You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Popis poskytuje kontextové nebo doplňkové informace o poli v sestavě kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, jako jsou vlastnosti členů v datové krychli OLAP (Online Analytical Processing).

Kontextový popis představuje souhrnné informace o hodnotě, řádku nebo sloupci pole. Pokud například přesunete ukazatel myši na buňku v oblasti hodnot, kontextový popis zobrazí aktuální hodnotu a umístění řádku a sloupce. Tento kontextový popis je zvlášť užitečný, když pracujete s velkou sestavou a nechcete měnit rozložení nebo procházet sestavu, abyste tyto informace našli nebo ověřili.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analyzovat klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit kontextové popisy .

Pokud je sestava kontingenční tabulky připojená k datové krychli OLAP služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services a správce datové krychle povolil zobrazení informací o vlastnostech člena, můžete hodnoty vlastností zobrazit v popisu při přesunutí ukazatele myši na pole. Produkt může například obsahovat další informace o vlastnostech, jako je kód Product Key, cena prodejce a úroveň zásob. Můžete také určit, které konkrétní informace o vlastnostech se zobrazí v popisu.

Poznámka: Tento postup vyžaduje, aby pole bylo definováno a povoleno v datové krychli OLAP. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě . Pokud se zobrazí místní nabídka (bez definovaných vlastností), nejsou k dispozici žádné vlastnosti, které by bylo možné zobrazit.

 1. Následujícím postupem se ujistěte, že se pro sestavu kontingenční tabulky zobrazují vlastnosti členů:

  1. Na kartě Analyzovat klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na možnosti.

  2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit vlastnosti v popisech .

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole v sestavě kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v popisech a potom klikněte na příkaz Zobrazit všechny vlastnosti, Skrýt všechny vlastnosti nebo titulek jednotlivých vlastností.

Informace o vlastnostech členů můžete zobrazit jako data v sestavě kontingenční tabulky. Můžete například chtít řadit, filtrovat nebo tisknout informace o vlastnostech.

Když filtrujete data vlastností člena, zobrazí se titulek vlastnosti člena spolu s názvem pole. Pokud je například barva členovou vlastností pole Produkt, můžete produkty filtrovat podle barvy stříbrné.

Poznámka: Tento postup vyžaduje, aby pole obsahuje vlastnosti definované a povolené v datové krychli OLAP. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě . Pokud se zobrazí místní nabídka (bez definovaných vlastností), nejsou k dispozici žádné vlastnosti, které by bylo možné zobrazit.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Následujícím postupem se ujistěte, že se pro sestavu kontingenční tabulky zobrazují vlastnosti členů:

  1. Na kartě Analyzovat klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na možnosti.

  2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit vlastnosti v popisech .

 3. Klikněte na pole v hierarchii dimenzí, pro které chcete zobrazit pole vlastností.

  Pokud se úrovně, pro které jste vybrali pole vlastností, nezobrazují v sestavě, klikněte na pole a potom klikněte na tlačítko Rozbalit Značka Plus.

 4. Na kartě Analyzovat ve skupině Nástroje klikněte na nástroje OLAP a potom klikněte na položku Pole vlastností.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit pole vlastností pro dimenzi .

 5. V seznamu Zvolit vlastnosti z úrovně klikněte na každou úroveň, pro kterou chcete zobrazit pole vlastností, a potom poklikejte na pole vlastností, která chcete zobrazit.

 6. V poli Vlastnosti, která se mají zobrazit , pomocí tlačítek obrázek tlačítka a Vzhled tlačítka uspořádejte pole vlastností v pořadí, v jakém se mají v sestavě zobrazovat.

 7. Přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit pole pro tuto dimenzi ve formuláři osnovy a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Ve sloupcových polích se pole vlastností zobrazují jenom u položek na nejnižší úrovni podrobností zobrazených v sestavě. Chcete-li zobrazit pole vlastností pro jiné úrovně, přesuňte pole do oblasti popisku řádku.

Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na pole popisku, v místní nabídce na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě a potom na příkaz Zobrazit všechny vlastnosti, Skrýt všechny vlastnosti nebo titulek jednotlivých vlastností.

Kontextový popis představuje souhrnné informace o hodnotě, řádku nebo sloupci pole. Pokud například přesunete ukazatel myši na buňku v oblasti hodnot, kontextový popis zobrazí aktuální hodnotu a umístění řádku a sloupce. Tento kontextový popis je zvlášť užitečný, když pracujete s velkou sestavou a nechcete měnit rozložení nebo procházet sestavu, abyste tyto informace našli nebo ověřili.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit kontextové popisy .

Pokud je sestava kontingenční tabulky připojená k datové krychli OLAP služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services a správce datové krychle povolil zobrazení informací o vlastnostech člena, můžete hodnoty vlastností zobrazit v popisu při přesunutí ukazatele myši na pole. Produkt může například obsahovat další informace o vlastnostech, jako je kód Product Key, cena prodejce a úroveň zásob. Můžete také určit, které konkrétní informace o vlastnostech se zobrazí v popisu.

Poznámka: Tento postup vyžaduje, aby pole bylo definováno a povoleno v datové krychli OLAP. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě . Pokud se zobrazí místní nabídka (bez definovaných vlastností), nejsou k dispozici žádné vlastnosti, které by bylo možné zobrazit.

 1. Následujícím postupem se ujistěte, že se pro sestavu kontingenční tabulky zobrazují vlastnosti členů:

  1. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit vlastnosti v popisech .

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole v sestavě kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v popisech a potom klikněte na příkaz Zobrazit všechny vlastnosti, Skrýt všechny vlastnosti nebo titulek jednotlivých vlastností.

Informace o vlastnostech členů můžete zobrazit jako data v sestavě kontingenční tabulky. Můžete například chtít řadit, filtrovat nebo tisknout informace o vlastnostech.

Když filtrujete data vlastností člena, zobrazí se titulek vlastnosti člena spolu s názvem pole. Pokud je například barva členovou vlastností pole Produkt, můžete produkty filtrovat podle barvy stříbrné.

Poznámka: Tento postup vyžaduje, aby pole obsahuje vlastnosti definované a povolené v datové krychli OLAP. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a v místní nabídce přejděte na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě . Pokud se zobrazí místní nabídka (bez definovaných vlastností), nejsou k dispozici žádné vlastnosti, které by bylo možné zobrazit.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Následujícím postupem se ujistěte, že se pro sestavu kontingenční tabulky zobrazují vlastnosti členů:

  1. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  2. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit vlastnosti v popisech .

 3. Klikněte na pole v hierarchii dimenzí, pro které chcete zobrazit pole vlastností.

  Pokud se úrovně, pro které jste vybrali pole vlastností, nezobrazují v sestavě, klikněte na pole a potom klikněte na tlačítko Rozbalit Značka Plus.

 4. Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klikněte na nástroje OLAP a potom klikněte na položku Pole vlastností.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit pole vlastností pro dimenzi .

 5. V seznamu Zvolit vlastnosti z úrovně klikněte na každou úroveň, pro kterou chcete zobrazit pole vlastností, a potom poklikejte na pole vlastností, která chcete zobrazit.

 6. V poli Vlastnosti, která se mají zobrazit , pomocí tlačítek obrázek tlačítka a Vzhled tlačítka uspořádejte pole vlastností v pořadí, v jakém se mají v sestavě zobrazovat.

 7. Přesvědčte se, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit pole pro tuto dimenzi ve formuláři osnovy a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Ve sloupcových polích se pole vlastností zobrazují jenom u položek na nejnižší úrovni podrobností zobrazených v sestavě. Chcete-li zobrazit pole vlastností pro jiné úrovně, přesuňte pole do oblasti popisku řádku.

Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na pole popisku, v místní nabídce na příkaz Zobrazit vlastnosti v sestavě a potom na příkaz Zobrazit všechny vlastnosti, Skrýt všechny vlastnosti nebo titulek jednotlivých vlastností.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×