Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Změna řádkování nebo mezer mezi odstavci v Publisheru

Řádkování určuje velikost svislého prostoru mezi řádky textu v odstavci. Ve výchozím nastavení jsou řádky jednoduchého řádkování, což znamená, že mezery se přizpůsobí největšímu Písmo v tomto řádku a k tomu je větší mezera.

Mezery mezi odstavci určují velikost mezery nad odstavcem nebo pod odstavcem. Když stisknete Enter, abyste začali nový odstavec, mezery se přenést do dalšího odstavce, ale nastavení pro každý odstavec můžete změnit.

Řádkování a vzdálenost odstavců nastavíte na kartě Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec(karta Domů).

Text také můžete zarovnat tak Vodítka na účaří aby byl text přesně zarovnaný přes více sloupců. Vodítka na účaří nastavíte na kartě Vodítka na účaří dialogového okna Vodítka rozložení(karta Návrh stránky). Text můžete zarovnat k vodítkům na účaří na kartě Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec(karta Domů).

Výchozí nastavení pro nastavení řádků a odstavců závisí na použitém stylu.

Změna mezery mezi odstavci

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření odstavce a zobrazte tak dialogové okno Odstavec.

 3. Klikněte na kartu Odsazení a mezery.

 4. V části Řádkováníproveďte jednu z následujících akcí:

  • V poli Před odstavcem zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer nad odstavcem.

  • V poli Za odstavcem zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer pod odstavcem.

   Tip: Výchozí hodnota mezery před nebo za odstavci se zobrazí v bodech. Uvedením příslušné zkratky za číselnou hodnotou můžete zadat jiné měrné jednotky: palce (in), centimetry (cm), Pica (pi), body (pt) nebo pixely (px). Pokud zadáte jinou jednotku než bod, Microsoft Office Publisher převede měrnou jednotku na body.

Nastavení automatických mezer mezi řádky textu

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření odstavce a zobrazte tak dialogové okno Odstavec.

 3. Klikněte na kartu Odsazení a mezery.

 4. V části Řádkovánív poli Mezi řádky zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer mezi řádky textu. Chcete-li například zadat dvojité mezery nebo vybrat hodnotu 2sp. Pokud chcete změnit dvojité mezery na jednoduché místo, nebo vyberte 1sp.

  Tip: Výchozí hodnota mezery mezi řádky je zobrazena v mezerách (sp). Pokud napíšete celé číslo, Publisher ho interpretuje jako počet mezer. Uvedením příslušné zkratky za číselnou hodnotou můžete zadat jiné měrné jednotky: palce (in), centimetry (cm), Pica (pi), body (pt) nebo pixely (px). Pokud zadáte jinou jednotku než mezery, Publisher převede měrnou jednotku na body.

Řádkování a vzdálenost odstavců nastavíte na kartě Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec(nabídka Formát).

Text také můžete zarovnat tak Vodítka na účaří aby byl text přesně zarovnaný přes více sloupců. Vodítka na účaří nastavíte na kartě Vodítka na účaří dialogového okna Vodítka rozložení(nabídka Uspořádat). Na kartě Odsazení a mezery v dialogovém okně Odstavec(nabídka Formát) se můžete rozhodnout zarovnat text k vodítkům na účaří.

Výchozí nastavení pro nastavení řádků a odstavců závisí na použitém stylu.

Změna mezery mezi odstavci

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klikněte na Odstavec a potom klikněte na kartu Odsazení a mezery.

 3. V části Řádkováníproveďte jednu z následujících akcí:

  • V poli Před odstavcem zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer nad odstavcem.

  • V poli Za odstavcem zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer pod odstavcem.

   Tip: Výchozí hodnota mezery před nebo za odstavci se zobrazí v bodech. Uvedením příslušné zkratky za číselnou hodnotou můžete zadat jiné měrné jednotky: palce (in), centimetry (cm), Pica (pi), body (pt) nebo pixely (px). Pokud zadáte jinou jednotku než bod, Microsoft Office Publisher převede měrnou jednotku na body.

Nastavení automatických mezer mezi řádky textu

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klikněte na Odstavec a potom klikněte na kartu Odsazení a mezery.

 3. V části Řádkovánív poli Mezi řádky zadejte nebo vyberte požadovanou velikost mezer mezi řádky textu. Chcete-li například zadat dvojité mezery nebo vybrat hodnotu 2sp. Pokud chcete změnit dvojité mezery na jednoduché místo, nebo vyberte 1sp.

  Tip: Výchozí hodnota mezery mezi řádky je zobrazena v mezerách (sp). Pokud napíšete celé číslo, Publisher ho interpretuje jako počet mezer. Uvedením příslušné zkratky za číselnou hodnotou můžete zadat jiné měrné jednotky: palce (in), centimetry (cm), Pica (pi), body (pt) nebo pixely (px). Pokud zadáte jinou jednotku než mezery, Publisher převede měrnou jednotku na body.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×