We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Pokud máte na listu hodně sloupců, můžete pomocí možností Přizpůsobit měřítko zmenšit velikost listu tak, aby lépe odpovídal vytištěné stránce.

Postupujte takto:

 1. Na pásu karet klikněte na Rozložení stránky.

 2. Ve skupině Přizpůsobit měřítku vyberte v poli Šířka1stránku a v poli Výška vyberte Automaticky. Sloupce se teď zobrazí na jedné stránce, ale řádky se dají rozšířit na víc než jednu stránku.

  Přizpůsobit měřítku

  Pokud chcete list vytisknout na jednu stránku, zvolte v poli Výška1 stránku. Mějte ale na paměti, že výtisk může být obtížně čitelný, protože Excel zmenší data tak, aby se vešla. Pokud chcete vidět, kolik měřítka se používá, podívejte se na číslo v poli Měřítko. Pokud je to nízké číslo, budete možná muset před tiskem udělat další úpravy. Můžete třeba změnit orientaci stránky z orientace na výšku na šířku nebo zacílit na větší formát papíru. Další informace najdete v části níže, která vám pomůže porozumět několika věcem týkajícím se měřítka listu tak, aby se vešel na vytištěnou stránku.

 3. Pokud chcete list vytisknout, otevřete stisknutím kombinace kláves CTRL+P dialogové okno Tisk a potom klikněte na OK.

Abyste při měřítku listu měli co nejlepší možnosti, je důležité mít na paměti následující:

 • Pokud má list mnoho sloupců, bude možná potřeba přepnout orientaci stránky z orientace na výšku na šířku. Pokud to chcete udělat, přejděte na Rozložení stránky > Vzhled stránky > Orientacea klikněte na Na šířku.

 • Zvažte použití větší velikosti papíru k přizpůsobení mnoha sloupců. Pokud chcete přepnout výchozí formát papíru, přejděte na Rozložení stránky > Vzhled stránky > Velikosta pak zvolte velikost, kterou chcete.

 • Pomocí příkazu Oblast tisku(skupina Vzhled stránky) vyloučíte všechny sloupce nebo řádky, které nemusíte tisknout. Pokud například chcete vytisknout sloupce A až F, ale ne sloupce G až Z, nastavte oblast tisku tak, aby zahrnovala jenom sloupce A až F.

 • List můžete zmenšit nebo zvětšit, aby se lépe vešel na vytištěné stránky. To můžete udělat tak, že v části Vzhled stránkykliknete na tlačítko spouštěče oken. Potom klikněte na Měřítko > Upravit naa zadejte procento normální velikosti, kterou chcete použít.

  Poznámka: Pokud chcete zmenšit list tak, aby lépe odpovídal vytištěné stránce, zadejte procento, které je menší než 100 %. Pokud chcete list zvětšit tak, aby se vešel na vytištěné stránky, zadejte procento větší než 100 %.

 • Zobrazení Rozložení stránky není kompatibilní s příkazem Ukotvit podokna. Pokud nechcete uvolnit řádky nebo sloupce v listu, můžete zobrazení Rozložení stránky přeskočit a místo toho použít možnosti Přizpůsobit na kartě Stránka v dialogovém okně Vzhled stránky. Pokud to chcete udělat, přejděte na kartu Rozložení stránky a ve skupině Vzhled stránky klikněte na ikonu pro otevření Obrázek tlačítka v pravém dolním rohu. Volitelně můžete na klávesnici stisknout kombinaci kláves ALT+P, S, P.

 • Pokud chcete list vytisknout na určitý počet stránek, klikněte v části Vzhled stránkyna tlačítko spouštěče malých oken. Potom v části Měřítkozadejte do obou polí Přizpůsobit počet stránek (široké a vysoké), na kterých chcete vytisknout data listu.

  Poznámky: 

  • Když použijete možnost Přizpůsobit na, Excel bude ignorovat ručně zadané konce stránek.

  • Excel nenačte data tak, aby vyplnil stránky.

 • Pokud chcete odebrat možnost měřítka, přejděte na Soubor >Tisk > nastavení > Bez měřítka.

Při tisku excelového listu můžete zjistit, že velikost písma tisku není to, co očekáváte.

Pomocí tohoto postupu zvětšete nebo zmenšete velikost písma listu pro tisk.

 1. Na listu klikněte na Soubor >Tisk.

 2. V části Nastaveníklikněte na Vlastní měřítko > Možnosti vlastního měřítka.

 3. Klikněte na Stránka a v poli Upravit na zvolte procento, o které chcete zvětšit nebo zmenšit velikost písma.

 4. Zkontrolujte změny v náhledu a pokud chcete mít jinou velikost písma, opakujte kroky.

  Poznámka: Než kliknete na Tisk,zkontrolujte nastavení velikosti papíru ve vlastnostech tiskárny a zkontrolujte, jestli má tiskárna skutečně papír v této velikosti. Pokud se nastavení velikosti papíru liší od velikosti papíru v tiskárně, Excel upraví výtisk tak, aby se vešel do tiskárny a vytištěný list nemusí odpovídat náhledu tisku.

Pokud se v náhledutisku zdá, že se list zmenšuje na jednu stránku, zkontrolujte, jestli je použitá možnost měřítka, například Přizpůsobit list na jednu stránku. Informace o tom, jak provést úpravy, najdete v části výše.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Představení aplikace: Tisk listu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×