Změna možností schůzky během schůzky

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Během online schůzky můžete změnit možnosti přístupu a předvádějícího pro uživatele, kteří se dosud nepřipojili. Můžete upravit také oprávnění pro soukromé zobrazení a poznámky.

Co chcete udělat?

Otevření stránky možností schůzky během schůzky

Chcete-li nastavit možnosti během schůzky, postupujte takto:

  1. V okně schůzky aplikace Lync Online nebo v okně konverzace skupiny klikněte na odkaz Informace o připojení a možnosti schůzky.

  2. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  3. Podle potřeby změňte možnosti schůzky. Podrobnosti naleznete v částech Nastavení možností přístupu a předvádějícího pro schůzku a Nastavení oprávnění pro soukromé zobrazení a poznámky dále v tomto tématu.

  4. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny.

Začátek stránky

Nastavení možností přístupu a předvádějícího pro schůzku

Chcete-li nastavit možnosti přístupu a předvádějícího pro schůzku, postupujte takto:

  • V dialogovém okně Možnosti online schůzky upravte v částech Přístup ke schůzce a Předvádějící nastavení předsálí a předvádějícího pro uživatele, kteří se dosud ke schůzce nepřipojili.

Možnosti přístupu určují, kteří účastníci musí čekat v předsálí, než jim předvádějící umožní připojit se. Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Důležité informace:  I když je předsálí schůzky povoleno, bude automaticky vynecháno účastníky, kteří se ke schůzce připojují pomocí telefonu.

Možnost přístupu

Kdo čeká v předsálí

Kdy tuto možnost zvolit

Pouze organizátor (uzamčeno)

Všichni

Nechcete, aby účastníci viděli vaše podklady nebo snímky aplikace Microsoft PowerPoint před schůzkou.

Uživatelé, které z naší společnosti pozvu

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti nebo nebyli pozváni

Diskutujete o citlivých nebo důvěrných informacích.

Uživatelé z naší společnosti

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Nikdo

Zvete účastníky mimo vaši společnost.

Možnosti předvádějícího určují, kterým účastníkům budou při připojení ke schůzce automaticky udělena oprávnění prezentující. Jednotlivé možnosti jsou podrobně popsány v následující tabulce.

Možnost předvádějícího

Kdo je předvádějícím

Kdy tuto možnost zvolit

Uživatelé z naší společnosti

Všichni uživatelé, kteří se připojí a mají účet ve vaší síti

Pracovní relace podnikových skupin, kde mohou všichni účastníci sdílet a upravovat obsah schůzky

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Všichni, kdo se připojí

Relace skupinové práce s uživateli, kteří nemají účet ve vaší síti

Uživatelé, které organizátor při plánování schůzky nastavil jako předvádějící

Organizátor a účastníci původně zvolení jako předvádějící

Nechcete, aby se ke schůzce připojil nikdo další s oprávněními předvádějícího.

Začátek stránky

Nastavení oprávnění pro soukromé zobrazení a poznámky

Pokud chcete změnit výchozí možnosti zobrazení a poznámek, postupujte takto:

  • V dialogovém okně Možnosti online schůzky proveďte v části Oprávnění jednu nebo obě následující akce:

    • Změňte možnost Soukromé zobrazení na volbu Pouze předvádějící, Všichni nebo Nikdo. Běžně mohou procházet obsah schůzky vlastním tempem, aniž by to mělo vliv na to, co se zobrazí ostatním účastníkům, jen předvádějící.

    • Změňte možnost Poznámky k prezentacím na volbu Pouze předvádějící, Všichni nebo Nikdo. Běžně mohou k prezentaci aplikace PowerPoint přidávat poznámky všichni účastníci schůzky.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×