Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZTEST v Microsoft Excelu.

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu. Pro danou hypotetickou střední hodnotu základního souboru μ0 vrátí funkce ZTEST pravděpodobnost, že střední hodnota výběru je větší než průměr pozorování v sadě dat (poli), tj. pozorovaná střední hodnota výběru.

Informace o použití funkce ZTEST ve vzorcích pro výpočet oboustranné pravděpodobnostní hodnoty naleznete v níže uvedené části Komentář.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci naleznete v článku Z.TEST (funkce).

Syntaxe

ZTEST(matice,x,[sigma])

Syntaxe funkce ZTEST má následující argumenty:

 • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, proti které je testována hodnota x.

 • X:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete testovat.

 • Sigma:     Nepovinný argument. Jedná se o známou směrodatnou odchylku základního souboru. Pokud není zadána, je použita směrodatná odchylka výběru.

Poznámky

 • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce ZTEST chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud je zadána hodnota sigma, je funkce ZTEST definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  Pokud není hodnota sigma zadána, je definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(pole), s je směrodatná odchylka výběru SMODCH.VÝBĚR(pole) a n je počet pozorování ve výběru POČET(pole).

 • Funkce ZTEST určuje pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru větší než pozorovaná hodnota PRŮMĚR(pole), pokud je střední hodnota základního souboru μ0. Ze symetrie normálního rozdělení vyplývá, že pokud PRŮMĚR(pole) < μ0, vrátí funkce ZTEST hodnotu větší než 0,5.

 • Pomocí následujícího vzorce aplikace Excel lze vypočítat oboustrannou pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru dále od μ0 (v obou směrech) než PRŮMĚR(pole), pokud je střední hodnota základního souboru μ0:

  =2×MIN(ZTEST(pole;μ0;sigma);1-ZTEST(pole;μ0;sigma)).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=ZTEST(A2:A11,4)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,090574)

0,090574

=2*MIN(ZTEST(A2:A11;4);1-ZTEST(A2:A11;4))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,863043)

0,863043

=2*MIN(ZTEST(A2:A11;6);1-ZTEST(A2:A11;6))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,273913)

0,273913

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×