Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Číslo můžete formátovat jako rodné číslo. Můžete například formátovat číslo s 9 číslicemi, například 555501234, jako 555-50-1234.

V tomto článku

Úplné zobrazení čísel sociálního pojištění

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, které chcete formátovat.

  Jak vybrat buňku nebo oblast

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste kliknuli.

  Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka vedle tlačítka číslo.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V seznamu druh klikněte na speciální.

 4. V seznamu typ klikněte na číslo sociálního zabezpečení.

Začátek stránky

Zobrazení jenom několika posledních číslic čísel sociálního zabezpečení

V případě běžných bezpečnostních opatření se může stát, že budete chtít zobrazit jenom několik posledních číslic rodného čísla a nahradit zbytek číslic nulami nebo jinými znaky. Můžete to udělat pomocí vzorce, který obsahuje funkce CONCATENATEa Right .

Následující postup používá ukázková data k zobrazení, jak můžete zobrazit jenom poslední čtyři čísla rodného čísla. Po zkopírování vzorce do listu ho můžete upravit tak, aby zobrazoval vaše vlastní čísla sociálního pojištění.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. V tomto článku nápovědy vyberte následující příklad dat bez záhlaví řádků a sloupců.

Jak vybrat ukázková data

1

2

3

4

A

B

Typ

Data

Rodné číslo

555-50-1234

Vzorec

Popis (výsledek)

= CONCATENATE ("000-00-" (VPRAVO (B2; 4))

Zobrazuje textový řetězec "000-00-" místo prvních 5 číslic čísla sociálního zabezpečení a zkombinuje ho pomocí posledních čtyř číslic čísla sociálního zabezpečení (000-00-1234).

 1. Klikněte před text v buňce a1 a přetažením ukazatele myši přes buňky vyberte veškerý text.Výběr příkladu z nápovědy

 2. Pokud chcete vybraná data zkopírovat, stiskněte CTRL + C.

 3. V listu vyberte buňku a1.

 4. Pokud chcete vložit zkopírovaná data, stiskněte CTRL + V.

 5. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledku a zobrazením vzorce, který vrací výsledek, klikněte na kartě vzorce ve skupině závislosti vzorců na Zobrazit vzorce.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + ' (čárka nad vlevo).

  Důležité informace: 

  • Doporučuje se, abyste se vyhýbat ukládání úplných čísel sociálního pojištění do sešitů. Místo toho uložte úplné číslo sociálního pojištění do místa, které splňuje přísné standardy zabezpečení (například databázový program, jako je Microsoft Office Access), a potom použijte jenom poslední čtyři číslice čísel v sešitech.

  • Další informace o těchto funkcích najdete v tématech funkce CONCATENATEa zprava.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete ostatním uživatelům zabránit v zobrazení celého čísla sociálního pojištění, můžete nejprve skrýt sloupec, který obsahuje toto číslo (ve sloupci B v příkladu dat), a pak zamknout list, aby neautorizovaní uživatelé nemohli data zobrazit.

  • Další informace najdete v tématech Skrytí nebo zobrazení řádků a sloupců a Ochrana prvků listu nebo sešitu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×