Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Zjištění počtu znaků v buňkách

Pokud potřebujete spočítat znaky v buňkách, použijte funkci DÉLKA, která spočítá písmena, čísla, znaky a všechny mezery. Například délka textu "Dnes je 98 stupňů, takže půjdu plavat" (bez uvozovek) je 42 znaků – 31 písmen, 2 číslice, 8 mezer, čárka a 2 apostrofy.

Pokud chcete tuto funkci použít, zadejte do řádku vzorců =DÉLKA(buňka) a pak na klávesnici stiskněte Enter.

Více buněk: Pokud chcete stejný vzorec použít u více buněk, zadejte vzorec do první buňky a potom přetáhněte úchyt dolů (nebo přes) oblast buněk.

Zadání více funkcí DÉLKA v listu

Pokud chcete získat celkový počet všech znaků v několika buňkách, použijte společně s funkcí DÉLKA funkci SUMA . V tomto příkladu funkce DÉLKA spočítá znaky v každé buňce a funkce SUMA je přidá:

=SUMA((DÉLKA( buňka1 );DÉLKA( buňka2 );(DÉLKA( buňka3 ))) )))

Vyzkoušejte si to

Tady je několik příkladů, které ukazují, jak používat funkci DÉLKA.

Zkopírujte tabulku níže a vložte ji do buňky A1 v excelovém listu. Přetažením vzorce z B2 do B4 zobrazíte délku textu ve všech buňkách ve sloupci A.

Textové řetězce

Vzorce

Rychlá hnědá liška.

=DÉLKA(A2)

Rychlá hnědá liška skočila.

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Zjištění počtu znaků v jedné buňce

  1. Klikněte na buňku B2.

  2. Zadejte =DÉLKA(A2).

Vzorec spočítá znaky v buňce A2, což je celkem 27 , což zahrnuje všechny mezery a tečku na konci věty.

POZNÁMKA: Délka spočítá všechny mezery za posledním znakem.
 

Zjištění počtu znaků ve víc buňkách

  1. Klikněte na buňku B2.

  2. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte buňku B2, vyberte buňky B3 a B4 a stisknutím ctrl+V vložte vzorec do buněk B3:B4.

Tím se vzorec zkopíruje do buněk B3 a B4 a funkce spočítá znaky v každé buňce (20, 27 a 45).

Zjištění celkového počtu znaků

  1. V ukázkovém sešitu klikněte na buňku B6.

  2. Zadejte do buňky vzorec =SUMA(DÉLKA(A2);DÉLKA(A3);DÉLKA(A4)) a stiskněte Enter.

Tato funkce spočítá znaky v každé ze tří buněk a sečte je (92).

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×