Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZVOLIT v Microsoft Excelu.

Popis

Na základě argumentu index určuje pořadí prvku seznamu, jehož hodnotu funkce vrátí. Použitím funkce ZVOLIT můžete vybrat 1 až 254 hodnot seznamu. Jestli jsou hodnota 1 až hodnota 7 třeba dny v týdnu, vrátí funkce ZVOLIT jeden den v týdnu určený argumentem index.

Syntaxe

ZVOLIT(index, hodnota1; [hodnota2];...)

Syntaxe funkce ZVOLIT obsahuje následující argumenty:

 • Index    Povinný argument. Určuje, který argument hodnoty je vybraný. Argument index musí být číslo v rozmezí 1 až 254 nebo vzorec nebo odkaz na buňku obsahující čísla 1 až 254.

  • Pokud index = 1, vrátí funkce ZVOLIT hodnotu argumentu hodnota1. Pokud index = 2, vrátí funkce ZVOLIT hodnotu argumentu hodnota2 a tak dále.

  • Pokud index_num je menší než 1 nebo větší než číslo poslední hodnoty v seznamu, vrátí funkce CHOOSE hodnotu #VALUE! chybová hodnota.

  • Pokud argument index představuje zlomek, je před použitím zkrácený na nejbližší nižší celé číslo.

 • Hodnota1; hodnota2; ...     Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 254 hodnot argumentů, ze kterých na základě zadaného argumentu index vybere funkce ZVOLIT hodnotu. Argumenty můžou být čísla, odkazy na buňky, definované názvy, vzorce, funkce a textové řetězce.

Poznámky

 • Pokud je argument index Matice, jsou při výpočtu funkce ZVOLIT přepočítané všechny hodnoty obsažené v matici.

 • Argumenty funkce ZVOLIT mohou být celé oblasti nebo samostatné hodnoty.

  Následující vzorec:

=SUMA(ZVOLIT(2,A1:A10,B1:B10,C1:C10))

se vyhodnotí jako:

=SUMA(B1:B10)

a vrátí hodnotu na základě obsahu buněk v oblasti B1:B10.

Funkce ZVOLIT je vyčíslená první a vrátí hodnotu B1:B10. Funkce SUMA potom použije výsledek funkce ZVOLIT jako svůj argument.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

 

První

Hřebíky

Druhý

Šrouby

Třetí

Matice

Dokončeno

Nýty

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZVOLIT(2;A2;A3;A4;A5)

Hodnota argumentu druhého seznamu (hodnota buňky A3)

Druhý

=ZVOLIT(4;B2;B3;B4;B5)

Hodnota argumentu čtvrtého seznamu (hodnota buňky B5)

Nýty

=ZVOLIT(3;"Širý";115;"svět";8)

Hodnota argumentu třetího seznamu

svět

Příklad 2

Data

23

45

12

10

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=SUMA(A2:ZVOLIT(2;A3;A4;A5))

Sečte rozsah A2:A4. Funkce ZVOLIT vrátí A4 jako druhou část rozsahu u funkce SUMA.

80

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×