soubory, jako jsou písma TrueType nebo propojené soubory, klikněte na Možnosti.

  Balení prezentace pro disk CD

 6. V části Zahrnout tyto souboryzaškrtněte příslušná políčka:

  Pokud chcete zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat, zda prezentace není nevhodná nebo soukromá.

  Dialogové okno Možnosti (Balíček pro disk CD)

 7. Kliknutím na OK dialogové okno Možnosti zavřete.

 8. V dialogovém okně Balíček pro disk CD klikněte na Kopírovat na disk CD.

Uložení balíčku na USB flash disk

 1. Vložte usb flash disk do slotu USB v počítači.

 2. V PowerPoint klikněte na Soubor,klikněte na Exportovat,klikněte na Balíček prezentace pro disk CDa potom klikněte na Balíček pro disk CD.

 3. V dialogovém okně Balíček pro disk CD zadejte název disku CD do pole Název disku CD.

 4. Pokud chcete přidat jednu nebo více prezentací, které chcete sbalovat dohromady, klikněte na Přidat,vyberte prezentaci a potom klikněte na Přidat. Tento krok opakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat.

  Tip: Pokud přidáte víc než jednu prezentaci, budou se přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedené v seznamu Soubory ke zkopírování. Pomocí tlačítek se šipkami na levé straně dialogového okna můžete změnit pořadí seznamu prezentací.

 5. Pokud chcete zahrnout doplňkové soubory, jako jsou písma TrueType nebo propojené soubory, klikněte na Možnosti.

  Balení prezentace pro disk CD

 6. V části Zahrnout tyto souboryzaškrtněte příslušná políčka:

  Pokud chcete zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat, zda prezentace není nevhodná nebo soukromá.

  Dialogové okno Možnosti (Balíček pro disk CD)

 7. Kliknutím na OK dialogové okno Možnosti zavřete.

 8. V dialogovém okně Balíček pro disk CD klikněte na Kopírovat do složky.

 9. V dialogovém okně Kopírovat do složky vyberte Procházet.

 10. V dialogovém okně Zvolit umístění přejděte na usb flash disk, vyberte ji nebo podsložku v ní a klikněte na Vybrat.

  Složka a cesta, které jste zvolili, se přidávají do pole Umístění v dialogovém okně Kopírovat do složky.

 11. PowerPoint vás na otázku týkající se propojených souborů. Nejlepší je odpovědět na ano, abyste zajistili, že všechny potřebné soubory pro prezentaci jsou součástí balíčku, který je uložený na usb flash disku.

  PowerPoint začne kopírovat soubory a po dokončení se otevře okno s úplným balíčkem na jednotce USB Flash.

Uložení balíčku na disk CD

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete zkopírovat, nebo pokud pracujete s novou prezentací, která nebyla uložena, uložte prezentaci.

 2. Pokud chcete prezentaci uložit na disk CD, ne do sítě nebo na místní diskovou jednotku v počítači, vložte disk CD do jednotky CD.

  Poznámky: 

  • Můžete zkopírovat na prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW, který obsahuje existující obsah, který se může přepsat.

  • Pokud v PowerPointu zkopírujete prezentaci na disk CD, ujistěte se, že zkopírujete všechny soubory v jedné operaci. Po zkopírování první sady souborů nemůžete pomocí PowerPointu na disk přidat žádné další soubory. Pomocí Průzkumníka Windows ale můžete zkopírovat další soubory na disk CD-R nebo CD-RW, který obsahuje existující soubory. Další podrobnosti najdete v nápovědě k Windows.

 3. Klikněte na kartu Soubor.

 4. Klikněte na & Odeslat,klikněte na Balíček prezentace pro disk CDa v pravém podokně klikněte na Balíček pro disk CD.

 5. Pokud chcete zvolit prezentace, které chcete zkopírovat, a pořadí, ve kterém chcete, aby se přehrály, proveďte toto:

  • Pokud chcete přidat prezentaci, klikněte v dialogovém okně Balíček pro disk CD na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat soubory vyberte prezentaci, kterou chcete přidat, a klikněte na Přidat. Tento krok opakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat. Tento krok opakujte také v případě, že chcete do balíčku přidat další související, jiné než powerpointové soubory.

   Poznámka: Prezentace, která se aktuálně otevře, se automaticky zobrazí v seznamu Soubory ke zkopírování. Soubory, které jste s prezentací provázané, se zahrnou automaticky, ale nezobrazují se v seznamu Soubory, které chcete zkopírovat.

  • Pokud přidáte více než jednu prezentaci, prezentace se zobrazí na webové stránce, která vám umožní přejít na obsah disku CD v pořadí, ve kterém jsou uvedené v seznamu Soubory ke zkopírování v dialogovém okně Balíček pro disk CD. Pokud chcete změnit pořadí, vyberte prezentaci, kterou chcete přesunout, a potom kliknutím na šipková tlačítka přesuňte prezentaci v seznamu nahoru nebo dolů.

  • Pokud chcete odebrat prezentaci nebo soubor ze seznamu Soubory, které chcete zkopírovat, vyberte prezentaci nebo soubor a potom klikněte na Odebrat.

 6. Klikněte naMožnosti a potom v části Zahrnout tyto souboryproveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Pokud chcete zajistit, aby byly soubory propojené s prezentací zahrnuté do balíčku, zaškrtněte políčko Propojené soubory. Mezi soubory, které jsou propojené s prezentací, patří listy Microsoft Office Excelu, které jsou propojené s grafy, zvukovými soubory, filmovými klipy a další.

  • Pokud chcete použít vložená písma TrueType, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Pokud prezentace v současné době neobsahuje vložená písma, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType obsahuje písma při zabalení. Zaškrtávací políčko Vložená písma TrueType platí pro všechny zkopírované prezentace, včetně propojených.

   • Pokud už prezentace obsahuje vložená písma, PowerPoint automaticky respektuje nastavení prezentace tak, aby zahrnovala vložená písma.

 7. Pokud chcete, aby ostatní uživatelé před otevřením nebo úpravou zkopírovaných prezentací zadat heslo, zadejte v části Zvýšit zabezpečení a ochranu osobních údajů heslo nebo hesla, která chcete vyžadovat k otevření prezentace, úpravám nebo oběma.

  Hesla se vztahují na soubory .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht, které byly ve zkopírovaných prezentacích převedeny na soubory PPT. Pokud některý zkopírované soubory už mají přiřazená hesla, PowerPoint vás vyzve, abyste si zvolili, jestli chcete zachovat dříve přiřazená hesla pro tyto soubory a přepsat je novými hesly. Pokud se rozhodnete přepsat dříve přiřazená hesla, nebudou už přijatá pro zkopírované verze souborů. U původních verzí jsou ale stále akceptovány.

 8. Pokud chcete zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat, zda prezentace není nevhodná nebo soukromá.

 9. Kliknutím na OK dialogové okno Možnosti zavřete.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud prezentaci kopírujete do sítě nebo na místní diskovou jednotku na počítači, klikněte na Kopírovat do složky ,zadejte název a umístění složky a potom klikněte na OK.

  • Pokud prezentaci kopírujete na disk CD, klikněte na Kopírovat na disk CD.

Uložení balíčku na USB flash disk

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete zkopírovat, nebo pokud pracujete s novou prezentací, která nebyla uložena, uložte prezentaci.

 2. Vložte usb flash disk do portu USB počítače.

 3. Klikněte na kartu Soubor.

 4. Klikněte na & Odeslat,klikněte na Balíček prezentace pro disk CDa v pravém podokně klikněte na Balíček pro disk CD.

 5. Pokud chcete zvolit prezentace, které chcete zkopírovat, a pořadí, ve kterém chcete, aby se přehrály, proveďte toto:

  • Pokud chcete přidat prezentaci, klikněte v dialogovém okně Balíček pro disk CD na Přidat a potom v dialogovém okně Přidat soubory vyberte prezentaci, kterou chcete přidat, a klikněte na Přidat. Tento krok opakujte pro každou prezentaci, kterou chcete přidat. Tento krok opakujte také v případě, že chcete do balíčku přidat další související, jiné než powerpointové soubory.

   Poznámka: Prezentace, která se aktuálně otevře, se automaticky zobrazí v seznamu Soubory ke zkopírování. Soubory, které jste s prezentací provázané, se zahrnou automaticky, ale nezobrazují se v seznamu Soubory, které chcete zkopírovat.

  • Pokud přidáte více než jednu prezentaci, prezentace se zobrazí na webové stránce, která vám umožní přejít na obsah disku CD v pořadí, ve kterém jsou uvedené v seznamu Soubory ke zkopírování v dialogovém okně Balíček pro disk CD. Pokud chcete změnit pořadí, vyberte prezentaci, kterou chcete přesunout, a potom kliknutím na šipková tlačítka přesuňte prezentaci v seznamu nahoru nebo dolů.

  • Pokud chcete odebrat prezentaci nebo soubor ze seznamu Soubory, které chcete zkopírovat, vyberte prezentaci nebo soubor a potom klikněte na Odebrat.

 6. Klikněte naMožnosti a potom v části Zahrnout tyto souboryproveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Pokud chcete zajistit, aby byly soubory propojené s prezentací zahrnuté do balíčku, zaškrtněte políčko Propojené soubory. Mezi soubory, které jsou propojené s prezentací, patří listy Microsoft Office Excelu, které jsou propojené s grafy, zvukovými soubory, filmovými klipy a další.

  • Pokud chcete použít vložená písma TrueType, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType.

   Poznámky: 

   • Pokud prezentace v současné době neobsahuje vložená písma, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType obsahuje písma při zabalení. Zaškrtávací políčko Vložená písma TrueType platí pro všechny zkopírované prezentace, včetně propojených.

   • Pokud už prezentace obsahuje vložená písma, PowerPoint automaticky respektuje nastavení prezentace tak, aby zahrnovala vložená písma.

 7. Pokud chcete, aby ostatní uživatelé před otevřením nebo úpravou zkopírovaných prezentací zadat heslo, zadejte v části Zvýšit zabezpečení a ochranu osobních údajů heslo nebo hesla, která chcete vyžadovat k otevření prezentace, úpravám nebo oběma.

  Hesla se vztahují na soubory .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml a .mht, které byly ve zkopírovaných prezentacích převedeny na soubory PPT. Pokud některý zkopírované soubory už mají přiřazená hesla, PowerPoint vás vyzve, abyste si zvolili, jestli chcete zachovat dříve přiřazená hesla pro tyto soubory a přepsat je novými hesly. Pokud se rozhodnete přepsat dříve přiřazená hesla, nebudou už přijatá pro zkopírované verze souborů. U původních verzí jsou ale stále akceptovány.

 8. Pokud chcete zkontrolovat, zda prezentace obsahuje skrytá data a osobní údaje, zaškrtněte políčko Zkontrolovat, zda prezentace není nevhodná nebo soukromá.

 9. Kliknutím na OK dialogové okno Možnosti zavřete.

 10. V dialogovém okně Balíček pro disk CD klikněte na Kopírovat do složky.

 11. V dialogovém okně Kopírovat do složky vyberte Procházet.

 12. V dialogovém okně Zvolit umístění přejděte na usb flash disk, vyberte ji nebo podsložku v ní a klikněte na Vybrat.

  Složka a cesta, které jste zvolili, se přidávají do pole Umístění v dialogovém okně Kopírovat do složky.

 13. PowerPoint vás na otázku týkající se propojených souborů. Nejlepší je odpovědět na ano, abyste zajistili, že všechny potřebné soubory pro prezentaci jsou součástí balíčku, který je uložený na usb flash disku.

  PowerPoint začne kopírovat soubory a po dokončení se otevře okno s úplným balíčkem na jednotce USB Flash.

PowerPoint pro macOS nenabízí funkci "prezentace balíčku pro disk CD".

V PowerPoint pro macOS je ve výchozím nastavení vložený veškerý obsah. Pokud tedy vložíte zvuk, obrázek nebo video, bude kopie tohoto mediálního souboru součástí PowerPoint souboru. Funkce Balíček pro disk CD je nepotřebná, protože obsah už máte v PowerPoint souboru.

PowerPoint pro web nepodporuje tuto funkci "balení", ale má i jiné způsoby, jak sdílet dokončenou prezentaci s ostatními:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×