Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo zaokrouhlené na nejbližší sudé celé číslo. Tuto funkci můžete použít pro zpracování položek, které se vyskytují v párech. Do bedny lze například skládat výrobky do řad po jednom nebo po dvou. Bedna je plná, pokud se počet výrobků, zaokrouhlený nahoru na nejbližší sudé číslo, rovná kapacitě bedny.

Syntaxe

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo)

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Hodnota, která se má zaokrouhlit.

Poznámky

  • Pokud číslo není číselného typu, vrátí funkce EVEN hodnotu #VALUE! chybová hodnota.

  • Bez ohledu na znaménko se hodnota zaokrouhlí směrem od nuly. Pokud argument číslo je sudé celé číslo, k zaokrouhlení nedojde.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(1,5)

Zaokrouhlí číslo 1,5 na nejbližší celé sudé číslo

2

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(3)

Zaokrouhlí číslo 3 na nejbližší celé sudé číslo

4

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(2)

Zaokrouhlí číslo 2 na nejbližší celé sudé číslo

2

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(-1)

Zaokrouhlí číslo -1 na nejbližší celé sudé číslo

-2

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×