Obsah
×

Zpráva o Stavu zadání v aplikaci Insights vám umožňuje zjistit, jak studenti pokročili v práci na jednotlivých zadáních. 

Filtrování

Ve výchozím nastavení se ve zprávě zobrazují všichni studenti, nadcházející zadání pro aktuální měsíc a zadání za poslední dva měsíce. Pokud chcete ve zprávě zobrazit víc dřívějších zadání, vyberte možnost Načíst další zadání.

Pokud chcete zprávu filtrovat podle jednotlivých studentů, vyberte Tlačítko dvojité šipky dolů

​​​​​​

Rozevírací nabídka pro filtr studentů ve zprávě o stavu zadání

Čtení dat

 • Výběrem čísla zjistíte, kteří studenti se započítávají do stavu zadání (typy stavů jsou popsané níže).

 • Výběrem názvu sloupce – Přiřazeno,Zobrazeno , Vráceno,Vráceno, Včas,Pozdě , Násobek – zobrazíte buňky s daty jako první.  

 • Buňky s daty k zobrazení se zvýrazní.

Sloupce s pokrokem studentů:

Sloupce v části Pokrok studentů odrážejí cyklus průběhu zadání od jeho přiřazení až po vaši zpětnou vazbu a příslušné bodování. 

 • Přiřazený (zadali jste zadání)

 • Zobrazeno (student si zobrazil zadání)

 • Odevzdáno (student zadání odevzdal)

 • Vráceno (přidali jste zpětnou vazbu a příslušné body a vrátili zadání studentovi)
  ​​

Sloupce stavu odevzdání: 

 • Včas (zadání odevzdáno v termínu splnění)

 • Pozdě (zadání odevzdáno po termínu splnění)

 • Vícenásobné (student odevzdal zadání několikrát v cyklu zpětné vazby)

Data ze zprávy o stavu zadání

Průběh konkrétního zadání ve zprávě o stavu zadání

Export dat 

 1. Ve zprávě vyberte Další možnosti  Tlačítko Další možnosti.

 2. Vyberte Exportovat do aplikace Excel.

 3. Exportovaná datová tabulka bude obsahovat seznam studentů a název, známku (pokud je k dispozici), termín splnění a stav každého zadání.

  Vybraný časový rámec pro exportovaná data uvidíte v názvu excelového souboru.

Ve zprávě vyberte z rozevíracího seznamu Další možnosti možnost Exportovat do aplikace Excel

Export dat o stavu zadání

Případy, na které můžete reagovat pomocí zprávy o Stavu zadání

 • Vyfiltrujte si konkrétního studenta a podívejte se, jestli odevzdal zadání včas, kdy ho odevzdal nebo jestli ještě ani nezačal. 

 • Pokud se termín splnění blíží, můžete kontaktovat studenty, kteří si zadání ještě nezobrazili.

 • Se studenty, kteří zadání pravidelně odevzdávají pozdě, můžete prodiskutovat, jak by mohli zapracovat na své časové správě.

Další informace

Údaje o aktivitě známek v aplikaci Insights

Údaje o digitální aktivitě v aplikaci Insights

Údaje o komunikační aktivitě v aplikaci Insights

Příručka pro vyučující o aplikaci Insights v Microsoft Teams

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×