Na Outlook navigačním panelu můžete přepínat mezi různými oblastmi Outlook, jako je pošta,kalendář,kontakty,úkoly a poznámky. Máte také možnost změnit pořadí zobrazení v aplikaci Outlook na navigační panel.

Přizpůsobení navigačního panelu

Navigační panel Outlooku

 1. V okně Navigační panel klikněte na Tlačítko Možnosti navigace na navigačním panelu.

 2. Klikněte na Možnosti navigace.

  • Pokud chcete změnit počet zobrazení, změňte číslo v poli Maximální počet viditelných položek.

  • Chcete-li změnit pořadí zobrazování, klikněte na zobrazení a potom na Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

   Dialogové okno Možnosti navigace

V okně Navigační panel také můžete přetáhnout viditelné názvy zobrazení a změnit tak jejich pořadí.

Poznámka: V aplikaci Outlook 2013 a Outlook 2016 můžete stisknutím kláves Ctrl+8 otevřít deník. Ten se v okně Navigační panel nikdy nezobrazí.

Kompaktní zobrazení

Chcete-li maximalizovat svislou výšku okna aplikace Outlook, můžete použít kompaktní navigaci. Tím odeberete Navigační panel a zobrazíte seznam zobrazení v dolní části podokno složek.

 1. V okně Navigační panel klikněte na Tlačítko Možnosti navigace na navigačním panelu.

 2. Klikněte na Možnosti navigace.

 3. Zaškrtněte políčko Kompaktní navigace.

Příkaz Kompaktní navigace v dialogovém okně Možnosti navigace

Změna velikosti navigačního podokna

 • Přejděte na pravé ohraničení navigačního podokna a když se ukazatel změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky, přetáhněte ohraničení doleva nebo doprava.

Změna tlačítek na navigačním panelu

Můžete změnit počet a pořadí velkých navigačních tlačítek, která se zobrazují v dolní části navigačního podokna na navigačním panelu.

Pokud chcete změnit pořadí tlačítek, proveďte toto:

 1. V dolní části navigačního podoknaklikněte na Konfigurovat tlačítka Ikona tlačítka Konfigurace tlačíteka potom klikněte na Možnosti navigačního podokna.

 2. V seznamu Tlačítka zobrazení v tomto pořadí klikněte na tlačítko, které chcete změnit, a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Poznámka: Pokud chcete obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klikněte na Obnovit.

Pokud chcete změnit počet tlačítek, proveďte toto:

 • V dolní části navigačníhopodokna klikněte na Konfigurovat tlačítka Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek a potom klikněte na Zobrazit další tlačítka nebo Zobrazit méně tlačítek.

Tlačítka můžete přidat nebo odebrat takto:

 • V dolní části navigačníhopodokna klikněte na Konfigurovat tlačítka Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a potom klikněte na tlačítko, které chcete.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle zobrazit více nebo méně tlačítek nebo složek, nastavte ukazatel myši na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítky a přetáhněte pruh nahoru nebo dolů, když se ukazatel změní na oboustrannou šipku Obousměrná šipka. Pokud přetáhnete vodorovný rozdělovač do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka se stanou malými tlačítky a v dolní části navigačního podokna se zobrazí jako jeden řádek ikon.

  • Pokud chcete maximalizovat mezeru v podokně složek, přetáhněte vodorovný rozdělovač do dolní části navigačního podokna a potom pomocí malých tlačítek přepněte podokna složek.

  • Pokud chcete zobrazit všechny složky, a ne jenom e-mailové složky, změňte tlačítko Seznam složek na velké tlačítko a pak ho přesuňte nad tlačítko Pošta nebo odeberte tlačítko Pošta z navigačního podokna.

Minimalizace navigačního podokna

Pomocí minimalizovaného navigačního podokna můžete zvětšit velikost pracovního Outlook okna. Minimalizované navigační podokno se sbalí na svislý pruh tlačítek, která stále poskytují přístup k nejčastěji používaným složkám a zobrazením.

Pokud chcete minimalizované navigační podokno skrýt nebo zobrazit, proveďte toto:

 • V horním rohu navigačního podokna nebo minimalizovaného záhlaví navigačního podokna klikněte na Minimalizovat navigační podokno Minimize the Navigation Pane button nebo Rozbalit navigační podokno Expand the Navigation Pane button.

Pokud chcete zobrazit složky z minimalizovaného navigačního podokna,klikněte na tlačítko Složky.

Poznámka: Když rozbalíte minimalizované navigační podokno, obnoví se navigační podokno na stejnou šířku jako dřív. Pokud ukončíte Outlook minimalizované navigační podokno, zobrazí se minimalizované po restartování Outlook.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×