Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důvěra a ochrana osobních údajů jsou základem poslání Microsoftu, aby každý člověk a každá organizace na světě dosáhla více. Pokud jde o naše produkty, zavazujeme se, že vám poskytneme informace a ovládací prvky, které potřebujete k rozhodování o způsobu shromažďování a používání vašich dat. Chápeme, že máte určitá očekávání týkající se Office a že mezi ně patří, že budou zabezpečená, spolehlivá, schopná a že vaše data a soukromí budou respektovány.

Na níže uvedených kartách najdete informace pro různé verze Microsoft Office.

Důležité informace: Pokud používáte Microsoft Office verzi 1904 nebo novější, možnosti ochrany osobních údajů se přesunuly. Informace o přístupu k nim najdete v Nastavení ochrany osobních údajů účtu.

Pokud chcete zobrazit možnosti ochrany osobních údajů v aplikaci Microsoft 365, Office 2021, Office 2019 nebo Office 2016 na Windows postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Možnosti ochrany osobních údajů.

Možnosti ochrany osobních údajů:

 • Posílání osobních údajů Microsoftu kvůli vylepšování Office.

  Když toto políčko zaškrtnete, pomůžete nám zlepšit kvalitu, spolehlivost a výkon produktů a služeb Microsoftu. Microsoft automaticky shromažďuje informace z vašeho počítače, včetně chybových zpráv a informací o hardwaru a softwaru. Všechny informace posílané Microsoftu jsou anonymní. Nepoužívají se k reklamním ani jiným prodejním účelům.

 • Povolit systému Office, aby se připojil k online službám Microsoftu a mohl vám poskytovat funkce, které odpovídají vaší poloze a předvolbám.

  Pokud toto políčko zaškrtnete, povolíte Microsoftu, aby mohl shromažďovat informace o tom, jak používáte online služby a weby poskytované Microsoftem a jeho partnery. Nastavení taky umožňuje používat možnosti překladu, které jsou dostupné v oddílech Zdroje informací a reference.

Specifické nastavení dokumentů

 • Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje

  Tato možnost automaticky odebere osobní údaje z vlastností souboru při uložení souboru. Je vypnutý v Excel, PowerPoint a Wordu a je zapnutý pro Publisher a SharePoint Designer. I když je možnost automatického odebrání osobních údajů vypnutá, můžete osobní údaje na vyžádání odebrat spuštěním Kontroly metadat. buď z tlačítka přímo v Centru zabezpečení, nebo tak, že přejdete na Soubor > Informace > Kontrola problémů > Zkontrolovat dokument.

 • U aplikací, u kterých je tato možnost vypnutá, je dostupná jenom v případě, že pracujete s dokumentem vytvořeným v dřívější verzi Office a že jste pomocí této možnosti v dřívější verzi odebrali osobní údaje. 

Zdroje informací a reference

 • Možnosti překladu

  Možnosti překladu slouží k výběru nastavení online dvojjazyčných slovníků a strojového překladu. Volby tohoto dialogového okna jsou dostupné, jenom když v části Možnosti ochrany osobních údajů zaškrtnete políčko Povolit systému Office, aby se připojil k online službám Microsoftu a mohl vám poskytovat funkce, které odpovídají vaší poloze a předvolbám.

 • Možnosti zdrojů informací

  Možnosti zdrojů informací slouží k aktivaci vícejazyčných referenčních knih a služeb výzkumných webů.

Možnosti ochrany osobních údajů v některé aplikaci Office 2010 nebo 2013 pro Windows zobrazíte takto:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Možnosti ochrany osobních údajů.

Popis jednotlivých možností ochrany osobních údajů

Povolit připojení Office k Internetu

Platí pro Office 2013

Pokud zaškrtnete políčko Povolit připojení Office k Internetu a budete na Internetu, může Office pomocí online služeb najít nejnovější online obsah.

Při připojení k Internetu hledat aktualizovaný obsah na webu Office.com

Platí pro Office 2010

Pokud zaškrtnete políčko Při připojení k Internetu hledat aktualizovaný obsah na webu Office.com, bude se do počítače stahovat aktuální obsah nápovědy z Office.com. K tomu je nutné, abyste byli připojeni k Internetu. Nestáhne se celý systém nápovědy, ale jenom článek, na který kliknete v okně Výsledky hledání.

Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže

Pokud zaškrtnete políčko Stahovat pravidelně soubor, který umožňuje určit systémové potíže:

 • Dovolujete, aby se váš počítač stahoval z Office.com soubor, který umožní v případě nestability počítače nebo jeho selhání automaticky spustit diagnostické nástroje Microsoft Office, které vám pomůžou potíže diagnostikovat a opravit.

 • Dovolujete, aby vás společnost Microsoft žádala o zasílání chybových hlášení pro určité typy chybových zpráv, které případně dostanete. Když hlášení pošlete, jeho údaje můžou Microsoftu pomoct porozumět potížím a pokusit se je odstranit.

 • Dovolujete, aby vám společnost Microsoft poskytovala aktuální obsah nápovědy, který pomůže odstranit potíže ve vašem počítači.

Další informace najdete v článku Změna nastavení diagnostických nástrojů Office.

Zaregistrovat se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Pokud zaškrtnete políčko Zaregistrovat se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, budete pomáhat zlepšovat kvalitu, spolehlivost a chování Microsoft Office.

 • Pokud jste ochotní se zúčastnit, nemusíte dělat nic dalšího. Není třeba vyplnit formulář, zúčastnit se průzkumu ani vám nebude nikdo volat.

 • Společnost Microsoft bude automaticky shromažďovat informace z vašeho počítače, včetně informací o chybových zprávách a časech jejich vzniku, o používaném počítačovém vybavení a o tom, jestli má počítač potíže s provozem softwaru společnosti Microsoft a jestli váš hardware a software reaguje správně a funguje rychle. Obvykle se tyto informace shromažďují jednou denně.

 • Všechny informace odeslané společnosti Microsoft jsou anonymní. Nepoužívají se k reklamním ani jiným prodejním účelům.

Automaticky zjišťovat nainstalované aplikace systému Office ke zlepšení výsledků hledání služby Office.com

Platí pro Office 2010

Pokud zaškrtnete políčko Automaticky zjišťovat nainstalované aplikace systému Office ke zlepšení výsledků hledání služby Office.com, bude možné zaměřit hledání na Office.com na výsledky týkající se aplikací Office, které máte nainstalované.

Kontrolovat dokumenty systému Microsoft Office z podezřelých webů nebo odkazující na takové weby

Platí pro následující aplikace Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter a Word Starter.

Pokud zaškrtnete políčko Kontrolovat dokumenty systému Microsoft Office z podezřelých webů nebo odkazující na takové weby, zapnete tím funkci zjišťování zfalšovaných webů, která vás pomáhá chránit před útoky phishing. Jestliže Office zjistí odkaz na web se zfalšovaným názvem domény, upozorní vás na to výstrahou zabezpečení. Zjišťování zfalšovaných webů probíhá místně ve vašem počítači. Tato funkce neodesílá Microsoftu žádné informace. Další informace najdete v článku Povolení nebo zakázání výstrah zabezpečení týkajících se odkazů na podezřelé weby a souborů z podezřelých webů.

Povolit podoknu úloh Zdroje informací zjišťovat a instalovat nové služby

Pokud zaškrtnete políčko Povolit podoknu úloh Zdroje informací zjišťovat a instalovat nové služby, umožníte aplikaci Office automaticky zjišťovat a instalovat nové služby zdrojů informací.

Povolit odesílání souborů pro lepší ověřování souborů

Platí jenom pro Word a Word Starter.

Pokud zaškrtnete políčko Povolit odesílání souborů pro lepší ověřování souborů, dovolíte tím společnosti Microsoft shromažďovat informace o souborech, jejichž ověření se nepovedlo. Ve výchozím nastavení vás bude dialogové okno pravidelně žádat o odeslání souborů společnosti Microsoft.

Povolit přizpůsobenou reklamu v sadě Microsoft Office Starter

Platí jenom pro Excel Starter a Word Starter.

Pokud zaškrtnete políčko Povolit přizpůsobenou reklamu v sadě Microsoft Office Starter, dovolíte tím společnosti Microsoft shromažďovat informace o tom, jak používáte online služby a weby poskytované společností Microsoft a jejími partnery. Pomocí těchto informací se budou volit reklamy, které by pro vás mohly být zajímavé.

Upozornit před tiskem, uložením nebo odesláním souboru, který obsahuje sledované změny nebo komentáře

Platí jenom pro Word a Word Starter.

Pokud zaškrtnete políčko Upozornit před tiskem, uložením nebo odesláním souboru, který obsahuje sledované změny nebo komentáře, zobrazí se varovná zpráva v případě, že se pokusíte vytisknout, uložit nebo odeslat dokument obsahující sledované změny.

Uložit náhodná čísla ke zlepšení přesnosti kombinování

Platí jenom pro Word.

Pokud zaškrtnete políčko Uložit náhodná čísla ke zlepšení přesnosti kombinování, zvýšíte pravděpodobnost získání nejlepších výsledků při slučování sledovaných změn od několika recenzentů.

Zobrazit skryté revize při otevírání nebo ukládání

Platí jenom pro Word a Word Starter.

Pokud zaškrtnete políčko Zobrazit skryté revize při otevírání nebo ukládání, zobrazí se vám při otevírání nebo ukládání dokumentu všechny sledované změny, které ještě zůstávají v dokumentu. Můžete tak odebrat libovolné nežádoucí sledované změny, než dokument odešlete k revizi.

Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje

Platí pro tyto aplikace Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter a Word Starter.

Možnost Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje je u Excelu, PowerPointu a Wordu vypnutá a u Publisheru a SharePoint Designeru zapnutá.

U aplikací, u kterých je tato možnost vypnutá, je dostupná jenom v případě, že pracujete s dokumentem vytvořeným v dřívější verzi Office a že jste pomocí této možnosti v dřívější verzi odebrali osobní údaje. Pokud chcete z tohoto dokumentu odebrat osobní údaje, klikněte na Zkontrolovat metadata.

Kontrola metadat

Pokud chcete odebrat osobní informace a další skrytá data ze souborů vytvořených v Excelu, PowerPointu nebo Wordu, klikněte na Zkontrolovat metadata. Další informace o funkci Kontrola metadat najdete v těchto článcích:

Pokud chcete získat přístup k nastavení ochrany osobních údajů vMicrosoft 365 nebo Office 2016 pro Mac přejděte do nabídky aplikace (například Word nebo PowerPoint) > Předvolby a v dolním řádku možností vyberte Ochrana osobních údajů.

V Office pro Mac 2016 se k nastavení ochrany osobních údajů dostanete tak, že přejdete do nabídky aplikace (například Word nebo PowerPoint) > Předvolby a vyberete Zabezpečení & Soukromí.

Tlačítko Ochrana osobních údajů & zabezpečení v dialogovém okně Předvolby aplikace

Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů

Pokud si toto prohlášení chcete přečíst, navštivte Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

Dejte nám vědět

Tento článek aktualizoval Ben 5. června 2019 v důsledku vašich komentářů. Pokud vám byly informace užitečné, a hlavně pokud ne, dejte nám vědět, jak je můžeme vylepšit pomocí ovládacích prvků pro zpětnou vazbu níže.

Viz také

Zobrazení možností a nastavení v Centru zabezpečení

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×