Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZTEST v Microsoft Excelu.

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu. Pro danou hypotetickou střední hodnotu základního souboru μ0 vrátí funkce ZTEST pravděpodobnost, že střední hodnota výběru je větší než průměr pozorování v sadě dat (poli), tj. pozorovaná střední hodnota výběru.

Informace o použití funkce ZTEST ve vzorcích pro výpočet oboustranné pravděpodobnostní hodnoty naleznete v níže uvedené části Komentář.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci naleznete v článku Z.TEST (funkce).

Syntaxe

ZTEST(matice,x,[sigma])

Syntaxe funkce ZTEST má následující argumenty:

 • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, proti které je testována hodnota x.

 • X:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete testovat.

 • Sigma:     Nepovinný argument. Jedná se o známou směrodatnou odchylku základního souboru. Pokud není zadána, je použita směrodatná odchylka výběru.

Poznámky

 • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce ZTEST chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud je zadána hodnota sigma, je funkce ZTEST definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  Pokud není hodnota sigma zadána, je definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(pole), s je směrodatná odchylka výběru SMODCH.VÝBĚR(pole) a n je počet pozorování ve výběru POČET(pole).

 • Funkce ZTEST určuje pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru větší než pozorovaná hodnota PRŮMĚR(pole), pokud je střední hodnota základního souboru μ0. Ze symetrie normálního rozdělení vyplývá, že pokud PRŮMĚR(pole) < μ0, vrátí funkce ZTEST hodnotu větší než 0,5.

 • Pomocí následujícího vzorce aplikace Excel lze vypočítat oboustrannou pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru dále od μ0 (v obou směrech) než PRŮMĚR(pole), pokud je střední hodnota základního souboru μ0:

  =2×MIN(ZTEST(pole;μ0;sigma);1-ZTEST(pole;μ0;sigma)).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=ZTEST(A2:A11,4)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,090574)

0,090574

=2*MIN(ZTEST(A2:A11;4);1-ZTEST(A2:A11;4))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,863043)

0,863043

=2*MIN(ZTEST(A2:A11;6);1-ZTEST(A2:A11;6))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,273913)

0,273913

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×