Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Velikost obrazce ve výkresu Visio můžete snadno změnit tak, že ho vyberete a přetáhnete úchyt výběru.

Změna velikosti obrazce

 1. Vyberte obrazec.

 2. Změňte velikost obrazce takto:

  • Pokud chcete změnit velikost dvojrozměrného (dvojrozměrného) obrazce, například obdélníku, přetáhněte úchyt výběru (malý čtverec nebo kroužek), dokud nedosáhnete požadované velikosti obrazce. Pokud chcete velikost obrazce změnit proporcionálně, přetáhněte rohový úchyt.

   Tip: Každý dvojrozměrný obrazec má 8 úchytů výběru. Pokud nevidíte všechny 8 z nich, přiblížte zobrazení, abyste mohli přesně změnit velikost obrazce. (Stisknutím CTRL + SHIFT a kliknutím ho přiblížíte. Zmenšete zobrazení stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT a kliknutím pravým tlačítkem myši.

  • Pokud chcete změnit velikost jednorozměrného obrazce (1d), například čáry, přetáhněte koncový bod na požadovanou délku.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce zadáním hodnoty, vyberte na kartě zobrazenípodokna úloh > Velikost & umístěnía v okně Velikost & pozice zadejte nové hodnoty do polí Šířka, Výškanebo Délka .

Nastavení stejné velikosti více obrazců

Pokud chcete, aby několik obrazců mělo stejnou velikost, vyberte obrazce a na kartě zobrazení vyberte podokna úloh > Velikost & umístěnía pak zadejte nové hodnoty do polí Šířka, Výškanebo Délka .

Změna velikosti obrazců na základě textu

Visio nabízí několik obrazců, jejichž velikost se změní automaticky na základě jejich textu. Pokud chcete tyto obrazce použít, na kartě vložení klikněte na popiskya pak vyberte ze zobrazených obrazců popisků.

Změna velikosti zamčeného obrazce

Některé obrazce a vrstvy můžou být uzamčené, aby se nemohly změnit jejich velikost. můžete je ale odemknout.

 • Chcete-li odemknout obrazec, vyberte obrazec a na kartě vývojář klikněte ve skupině Návrh obrazce na tlačítko Zámeka zrušte zaškrtnutí příslušných políček.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se nezobrazuje karta vývojář . Kartu vývojář přidáte na pás karet kliknutím na možnosti > souborů >přizpůsobit pás karet. V pravém podokně zaškrtněte políčko vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 • Pokud chcete vrstvu odemknout, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko vrstvy > Vlastnosti vrstvya potom zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Uzamknout kliknutím na buňku v řádku pro vrstvu, kterou chcete odemknout.

 • U některých obrazců, jako jsou obrazce v šabloně diagramu modelu databáze, nelze změnit velikost ručně, a to i v případě, že jsou obrazce odemknuté. Pokud chcete změnit velikost ručně, musíte použít jiný obrazec.

Změna velikosti dvojrozměrného obrazce

 1. Vyberte obrazec.

 2. Přetáhněte úchyt výběru, dokud nebude mít obrazec požadovanou velikost.

  Tip: Pokud chcete zachovat poměr stran obrazce, použijte rohový úchyt pro výběr nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT a přetáhněte libovolný úchyt výběru obrazce.

Změna velikosti více obrazců

 1. Vyberte více obrazců 2D. Kolem vybrané obrazce se zobrazí obdélník s osmi úchyty výběru.

 2. Pokud chcete změnit velikost všech vybraných obrazců, přetáhněte úchyt výběru na požadovanou velikost.

  Pokud chcete zachovat proporce, použijte rohový úchyt pro výběr v obdélníku.

Změna velikosti čáry

 • Pokud chcete změnit velikost jednorozměrného obrazce (1d), například čáry, přetáhněte koncový bod na požadovanou délku.

Změna velikosti obrazce

 1. Vyberte obrazec.

 2. Změňte velikost obrazce takto:

  • Pokud chcete změnit velikost dvojrozměrného (dvojrozměrného) obrazce (2D), například obdélníku, přetáhněte úchyt výběru Obrázek úchytu výběru , dokud nebude mít obrazec požadovanou velikost. Pokud chcete velikost obrazce změnit proporcionálně, přetáhněte rohový úchyt.

   Tip: Každý dvojrozměrný obrazec má 8 úchytů výběru. Pokud nevidíte všechny 8 z nich, přiblížte zobrazení, abyste mohli přesně změnit velikost obrazce. (Stisknutím CTRL + SHIFT a kliknutím ho přiblížíte. Zmenšete zobrazení stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT a kliknutím pravým tlačítkem myši.

  • Pokud chcete změnit velikost jednorozměrného obrazce (1d), například čáry, přetáhněte koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem na požadovanou délku.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce zadáním hodnoty, klikněte v nabídce zobrazení na okno velikost & umístěnía pak v okně Velikost & pozice zadejte nové hodnoty do polí Šířka, Výškanebo Délka .

  • Pokud chcete, aby několik obrazců mělo stejnou velikost, vyberte obrazce a v okně velikost & pozice zadejte nové hodnoty do polí Šířka, Výškanebo Délka .

Změna velikosti obrazců na základě textu

Visio nabízí několik obrazců, jejichž velikost se změní automaticky na základě jejich textu. Chcete-li tyto obrazce použít, přejděte v nabídce soubor na obrazce, přejděte na položku Visioa klikněte na příkaz popisky.

Změna velikosti zamčeného obrazce

Některé obrazce a vrstvy můžou být uzamčené, aby se nemohly změnit jejich velikost. můžete je ale odemknout.

 • Pokud chcete obrazec odemknout, vyberte ho a v nabídce Formát klikněte na Zámeka zrušte zaškrtnutí příslušných políček.

 • Pokud chcete vrstvu odemknout, klikněte v nabídce zobrazení na Vlastnosti vrstvya potom zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Zamknout kliknutím na buňku v řádku pro vrstvu, kterou chcete odemknout.

 • U některých obrazců, jako jsou obrazce v šabloně diagramu modelu databáze, nelze změnit velikost ručně, a to i v případě, že jsou obrazce odemknuté. Pokud chcete změnit velikost ručně, musíte použít jiný obrazec.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×