Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkcí ZPRAVA a RIGHTB v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Funkce ZPRAVA vrátí zadaný počet znaků od konce textového řetězce.

Funkce RIGHTB vrátí zadaný počet bajtů od konce textového řetězce.

Důležité informace: 

 • Tyto funkce nemusí být v některých jazycích dostupné.

 • Funkce ZPRAVA je určena pro jazyky, které používají jednobajtovou znakovou sadou (SBCS), zatímco funkce RIGHTB je určena pro jazyky používající dvoubajtovou znakovou sadu (DBCS). Nastavení výchozího jazyka v počítači ovlivňuje návratovou hodnotu následujícím způsobem:

 • Funkce ZPRAVA vždy počítá každý znak (jednobajtový i dvoubajtový) jako 1 znak, a to bez ohledu na výchozí nastavení jazyka.

 • Funkce RIGHTB počítá každý dvoubajtový znak jako 2 znaky, pokud jste povolili úpravy v jazyce podporujícím znakovou sadu DBCS a potom jej nastavili jako výchozí jazyk. V opačném případě funkce RIGHTB počítá každý znak jako 1 znak.

Mezi jazyky podporující znakovou sadu DBCS patří japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) a korejština.

Syntaxe

ZPRAVA(text,[znaky])

RIGHTB(text,[znaky])

Funkce ZPRAVA a RIGHTB mají následující argumenty:

 • Text    Povinný argument. Jedná se o textový řetězec obsahující znaky, které chcete extrahovat.

 • Znaky:    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat pomocí funkce ZPRAVA.

  • Argument znaky musí být větší nebo roven hodnotě 0.

  • Je-li jeho hodnota vyšší než počet znaků textu, vrátí funkce ZPRAVA celý text.

  • Není-li argument znaky uveden, předpokládá se hodnota 1.

 • Num_bytes    Nepovinný argument. Určuje počet znaků, které chcete extrahovat na základě zadaného počtu bajtů pomocí funkce RIGHTB.

  • Num_bytes musí být větší nebo rovna nule.

  • Pokud num_bytes větší než délka textu, vrátí funkce RIGHT veškerý text.

  • Pokud num_bytes, předpokládá se, že je hodnota 1.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

Prodejní cena

Číslo skladové položky

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=ZPRAVA(A2;4)

Poslední 4 znaky prvního řetězce (cena)

Cena

=ZPRAVA(A3)

Poslední znak druhého řetězce (y)

r

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×