Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud chcete zabránit tomu, aby jiní uživatelé mohli data na listu neúmyslně nebo záměrně měnit, přesouvat nebo odstraňovat, můžete buňky na excelovém listu zamknout a pak nastavit ochranu listu heslem. Předpokládejme, že jste vlastníkem listu se zprávou o stavu týmu a chcete, aby členové týmu mohli přidávat data jenom do určitých buněk a aby nic jiného nemohli měnit. Pomocí zámku listu můžete určit, že bude možné provádět úpravy jenom v určitých částech listu a že v žádné jiné oblasti na listu nebudou moct uživatelé data měnit.

Upozornění: Hesla v Excelu pro Mac mají limit 15 znaků. Pokud se pro sešit nebo dokument nastavila ochrana heslem ve verzích Excelu nebo Wordu pro Windows a heslo je delší než patnáct znaků, sešit nebo dokument nepůjde na Macu otevřít. Pokud budete chtít otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla. Zámek prvků listu a sešitu by se neměl zaměňovat se zabezpečením hesel na úrovni sešitu. Ochrana prvků nemůže chránit sešit před uživateli se zlými úmysly. Pokud chcete získat další vrstvu zabezpečení, měli byste chránit celý soubor sešitu pomocí hesla.

Zamknout prvky listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

 1. Otevřete list, který chcete zamknout.

 2. Klikněte na Revize > Zamknout list.

  Možnost Zamknout list na pásu karet

 3. V seznamu Povolit uživatelům tohoto listu vyberte prvky, které mají uživatelé měnit.

  Prvky, které jsou k dispozici pro ochranu v rámci listu

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesuňte ukazatel na buňky, pro které je zaškrtnuté políčko Uzamčeno na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk . Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesuňte ukazatel na buňky, u kterých není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuté políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialozích Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Pokud jste před zamknutím listu použili podmíněné formátování, bude se formátování dál měnit, když uživatel zadá hodnotu, která splňuje jinou podmínku.

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je možnost Odstranit sloupce zamknutá a Vložit sloupce není zamknutá, může uživatel sloupce vložit, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je možnost Odstranit řádky zamknutá a Možnost Vložit řádky není zamknutá, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřazení

  K řazení dat použijte jakékoli příkazy.

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Filtrování

  K filtrování dat použijte všechny příkazy.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Proveďte změny grafických objektů, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, na kterém se spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Proveďte všechny změny, například formátování, ve vloženého grafu. Graf se dál aktualizuje, když změníte zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste zabránili změnám, a odstranění těchto scénářů Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

 4. Volitelné – Zadejte heslo k listu a pak ho znovu zadejte v části Ověřit.

  Poznámka: Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté položky. Pokud zadáváte heslo, zvolte takové, které se snadno pamatuje, nebo si ho zapište a uchovávejte na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte, nebudete moct získat přístup k chráněným částem na listu.

 5. Klikněte na OK.

Možnost Zamknout list na pásu karet se při zamknutém listu změní na Odemknout list .

Odemknout list

 1. Vyberte zamknutý list.

 2. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list.

  Odemknout list
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo pro zamknutý list.

Když zrušíte ochranu listu, můžete odemknout grafiku, objekty a vzorce. Další informace najdete v následující části.

Když zrušíte ochranu listu, můžete odemknout grafiku, objekty, oblasti a vzorce. Další informace najdete dole.

Akce

Akce

Odemkněte všechny buňky, které mají uživatelé změnit

Vyberte každou buňku nebo oblast. V nabídce Formát klikněte na Buňky, klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte libovolnou grafiku, kterou mají uživatelé změnit

Vyberte obrázek a potom v nabídce Formát klikněte na příkaz pro typ grafiky, který chcete odemknout: Obrazec, Text nebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemknutí libovolného objektu nebo ovládacího prvku, který mají uživatelé měnit

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na Formát objektu nebo ovládacího prvku. Klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno . Zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout text , pokud je k dispozici.

Skrytí všech vzorců, které nechcete, aby byly viditelné pro uživatele

Vyberte buňky, které obsahují vzorce. V nabídce Formát klikněte na Buňky, klikněte na kartu Zámek a zaškrtněte políčko Skryté .

Když zrušíte ochranu listu, můžete odemknout grafiku, objekty, oblasti a vzorce. Další informace najdete dole.

Akce

Akce

Odemkněte všechny buňky, které mají uživatelé změnit

Vyberte každou buňku nebo oblast. V nabídce Formát klikněte na Buňky, klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemkněte libovolnou grafiku, kterou mají uživatelé změnit

Vyberte obrázek a potom v nabídce Formát klikněte na příkaz pro typ grafiky, který chcete odemknout: Obrazec, Text nebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno .

Odemknutí libovolného objektu nebo ovládacího prvku, který mají uživatelé měnit

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na Formát objektu nebo ovládacího prvku. Klikněte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno . Zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout text , pokud je k dispozici.

Skrytí všech vzorců, které nechcete, aby byly viditelné pro uživatele

Vyberte buňky, které obsahují vzorce. V nabídce Formát klikněte na Buňky, klikněte na kartu Zámek a zaškrtněte políčko Skryté .

Pomozte nám vylepšit Excel

Pokud byste chtěli požádat o funkci, pošlete nám prosím zpětnou vazbu. Pomůžete nám určit prioritu nových funkcí v budoucích aktualizacích. Další informace najdete v článku Jak můžu vyjádřit svůj názor na Microsoft Office?.

Viz také

Ochrana sešitu

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×