Microsoft Office je ve výchozím nastavení nakonfigurovaný tak, aby blokoval externí obsah v sešitech a prezentacích, jako jsou obrázky, propojená média, hypertextové odkazy a datová připojení, a pomáhá tak chránit vaše zabezpečení a ochranu osobních údajů. Blokování externího obsahu pomáhá zabránit webovým signálům a dalším rušivým metodám, které hackeři používají k napadání vašeho soukromí a láká vás ke spuštění škodlivého kódu bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Co je externí obsah a proč jsou webové signály potenciální hrozbou?

Externí obsah je jakýkoli obsah propojený z internetu nebo intranetu na sešit nebo prezentaci. Mezi příklady externího obsahu patří obrázky, propojená média, datová připojení a šablony.

Hackeři můžou externí obsah používat jako webové signály. Webové signály odesílají informace z počítače zpět na server, který je hostitelem externího obsahu. Mezi typy webových signálů patří:

 • Obrázky     Hacker odešle sešit nebo prezentaci, abyste mohli zkontrolovat, že obsahuje obrázky. Když soubor otevřete, obrázek se stáhne a informace o souboru se znovu zobrazí na externím serveru.

 • Obrázky v e-mailových zprávách Outlooku     Microsoft Office má vlastní mechanismus pro blokování externího obsahu ve zprávách. To pomáhá chránit před webovými signály, které by jinak mohly zachytit vaši e-mailovou adresu. Další informace najdete v tématu Blokování nebo odblokování automatického stahování obrázků v e-mailových zprávách.

 • Propojená média     Hacker vám pošle prezentaci jako přílohu v e-mailové zprávě. Prezentace obsahuje multimediální objekt, například zvuk, který je propojený s externím serverem. Když otevřete prezentaci v Microsoft PowerPointu, přehraje se multimediální objekt a pak spustí kód, který spustí škodlivý skript, který poškozuje váš počítač.

 • Datová připojení     Hacker vytvoří sešit a odešle vám ho jako přílohu v e-mailové zprávě. Sešit obsahuje kód, který natahuje data z databáze nebo je do databáze nasdílí. Hacker nemá oprávnění k databázi, ale vy ano. V důsledku toho se při otevření sešitu v Microsoft Excelu kód spustí a přistupuje k databázi pomocí vašich přihlašovacích údajů. K datům pak můžete přistupovat nebo je měnit bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Jak mě Centrum zabezpečení chrání před externím obsahem?

Pokud máte v sešitu nebo prezentaci externí datová připojení, při otevření souboru vás obchodní panel upozorní, že externí obsah je zakázaný.

Externí datová připojení byla zakázána – povolte zaškrtnutím políčka Povolit obsah.

Pokud chcete externí obsah odblokovat, klikněte na panelu Pro firmy na Povolit obsah. Informace o tom, jak se před kliknutím na některou možnost rozhodnout o zabezpečení, najdete v další části.

Co mám dělat, když se zobrazí upozornění zabezpečení s dotazem, jestli chci povolit nebo zakázat externí obsah?

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, máte možnost povolit externí obsah nebo ho nechat zablokovaný. Externí obsah byste měli povolit jenom v případě, že jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Oznámení o zabezpečení aplikace Microsoft Excel – označuje, že aplikace Excel zjistila potenciální problém se zabezpečením. Pokud umístění zdrojového souboru považujete za důvěryhodné, zvolte povolit. Pokud tomu tak není, zakažte ho.

Důležité informace: Pokud jste si jistí, že externí obsah v sešitu nebo prezentaci je důvěryhodný, a pokud nechcete být o tomto konkrétním externím obsahu upozorněni znovu, je lepší místo změny výchozího nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečnou úroveň zabezpečení přesunout soubor do důvěryhodného umístění. Soubory v důvěryhodných umístěních můžou běžet bez kontroly systémem zabezpečení Centra zabezpečení.

Změna nastavení externího obsahu pro Excel v Centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení externího obsahu se nachází jenom v Centru zabezpečení pro Microsoft Excel. Nastavení externího obsahu pro Microsoft PowerPoint nelze v Centru zabezpečení změnit globálně.

Pokud pracujete v organizaci, správce systému už možná změnil výchozí nastavení, a to vám může bránit ve změně nastavení sami. Toto jsou různá nastavení externího obsahu pro Excel v Centru zabezpečení.

Možnosti aplikace Excel > Centru zabezpečení > nastavení zabezpečení pro datové připojení, odkazy, datové typy, dynamické výměny dat (DDE) a soubory aplikace Microsoft Query.

Změna nastavení pro datová připojení

 1. V Excelu klikněte na kartu Soubor .

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Externí obsah.

 3. V části Nastavení zabezpečení pro datová připojení klikněte na požadovanou možnost:

  • Povolení všech datových připojení (nedoporučuje se)      Na tuto možnost klikněte, pokud chcete otevřít sešity obsahující externí datová připojení a vytvořit připojení k externím datům v aktuálním sešitu bez zobrazování upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože připojení k externímu zdroji dat, který neznáte, můžou být škodlivá a protože při otevření jakéhokoli sešitu z libovolného umístění se nezobrazí žádná upozornění zabezpečení. Tuto možnost použijte pouze v případě, že důvěřujete zdrojům dat externích datových připojení. Tuto možnost můžete dočasně vybrat a vrátit se k výchozímu nastavení, pokud ji už nepotřebujete.

  • Vyzvat uživatele k datovým připojením      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete zobrazit upozornění zabezpečení při každém otevření sešitu, který obsahuje externí datová připojení, a při každém vytvoření externího datového připojení v aktuálním sešitu. Upozornění zabezpečení umožňují povolit nebo zakázat datová připojení pro každý sešit, který otevřete případ od případu.

  • Zakázat všechna datová připojení      Na tuto možnost klikněte, pokud nechcete, aby v aktuálním sešitu byla povolená žádná externí datová připojení. Když vyberete tuto možnost, žádné datové připojení v žádném sešitě, který otevřete, se nikdy nepřipojí. Pokud po otevření sešitu vytvoříte nová externí datová připojení, tato datová připojení se při opětovném otevření sešitu nepovolí. Toto nastavení je velmi omezující a může způsobit, že některé funkce nebudou fungovat podle očekávání.

Změna nastavení pro propojení sešitu

 1. V Excelu klikněte na kartu Soubor .

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Externí obsah.

 3. V části Nastavení zabezpečení pro propojení sešitů klikněte na požadovanou možnost:

  • Povolit automatickou aktualizaci pro všechna propojení sešitu (nedoporučuje se)      Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se propojení s daty v jiném sešitu automaticky aktualizovala v aktuálním sešitu bez upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože automatická aktualizace odkazů na data v sešitech, které neznáte, může být škodlivá. Tuto možnost použijte pouze v případě, že důvěřujete sešitům, se kterými jsou data propojena. Tuto možnost můžete dočasně vybrat a vrátit se k výchozímu nastavení, pokud ji už nepotřebujete.

  • Vyzvat uživatele k automatické aktualizaci odkazů na sešit      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete zobrazit upozornění zabezpečení při každém spuštění automatických aktualizací v aktuálním sešitu pro odkazy na data v jiném sešitu.

  • Zakázat automatickou aktualizaci propojení sešitů      Na tuto možnost klikněte, pokud nechcete, aby se automaticky aktualizovala propojení aktuálního sešitu s daty v jiném sešitu.

Změna nastavení propojených datových typů

Při vytváření propojených datových typů se Excel připojí k online zdroji dat a vrátí podrobné informace o určitých hodnotách, jako jsou akcie společnosti nebo zeměpisné oblasti. Například převod slova Microsoft na propojený datový typ vrátí informace o společnosti Microsoft Corporation, jako je umístění, počet zaměstnanců, cena akcií atd.

 1. V Excelu klikněte na kartu Soubor .

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Externí obsah.

 3. V části Nastavení zabezpečení propojených datových typů klikněte na požadovanou možnost:

  • Povolení všech propojených datových typů (nedoporučuje se)      Pokud chcete vytvořit propojené datové typy bez upozornění zabezpečení, klikněte na tuto možnost. Data pro propojené datové typy jsou aktuálně poskytována prostřednictvím Microsoftu, ale stejně jako u všech externích dat byste tuto možnost měli zvolit pouze v případě, že zdroji dat důvěřujete. Tuto možnost můžete dočasně vybrat a vrátit se k výchozímu nastavení, pokud ji už nepotřebujete.

  • Vyzvat uživatele k propojeným datovým typům      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete při vytváření propojených datových typů obdržet upozornění zabezpečení.

  • Zakázání automatické aktualizace propojených datových typů      Pokud nechcete povolit propojené datové typy, klikněte na tuto možnost.

Změna nastavení pro dynamickou výměnu dat

DDE (Dynamic Data Exchange) je starší technologie Microsoftu, která přenáší data mezi aplikacemi.

 1. V Excelu klikněte na kartu Soubor .

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Externí obsah.

 3. V části Nastavení zabezpečení pro dynamickou výměnu dat klikněte na požadovanou možnost:

 • Povolení dynamického vyhledávání Exchange Server dat Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete povolit vyhledávání serveru Dynamic Data Exchange. Pokud je tato možnost zaškrtnutá, budou servery DDE, které už běží, viditelné a použitelné. Ve výchozím nastavení je tato možnost zaškrtnuté.

 • Povolení spouštění dynamických dat Exchange Server dat (nedoporučuje se) Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete povolit spuštění serveru Dynamic Data Exchange. Pokud je tato možnost zaškrtnuté, excel spustí servery DDE, které ještě nejsou spuštěné, a povolí odesílání dat z Excelu. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nechat toto políčko nezaškrtnuté. Ve výchozím nastavení není tato možnost zaškrtnutá.

Změna nastavení pro otevírání souborů Microsoft Query (.iqy, .oqy, .dqy a .rqy) z nedůvěryhodného zdroje

Pomocí aplikace Microsoft Query se můžete připojit k externím zdrojům dat, vybrat data z těchto externích zdrojů, importovat tato data do listu a podle potřeby aktualizovat data, aby se data listu synchronizovala s daty v externích zdrojích.

 1. V Excelu klikněte na kartu Soubor .

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečenía potom klepněte na tlačítko Externí obsah.

 3. Existuje pouze jedna možnost:

 • Vždy blokovat připojení nedůvěryhodných souborů aplikace Microsoft Query (.iqy, .oqy, .dqy a .rqy) Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete blokovat připojení k souborům Microsoft Query.

Co je externí obsah a proč jsou webové signály potenciální hrozbou?

Externí obsah je jakýkoli obsah propojený z internetu nebo intranetu na sešit nebo prezentaci. Mezi příklady externího obsahu patří obrázky, propojená média, datová připojení a šablony.

Hackeři můžou externí obsah používat jako webové signály. Webové signály odesílají informace z počítače zpět na server, který je hostitelem externího obsahu. Mezi typy webových signálů patří:

 • Obrázky     Hacker odešle sešit nebo prezentaci, abyste mohli zkontrolovat, že obsahuje obrázky. Když soubor otevřete, obrázek se stáhne a informace o souboru se znovu zobrazí na externím serveru.

 • Obrázky v e-mailových zprávách Outlooku     Microsoft Office má vlastní mechanismus pro blokování externího obsahu ve zprávách. To pomáhá chránit před webovými signály, které by jinak mohly zachytit vaši e-mailovou adresu. Další informace najdete v tématu Blokování nebo odblokování automatického stahování obrázků v e-mailových zprávách.

 • Propojená média     Hacker vám pošle prezentaci jako přílohu v e-mailové zprávě. Prezentace obsahuje multimediální objekt, například zvuk, který je propojený s externím serverem. Když otevřete prezentaci v Microsoft PowerPointu, přehraje se multimediální objekt a pak spustí kód, který spustí škodlivý skript, který poškozuje váš počítač.

 • Datová připojení     Hacker vytvoří sešit a odešle vám ho jako přílohu v e-mailové zprávě. Sešit obsahuje kód, který natahuje data z databáze nebo je do databáze nasdílí. Hacker nemá oprávnění k databázi, ale vy ano. V důsledku toho se při otevření sešitu v Microsoft Excelu kód spustí a přistupuje k databázi pomocí vašich přihlašovacích údajů. K datům pak můžete přistupovat nebo je měnit bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Co mám dělat, když se zobrazí upozornění zabezpečení s dotazem, jestli chci povolit nebo zakázat externí obsah?

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, máte možnost povolit externí obsah nebo ho nechat zablokovaný. Externí obsah byste měli povolit jenom v případě, že jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Oznámení o zabezpečení aplikace Microsoft Excel – označuje, že aplikace Excel zjistila potenciální problém se zabezpečením. Pokud umístění zdrojového souboru považujete za důvěryhodné, zvolte povolit. Pokud tomu tak není, zakažte ho.

Důležité informace: Pokud jste si jistí, že externí obsah v sešitu nebo prezentaci je důvěryhodný, a pokud nechcete být o tomto konkrétním externím obsahu upozorněni znovu, je lepší místo změny výchozího nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečnou úroveň zabezpečení přesunout soubor do důvěryhodného umístění. Soubory v důvěryhodných umístěních můžou běžet bez kontroly systémem zabezpečení Centra zabezpečení.

Co je externí obsah a proč jsou webové signály potenciální hrozbou?

Externí obsah je jakýkoli obsah propojený z internetu nebo intranetu na sešit nebo prezentaci. Mezi příklady externího obsahu patří obrázky, propojená média, datová připojení a šablony.

Hackeři můžou externí obsah používat jako webové signály. Webové signály odesílají informace z počítače zpět na server, který je hostitelem externího obsahu. Mezi typy webových signálů patří:

 • ObrázkyHacker odešle sešit nebo prezentaci obsahující obrázky, které můžete zkontrolovat. Když soubor otevřete, obrázek se stáhne a informace o souboru se znovu zobrazí na externím serveru.

Pokud máte v sešitu obrázky, při otevření souboru vás obchodní panel upozorní, že jsou obrázky zakázané. Pokud chcete obrázky odblokovat, klikněte na Panelu práce na Zapnout obrázky. Měli byste to udělat jenom v případě, že jste si jistí, že obrázky pocházejí z důvěryhodného zdroje.  

Upozornění zabezpečení

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×