Během online schůzky můžete změnit možnosti přístupu a prezentujícího pro uživatele, kteří se ještě nepřipojili. Můžete také upravit oprávnění k soukromému zobrazení a poznámce.

Co chcete dělat?

Otevření stránky možností schůzky během schůzky

Pokud chcete nastavit možnosti během schůzky, postupujte takto:

  1. V okně schůzky nebo skupinové konverzace Lyncu Online klikněte na odkaz Informace o připojení a Možnosti schůzky .

  2. V dialogovém okně Informace o připojení a Možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky .

  3. Podle potřeby změňte možnosti schůzky. Podrobnosti najdete dále v tomto tématu v části Nastavení možností přístupu a prezentujícíhoa Nastavení oprávnění k privátnímu zobrazení a poznámkám .

  4. Kliknutím na OK uložte změny, které jste udělali.

Začátek stránky

Nastavení přístupu ke schůzce a možností prezentujícího

Pokud chcete nastavit přístup ke schůzce a možnosti prezentujícího, postupujte takto:

  • V dialogovém okně Možnosti online schůzky upravte v části Přístup ke schůzce a Prezentující nastavení předsálí a prezentujícího pro uživatele, kteří se ještě ke schůzce nepřipojili.

Možnosti přístupu určují, kteří účastníci musí čekat v předsálí před přijetím prezentujícího. Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Důležité informace:  I když je předsálí schůzky povolené, účastníci, kteří se ke schůzce připojí telefonicky, automaticky obejde předsálí schůzky.

Možnost Přístupu

Kdo čeká v předsálí

Kdy tuto možnost zvolit

Pouze organizátor (uzamčeno)

Všichni:

Nechcete, aby si lidé před schůzkou prohlížejí podklady nebo snímky Microsoftu PowerPoint.

Uživatelé, které z naší společnosti pozvu

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti nebo nebyli pozvaní

Diskutujete o něčem citlivém nebo důvěrném.

Uživatelé z naší společnosti

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Nikdo

Zvete externí účastníky.

Možnosti prezentujícího určují, kterým účastníkům se při připojování ke schůzce automaticky udělují prezentující oprávnění. Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Možnost prezentujícího

Kdo je prezentující

Kdy tuto možnost zvolit

Uživatelé z naší společnosti

Každý, kdo se připojí a má účet ve vaší síti.

Pracovní relace podnikových skupin, kde mohou všichni účastníci sdílet a upravovat obsah schůzky.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Každý, kdo se připojí.

Relace skupinové práce s uživateli, kteří nemají účet ve vaší síti.

Lidé, které organizátor prezentoval při naplánování schůzky

Organizátor a účastníci původně vybraní jako prezentující

Nechcete, aby se kdokoli jiný připojil ke schůzce s oprávněním prezentujícího.

Začátek stránky

Nastavení oprávnění pro soukromé zobrazení a dělání poznámek

Pokud chcete změnit výchozí možnosti zobrazení a poznámek, postupujte takto:

  • V dialogovém okně Možnosti online schůzky v části Oprávnění proveďte podle potřeby jednu nebo obě z následujících akcí:

    • Soukromé zobrazení můžete změnit jenom na prezentující, všechny nebo žádné. Obsah schůzky můžou normálně procházet vlastním tempem jenom prezentující, aniž by to ovlivnilo to, co vidí všichni ostatní účastníci schůzky.

    • Umožňuje změnit přidávání poznámek k prezentacímjenom na prezentující, všechny nebo žádné. Normálně mohou do prezentace aplikace PowerPoint přidávat poznámky všichni účastníci schůzky.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×