Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Dokumentace a tisk návrhu databáze

Microsoft Access vám pomůže připravit tištěnou dokumentaci návrhu databáze, kterou můžete použít pro offline referenci a plánování. Access vám konkrétně umožní vytisknout relace tabulek znázorněné v okně Relace a charakteristické vlastnosti návrhu pro Databázové objekty, jako jsou vlastnosti objektů.

Poznámka: Okno Relace není dostupné u webových databází ani webových aplikací.

Co chcete udělat?

Příprava okna Relace k tisku

Okno Relace je okno, ve kterém můžete zobrazit, vytvořit a upravit relace mezi tabulkami a dotazy. V závislosti na způsobu konfigurace nezobrazuje okno Relace vždy všechny relace v databázi. Měli byste rozhodnout, které relace chcete zdokumentovat a připravit podle toho okno Relace před tiskem relací tabulky. V okně Relace je možné zobrazit nebo skrýt tabulky a změnit uspořádání jejich rozložení.

Zobrazení nebo skrytí tabulky v okně Relace

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte na Relace.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zobrazit tabulku, klikněte na kartě Návrh ve skupině Relace na Přidat tabulky (Zobrazit tabulku v Access 2013 ) a přidejte požadovanou tabulku.

  • Jestliže chcete skrýt tabulku, klikněte v okně Relace na tabulku, kterou chcete skrýt, a potom stiskněte klávesu DELETE.

 3. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Změna uspořádání tabulek v okně Relace

 1. Pokud chcete změnit uspořádání tabulek, přetáhněte je na požadované pozice v okně Relace.

 2. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Tisk okna Relace

Můžete vytvořit sestavu, ve které jsou zobrazeny vztahy v databázi tak, jak vypadají v okně Relace. Výchozí název této sestavy je Relace pro databázi název_databáze. Ve výchozím nastavení obsahuje záhlaví sestavy název a datum, kdy byla sestava vytvořena.

Poznámka: Náhled tisku není vhodné používat k úpravám sestavy relací. Před vytvořením sestavy byste se měli ujistit, že vzhled okna Relace odpovídá vašim požadavkům.

 1. Otevřete databázi Accessu obsahující relace, které chcete vytisknout.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte na Relace.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Sestava relací.

  V režimu náhledu tisku se otevře sestava zobrazující okno Relace.

 4. Jestliže chcete upravit způsob, jakým bude sestava vytištěna, použijte příkazy na kartě Náhled tisku.

 5. Na kartě Náhled klikněte ve skupině Tisk na Tisk.

Tisk charakteristických vlastností návrhu databázových objektů

K tisku charakteristických vlastností návrhu databázových objektů můžete použít funkci Dokumentace databáze.

 1. Otevřete databázi, ke které chcete vytvořit dokumentaci.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Analyzovat na Dokumentace databáze.

 3. V dialogovém okně Dokumentace klikněte na kartu představující typ databázového objektu, ke kterému chcete vytvořit dokumentaci. Pokud chcete vytvořit sestavu všech objektů v databázi, klikněte na kartu Všechny typy objektů.

 4. Vyberte jeden nebo víc objektů vypsaných na této kartě. Všechny objekty na kartě vyberete kliknutím na Vybrat vše.

 5. Klikněte na OK.

  Dokumentace databáze vytvoří sestavu obsahující podrobná data pro všechny vybrané objekty a otevře její náhled. Pokud použijete nástroj Dokumentace databáze například pro formulář pro zadávání dat, vypíšou se v sestavě vytvořené tímto nástrojem vlastnosti formuláře jako celku, vlastnosti jednotlivých oddílů formuláře a vlastnosti všech tlačítek, popisků, textových polí a jiných ovládacích prvků formuláře a navíc všechny moduly kódu a uživatelská oprávnění přidružená k tomuto formuláři.

 6. Sestavu vytisknete tak, že na kartě Náhled kliknete ve skupině Tisk na Tisk.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×