Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LEFT a LEFTB v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce ZLEVA vrátí první znak nebo znaky v textovém řetězci na základě zadaného počtu znaků.

Funkce LEFTB vrátí první znak nebo znaky v textovém řetězci na základě zadaného počtu bajtů.

Důležité informace: 

 • Tyto funkce nemusí být v některých jazycích dostupné.

 • Pokud je jako výchozí jazyk nastaven jazyk podporující znakovou sadu DBCS, počítá funkce LEFTB na každý znak 2 bajty. V opačném případě se funkce LEFTB chová stejně jako funkce ZLEVA – počítá na každý znak 1 bajt.

Mezi jazyky podporující znakovou sadu DBCS patří japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) a korejština.

Syntaxe

ZLEVA(text;[znaky])

LEFTB(text;[bajty])

Syntaxe funkce má následující argumenty:

 • Text:    Povinný argument. Jedná se o textový řetězec obsahující znaky, které chcete extrahovat.

 • Znaky:    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat pomocí funkce ZLEVA.

  • Argument znaky musí být větší nebo roven hodnotě 0.

  • Je-li jeho hodnota vyšší než počet znaků textu, vrátí funkce ZLEVA celý text.

  • Není-li argument znaky uveden, předpokládá se hodnota 1.

 • Bajty:    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat na základě zadaného počtu bajtů pomocí funkce LEFTB.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Prodejní cena

Švédsko

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZLEVA(A2;8)

Prvních osm znaků prvního řetězce

Prodejní

=ZLEVA(A3)

První znak druhého řetězce

Š

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×