Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pole Krátký text přidáte do tabulky, když potřebujete uložit menší množství textových dat, jako jsou jména, adresy a telefonní čísla. Krátká textová pole můžou obsahovat až 256 alfanumerických znaků. V poli tabulky a v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě můžete zobrazit všech 256 znaků. Na rozdíl od dlouhých textových polí nelze u dat v poli s krátkým textem použít formátování RTF. Můžete ale použít vlastní formáty zobrazení a můžete také použít vstupní masky, které řídí způsob, jakým uživatelé zadávají data.

V tomto článku

Přidání krátkého textového pole v zobrazení Datový list

Do nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový list můžete přidat pole s krátkým textem.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. V případě potřeby přejděte vodorovně k prvnímu prázdnému poli.

 3. Vyberte Přidat kliknutím a pak v seznamu vyberte Krátký text .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Přidat do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte Přidat kliknutím a pak v seznamu vyberte Krátký text .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání krátkého textového pole v návrhovém zobrazení

Pole Krátký text můžete přidat do nové nebo existující tabulky v návrhovém zobrazení.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 3. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak v seznamu vyberte Krátký text .

 4. Uložte změny.

Přidat do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na kartu dokumentu nové tabulky a klikněte na Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak v seznamu vyberte Krátký text .

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností pole Krátký text

Zobrazení Datový list můžete použít k nastavení podmnožiny vlastností pole, například Je povinné nebo Jedinečné, ale pomocí návrhového zobrazení můžete nastavit všechny dostupné vlastnosti, včetně vstupní masky nebo titulku.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části návrháře tabulky vyhledejte v části Vlastnosti pole vlastnost, kterou chcete změnit.

 3. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnosti můžete zadat data, spustit Tvůrce výrazů kliknutím na Tlačítko Tvůrcenebo vybrat některou možnost ze seznamu.

  Pokud chcete získat informace o tom, jak používat jednotlivé vlastnosti pole, vyberte vlastnost a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole s krátkým textem

Důležité:    Když odstraníte pole Krátkého textu, které obsahuje data, ztratíte tato data trvale – odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte pole Krátký text, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek záhlaví (název) a potom klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádků (prázdný čtvereček) vedle pole Text a stiskněte klávesu DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na selektor řádků a potom klikněte na Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Odkaz na vlastnosti pole Krátký text

Když použijete návrhové zobrazení k přidání krátkého textového pole do tabulky, můžete nastavit a změnit řadu vlastností pole. Tato tabulka zobrazuje vlastnosti pole Krátký text, popisuje, co jednotlivá pole dělá, a vysvětluje důsledky jejich nastavení nebo změny.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost krátkých textových polí. Platné hodnoty: 0 až 255. Pokud necháte tuto vlastnost prázdnou, bude pole používat 256 znaků.

Formátování

Zadáním znaků vlastního formátování definujete formát zobrazení. Zde definované formáty se zobrazují v datových listech, formulářích a sestavách.

Vstupní maska

Vstupní masku definujete, když potřebujete řídit, jak uživatelé zadávají data do pole.

Další informace o používání vstupních masek najdete v článku Create vstupní masku pro zadání hodnot polí nebo ovládacích prvků v určitém formátu.

Titulek:

Určuje název pole Krátký text. Toto ubytování má maximálně 2 048 znaků. Pokud nezadáte popis, Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se automaticky zobrazí v poli při vytváření nového záznamu. Například v tabulce adres můžete nastavit výchozí hodnotu pole Město na určité město. Když uživatelé přidají do této tabulky záznam, můžou tuto hodnotu buď akceptovat, nebo zadat název jiného města. Maximální délka: 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, do jednotlivých polí nebo ovládacího prvku. Když uživatel zadá data, která toto pravidlo porušují, můžete k zadání výsledné chybové zprávy použít vlastnost Ověřovací text . Maximální délka: 2 048 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel najdete v článku Create ověřovací pravidlo pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text v chybové zprávě, která se zobrazí, když uživatelé porušují ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel najdete v článku Create ověřovací pravidlo pro ověření dat v poli.

Povinné

Pokud je tato vlastnost nastavena na Hodnotu Ano, je nutné zadat hodnotu do pole nebo do všech ovládacích prvků, které jsou s tímto polem vázány. Kromě toho nemůže být hodnota null.

Povolit nulovou délku

Pokud je tato vlastnost nastavená na Ano, můžete do pole zadat řetězce nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky. Použijete ho k označení, že víte, že pro pole neexistuje žádná hodnota. Řetězec nulové délky zadáte tak, že zadáte dvě dvojité uvozovky bez mezery mezi nimi (""" ).

Indexované

Index se používá k urychlení operací dotazů, řazení a seskupování spouštějících u velkých objemů dat. Indexy můžete použít také k tomu, abyste uživatelům zabránili v zadávání duplicitních hodnot. Volby:

 • Ne     Vypne indexování (výchozí).

 • Ano (duplicita povolena)     Indexuje pole a povolí duplicitní hodnoty. Můžete mít například duplicitní křestní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicit)     Indexuje pole a nepovoluje duplicitní hodnoty.

Komprese kódu Unicode

Access používá unicode k reprezentaci dat v polích Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz. Vzhledem k tomu, že Unicode používá 2 bajty na jeden znak místo 1, zabírá více místa v úložišti.

Pokud chcete tento efekt odsadit a zajistit optimální výkon, nastaví Access výchozí hodnotu této vlastnosti na Ano pro pole Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz. Pokud je vlastnost nastavena na Ano, každý znak, jehož první bajt je 0, je při uložení zkomprimován a při načtení se dekomprimuje.

Režim editoru IME

Určuje metodu input Editor, nástroj pro použití anglických verzí Accessu se soubory vytvořenými v japonských nebo korejských verzích Accessu. Výchozí hodnota: Žádný ovládací prvek. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Větný režim editoru IME

Určuje typ dat, která můžete zadat pomocí metody zadávání Editor. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Inteligentní značky

Jenom v Accessu 2010 zadáte jednu nebo více inteligentních značek pro pole a všechny ovládací prvky vázané na pole. Inteligentní značky jsou komponenty, které rozpoznávají typy dat v poli a umožňují na základě tohoto typu provádět akce. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Kliknutím na Tlačítko Tvůrcezobrazíte seznam dostupných inteligentních značek.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v textovém poli. Volby:

 • Obecné     Zarovná veškerý text doleva.

 • Zarovnání doleva     Zarovná veškerý text doleva.

 • Zarovnání na střed     Zasadí veškerý text.

 • Zarovnání doprava     Zarovná veškerý text doprava.

 • Distribuovat     Odůvodňuje veškerý text rovnoměrně na obou stranách pole nebo textového pole.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×