Zobrazení hodnot Ano nebo Ne pomocí zaškrtávacích políček, přepínačů a přepínacích tlačítek

V Accessu jsou v poli ano/ne uloženy pouze dvě hodnoty: ano nebo ne. Pokud k zobrazení pole typu Ano/Ne použijete textové pole, zobrazí se hodnota pro Hodnotu -1 pro Ano a 0 pro Ne. Tyto hodnoty nejsou pro většinu uživatelů moc smysluplné, takže Access nabízí zaškrtávací políčka, přepínače a přepínací tlačítka, která můžete použít k zobrazení a zadávání hodnot Ano/Ne. Tyto ovládací prvky poskytují grafické znázornění hodnoty ano/ne, která je snadno použitelný i snadno čitelný.

Tento článek popisuje aplikace pro každý z těchto ovládacích prvků a vysvětluje, jak je přidat do formulářů a sestav.

V tomto článku

Rozhodněte se, který ovládací prvek použít

Ve většině situací je zaškrtávací políčko nejlepším ovládacím prvku pro reprezentaci hodnoty Ano/Ne. Toto je výchozí typ ovládacího prvku, který se vytvoří při přidání pole Typu Ano/Ne do formuláře nebo sestavy. Naopak přepínače a přepínací tlačítka se nejčastěji používají jako součást skupiny možností. Další informace o skupinách možností najdete v části Principy skupin možností.

Následující obrázek znázorňuje tři ovládací prvky a jejich znázornění hodnot Ano a Ne. Sloupec Ano zobrazuje ovládací prvek tak, jak se zobrazí při výběru, a sloupec Ne zobrazí ovládací prvek tak, jak se zobrazí, když není zaškrtnuto.

Ovládací prvky typu Ano/Ne

Začátek stránky

Vytvoření vázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka

Zaškrtávací políčko můžete rychle vytvořit přetažením pole Ano/Ne z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom v místní nabídce kliknete na zobrazení, které chcete použít.

 2. Pokud podokno Seznam polí ještě není zobrazené, zobrazte ho stisknutím kombinace kláves ALT+F8.

 3. V případě potřeby rozbalte seznamy tabulek kliknutím na znaky plus(+)vedle názvů tabulek.

 4. Přetáhněte pole Ano/Ne z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy.

  V závislosti na nastavení vlastnosti zobrazit ovládací prvek pole, zaškrtávacího políčka, textového pole nebo pole se seznamem se vytvoří a prováže se k poli. Když v tabulce vytvoříte nové pole Ano/Ne, je výchozím nastavením vlastnosti Zobrazit ovládací prvek pole Zaškrtávací políčko.

Pokud chcete, můžete změnit ovládací prvek zaškrtávacího políčka na přepínač nebo přepínací tlačítko. To můžete udělat tak, že kliknete pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko, v místní nabídce na příkaz Změnit na a potom kliknete na příkaz Přepnout Obrázek tlačítkanebo přepínač alternativní text.

Začátek stránky

Vytvoření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka

Pomocí nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka ve vlastním dialogovém okně můžete akceptovat vstupy uživatelů a pak provést akci založenou na tomto zadání.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom v místní nabídce kliknete na Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro výběr ovládacího prvku, který chcete použít(zaškrtávací alternativní text, přepínač alternativní textnebo přepínací tlačítko Obrázek tlačítka).

 3. Klikněte ve formuláři nebo sestavě na místo, kam chcete ovládací prvek umístit.

  Access umístí ovládací prvek do formuláře nebo sestavy.

I když není povinný, můžete ovládací prvek přejmenovat tak, aby měl smysluplnější název. Tím se nezmění popisek zobrazený vedle ovládacího prvku, ale může být jednodušší na něj odkazovat ve výrazech nebo makrech.

Přejmenování ovládacího prvku

 1. Ujistěte se, že je ovládací prvek vybraný.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Do pole vlastnosti Název ovládacího prvku zadejte nový název.

Pokud chcete, můžete zaškrtávací políčko změnit na přepínač nebo přepínací tlačítko. To můžete udělat tak, že kliknete pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko, v místní nabídce na příkaz Změnit na a potom kliknete na příkaz Přepnout Obrázek tlačítkanebo přepínač alternativní text.

Začátek stránky

Princip skupin možností

Jednotlivé zaškrtávací políčko, přepínač nebo přepínací tlačítko mohou být vázané nebo nevázané nebo mohou být součástí skupiny možností. Skupina možností zobrazuje omezenou sadu alternativ a najednou je možné vybrat jenom jednu možnost ve skupině možností. Skupina možností se skládá z rámce skupiny a sady zaškrtávacích políček, přepínacích tlačítek a přepínačů.

Pokud je skupina možností vázaná k poli, s polem se váže jenom samotný rámeček skupiny, ne ovládací prvky uvnitř rámečku. Místo nastavení vlastnosti Zdroj ovládacího prvku pro každý ovládací prvek ve skupině možností nastavíte u každého ovládacího prvku vlastnost Hodnota možnosti na číslo, které je smysluplné pro pole, se kterým je rámeček skupiny svázán. Když vyberete možnost ve skupině možností, Access nastaví hodnotu pole, na které je skupina možností vázaná na hodnotu vlastnosti Hodnota možnosti vybrané možnosti.

Hodnota skupiny možností může být pouze číslo, nikoli text. Access toto číslo uloží do podkladové tabulky. Skupina možností se taky může nastavit na výraz nebo může být nevázaný. Pomocí skupiny nevázaných možností ve vlastním dialogovém okně můžete akceptovat vstupy uživatelů a pak provést akci založenou na tomto vstupu.

Je standardní používání zaškrtávacích políček u polí typu Ano/Ne a přepínačů nebo přepínacích tlačítek pro skupiny přepínačů. Je to ale jenom návrh a pro kterýkoli z těchto tří ovládacích prvků můžete použít kterýkoliv z těchto tří ovládacích prvků.

Začátek stránky

Vytvoření skupiny možností

Skupinu možností můžete rychle vytvořit pomocí Průvodce skupinou možností. Než začnete, rozhodněte se, jestli chcete hodnotu možnosti uložit do tabulky. V takovém případě musíte mít pro tento účel označené pole s datovým typem Číslo.

Další informace o přidávání polí do tabulky najdete v článku Vytvoření tabulky a přidání polí.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom kliknete na příkaz Návrhové Obrázek tlačítka.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky ověřte, že je zaškrtnuté políčko Obrázek tlačítka Ovládací prvky. Obrázek tlačítka

 3. Ve stejné skupině klikněte na tlačítko Skupina Obrázek tlačítka.

 4. Klikněte ve formuláři na místo, kam chcete skupinu možností umístit.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

  Access umístí skupinu možností do formuláře.

Přejmenování skupiny možností    I když není název povinný, můžete skupinu možností přejmenovat, aby měl smysluplnější název. Tím se nezmění popisek zobrazený vedle skupiny možností, ale může být jednodušší odkazovat na ovládací prvek ve výrazech nebo makrech.

 1. Kliknutím na rámeček skupiny zkontrolujte, že je vybraná skupina možností.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Do pole vlastnosti Název skupiny možností zadejte nový název.

Začátek stránky

Přidání nové možnosti do existující skupiny možností

Podle potřeby můžete do skupiny možností přidat nové ovládací prvky možností. Můžete buď vytvořit nový ovládací prvek ve skupině, nebo můžete vyjmout existující ovládací prvek od jiného místa ve formuláři a vložit ho do skupiny.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom kliknete na příkaz Návrhové Obrázek tlačítka.

 2. Kliknutím vyberte rámeček skupiny možností a přetažením úchytů pro změnu velikosti rámečku udělejte místo pro nový ovládací prvek možnosti.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vytvoření nového ovládacího prvku ve skupině    

   1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat(zaškrtávací políčko alternativní text, přepínač alternativní textnebo přepínací tlačítko Obrázek tlačítka).

   2. Přesuňte ukazatel tak, aby byl umístěn uvnitř rámečku skupiny možností. Rámeček se změní barvou a označí tak, že se nový ovládací prvek stane součástí skupiny možností.

   3. Kliknutím umístěte ovládací prvek do skupiny.

  • Přesunutí existujícího ovládacího prvku do skupiny    

   Jednoduchým přetažením ovládacího prvku do skupiny možností ho nepřetáhnete do skupiny. Aby se tento ovládací prvek stal možností, musíte ovládací prvek vyjmout a vložit do skupiny.

   1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přesunout do skupiny možností.

   2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vyjmout. Obrázek tlačítka

   3. Vyberte skupinu možností kliknutím na rámeček kolem skupiny.

   4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit. Obrázek tlačítka

    Access přidá ovládací prvek do skupiny.

 4. Pravděpodobně bude potřeba přesunout ovládací prvek a jeho popisek tak, aby byly zaoilovat se stávajícími ovládacími prvky a popisky.

 5. Vyberte nově přidaný ovládací prvek a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností ovládacího prvku.

 6. Všimněte si hodnoty vlastnosti Hodnota možnosti nově přidaného ovládacího prvku. V závislosti na vašich potřebách ho můžete nechat na hodnotě, kterou navrhuje Access, nebo ji můžete změnit na jinou hodnotu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×