Zarovnání nebo uspořádání objektů

V aplikacích Office můžete rychle zarovnat objekty (například obrázky, obrazce, textová pole, Obrázky SmartArt a Objekt WordArt.

Zarovnání více objektů

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat. Klikněte na první objekt, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.

  • Pokud chcete zarovnat obrazec, textové pole nebo objekt WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnata potom z nabídky vyberte jeden z těchto příkazů:

  Možnost

  Popis

  Zarovnat doleva

  Zarovná objekty podél jejich levého okraje.

  Zarovnání na střed

  Umožňuje zarovnat objekty svisle přes jejich středy.

  Zarovnat doprava

  Zarovná objekty podél jejich pravého okraje.

  Zarovnat nahoru

  Zarovná horní okraje objektů.

  Zarovnat doprostřed

  Zarovná objekty vodorovně přes jejich střed.

  Zarovnat dolů

  Zarovná dolní okraje objektů.

  Důležité informace: Pokud možnosti Zarovnání nejsou k dispozici, můžete vybrat jenom jednu položku. Vyberte jednu nebo více dalších položek a pak byste měli mít možnost pokračovat.

Uspořádání objektů do stejných vzdáleností od sebe

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat do stejných vzdáleností od sebe. Pokud chcete vybrat víc objektů, klikněte na první z nich, podržte klávesu Ctrl a klikněte na další.

  Následujícím postupem vyberete objekty, které jsou skryté, naskládané na sobě nebo za textem:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Najít a vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete rámeček přes objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat obrázky, v oblasti Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát.

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat skupinu s obrazci, textovými poli nebo objekty WordArt, v oblasti Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát
  • Pokud chcete objekty uspořádat vodorovně, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Pokud chcete objekty uspořádat svisle, klikněte na rozmístit svisle.

Viz také

Změna okrajů mezi textem a ohraničením textového pole nebo obrazce

Word

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na uspořádat > Zarovnat > vybrané objekty.

  Zarovnání vybraných objektů

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  Vyberte v dokumentu nejméně dva objekty. Možnost zarovnat vybrané objekty se aktivuje.

 3. Klikněte na uspořádat > Zarovnata potom klikněte na požadované zarovnání.

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na uspořádat > Zarovnat > na stránku.

  Zarovnat se stránkou

 3. Klikněte na uspořádat > Zarovnata potom klikněte na požadované zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete použít Mřížka. Nebo můžete objekty přichytit k čárám mřížky, které procházejí po vodorovných a svislých okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

Chcete-li použít mřížku, musíte nejprve zapnout možnost mřížka.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V dialogovém okně Předvolby Wordu v části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisuklikněte na Upravit.

 3. V poli Upravit klikněte na Možnosti mřížky.

 4. V poli Možnosti mřížky vyberte typ požadovaného chování Přichycení:

  • Pokud chcete Přichytit objekty k mřížce, v části Přichytit objektyvyberte možnost mřížka v zobrazení rozložení při tisku.

  • Pokud chcete Přichytit objekty k jiným objektům, vyberte v části Přichytit objektymožnost na jiné objekty.

  Možnosti mřížky

 5. Option Můžete nastavit další nastavení mřížky, například mezery.

 6. Pokud chcete zobrazit mřížku, klikněte v části Zobrazit mřížkuna Zobrazit mřížku na obrazovce.

  Poznámka: Mřížky můžete také zapnout nebo vypnout tak, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí políčka mřížky na kartě zobrazení nebo v nabídce Zobrazit .

 7. Klikněte na OK.

Po zvolení možnosti mřížky zarovnejte objekty podle následujících pokynů.

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na uspořádat > Zarovnata vyberte možnost zarovnání. Pokud jste zobrazili mřížku, uvidíte, že jsou objekty v mřížce zarovnané.

  Tip: Pokud nastavíte předvolby zarovnání do mřížky, ale chcete toto nastavení pozastavit při přesouvání objektu, podržte při přetahování objektu klávesu PŘÍKAZ .

PowerPoint

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na zarovnat > zarovnat vybrané objekty.

  Zarovnání vybraných objektů

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  Vyberte v dokumentu nejméně dva objekty. Možnost zarovnat vybrané objekty se aktivuje.

 3. Klikněte na Zarovnata potom klikněte na požadované zarovnání.

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na zarovnat > Zarovnat ke snímku.

  Zarovnat se snímkem

 3. Klikněte na Zarovnata potom klikněte na požadované zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete je přichytit k čáře mřížky, která prochází po svislých a vodorovných okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

 • Klikněte na zobrazit > vodítka >Přichytit k mřížce.

Dynamická vodítka – čáry, který procházejí středem jiných objektů a středem snímku – se zobrazí při přetahování objektu. Dynamická vodítka můžete použít k zarovnání objektu vzhledem k jinému objektu. Popřípadě můžete objekt zarovnat vzhledem ke středu snímku.

 1. Klikněte na zobrazit > vodítka > dynamické vodítka.

 2. Klikněte na objekt, který chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat více objektů, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na požadované objekty.

 3. Přetáhněte objekt do blízkosti jiného objektu, se kterým ho chcete zarovnat, nebo objekt přetáhněte ke středu stránky.

  Poznámka: Pokud chcete dočasně skrýt dynamická vodítka, podržte při přetahování objektu klávesu Command.

 4. K dosažení potřebného zarovnání použijte zobrazené čáry mřížky.

Excel

 1. Podržte klávesu SHIFT, klikněte na objekty, které chcete zarovnat, a potom klikněte na kartu Formát obrazce .

 2. Klikněte na Zarovnata potom na c.

Uspořádání obrazců

 Pokud chcete uspořádat obrazec nebo změnit pořadí obrazců před jiným objektem na snímku před nebo za ním, postupujte podle těchto kroků.

 1. Vyberte obrazec, který chcete uspořádat.

 2. Na kartě obrazce vyberte tlačítko Uspořádat Tlačítko Uspořádat v PowerPointu pro web .

 3. V nabídce Uspořádat vyberte, jak chcete obrazec uspořádat.

Nabídka Uspořádat v PowerPointu pro web

Zarovnání obrazců

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte všechny obrazce, které chcete uspořádat.

 2. Na kartě obrazce vyberte tlačítko Uspořádat Tlačítko Uspořádat v PowerPointu pro web .

 3. V nabídce Uspořádat vyberte Zarovnata pak co chcete s obrazci dělat.

Nabídka zarovnání v PowerPointu pro web

Viz taky

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Změna velikosti objektu

Změna okrajů mezi textem a ohraničením textového pole nebo obrazce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×