Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKROUHLIT.NA.TEXT v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo na určený počet desetinných míst, zformátuje toto číslo v desetinném formátu s tečkou a čárkami a výsledek vrátí v podobě textu.

Syntaxe

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT (číslo, [desetiny], [bez_čárky])

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT.NA.TEXT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Číslo, které chcete zaokrouhlit a převést na text.

  • Desetiny:    Nepovinný argument. Počet číslic vpravo od desetinné čárky.

  • Bez_čárky:    Nepovinný argument. Logická hodnota, která, pokud je PRAVDA, zakazuje funkci ZAOKROUHLIT.NA.TEXT v navráceném textu použít čárky.

Poznámky

  • Čísla v Microsoft Excelu nesmějí mít nikdy víc než 15 platných číslic, ale argument desetiny může mít až 127 číslic.

  • Pokud je tento argument záporný, zadané číslo se zaokrouhlí vlevo od desetinné čárky.

  • Pokud argument desetiny vynecháte, předpokládá se, že jeho hodnota je 2.

  • Pokud má argument bez_čárky hodnotu NEPRAVDA nebo není uvedený, budou v navráceném textu uvedené čárky jako obvykle.

  • Hlavní rozdíl mezi formátováním buňky obsahující číslo pomocí příkazu (Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle tlačítka Číslo a potom klikněte na Číslo.) a formátování čísla přímo pomocí funkce OPRAVENO je, že funkce OPRAVENO převede výsledek na text. Číslo formátované příkazem Buňky je pořád číslo.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1234,567

-1234,567

44,332

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A2;1)

Zaokrouhlí číslo v buňce A2 na jedno desetinné místo za desetinnou čárkou.

1 234,6

=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A2;-1)

Zaokrouhlí číslo v buňce A2 na jedno desetinné místo před desetinnou čárkou.

1 230

=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A3; -1; PRAVDA)

Zaokrouhlí číslo v buňce A3 na jedno desetinné místo před desetinnou čárkou, bez čárek (argument PRAVDA).

-1230

=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(A4)

Zaokrouhlí číslo v buňce A4 na dvě desetinná místa před desetinnou čárkou.

44,33

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×