Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Export kontaktů do adresáře aplikace Outlook

Access i Outlook jsou vynikající programy pro správu osobních a pracovních kontaktů. Proto se může stát, že budete chtít exportovat kontaktní údaje z Accessu do Outlooku. Access ale neumí exportovat data přímo do formátu souborů pro Outlook a Outlook neumí přímo importovat tabulku z accessové databáze. Tabulku nebo dotaz z Accessu můžete naštěstí snadno exportovat do textového souboru, který pak importujete do Outlooku.

Další informace o opačném postupu (importu kontaktů z Outlooku do Accessu) najdete v tématu Import nebo propojení kontaktů z adresáře Outlooku.

Krok 1: Export kontaktních údajů z Accessu v podobě textového souboru

 1. V navigačním podokně Accessu klikněte pravým tlačítkem na tabulku nebo dotaz obsahující kontaktní údaje, které chcete exportovat, najeďte myší na Exportovat a pak klikněte na Textový soubor. Průvodce Export – Textový soubor můžete spustit také tím, že v navigačním podokně označíte požadovanou tabulku nebo dotaz a pak na kartě Externí data kliknete ve skupině Exportovat na Textový soubor.

  Access otevře dialogové okno Export – Textový soubor.

  Vyberte možnosti exportu v dialogovém okně Export – Textový soubor.

 2. V dialogovém okně Export – Textový soubor zkontrolujte název a umístění souboru, které navrhuje Access. Kliknutím na OK můžete potvrdit výchozí nastavení nebo můžete kliknout na Procházet, vybrat jiné umístění souboru a pak kliknout na OK. V části Zadejte možnosti exportu nezaškrtávejte žádné políčko.

 3. Zkontrolujte, jestli je v dialogovém okně průvodce exportem textu zaškrtnuté políčko S oddělovači, a pak klikněte na Další.

 4. Na další stránce průvodce vyberte jako oddělovač Tabulátor a pak zaškrtněte políčko Zahrnout názvy polí na prvním řádku.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na Dokončit.

 6. Klikněte na Zavřít, aniž byste uložili kroky exportu, a pak zavřete Access.

V následujícím kroku naimportujete tento textový soubor do Outlooku. Než budete pokračovat, doporučujeme vám rozhodnout se, do které složky Outlooku chcete kontaktní údaje naimportovat. Pokud chcete kontakty importovat do nové outlookové složky, musíte ji před zahájením těchto kroků vytvořit.

Krok 2: Import textového souboru do Outlooku

 1. Umístění outlookového Průvodce importem a exportem se liší podle toho, jakou verzi Outlooku používáte. Použijte postup, který odpovídá vaší verzi Outlooku:

  • Pokud používáte verzi Outlooku, Outlooku 2019, Outlook 2016 nebo Outlooku 2013, klikněte na kartě Soubor na Otevřít & Exportovat a potom klikněte na Importovat nebo exportovat.

  • Pokud používáte Outlook 2010, klikněte na Soubor > Možnosti. V dialogovém okně Možnosti aplikace Outlook klikněte na Upřesnit a potom v části Export klikněte na Exportovat.

 2. V dialogovém okně Průvodce importem a exportem vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a pak klikněte na Další.

 3. Vyberte Hodnoty oddělené tabulátory (Windows) a klikněte na Další.

 4. V dialogovém okně Importovat soubor klikněte na Procházet, vyhledejte soubor .txt, který jste vytvořili v předchozím kroku, a pak na něj poklikejte.

 5. Pokud už cílová složka v Outlooku obsahuje kontakty, může dojít k tomu, že některé naimportované kontakty budou duplikáty těch, které už máte v Outlooku. V části Možnosti vyberte, jak má Outlook zacházet s duplicitními položkami.

  • Pokud máte za to, že jsou importované kontakty přesnější nebo aktuálnější než kontakty v outlookové složce, klikněte na Duplicitní položky přepsat importovanými.

  • Pokud si nejste jistí, které kontakty jsou přesnější nebo aktuálnější, a chcete importovat všechny údaje z textového souboru bez ohledu na to, jestli jsou duplicitní, klikněte na Povolit vytvoření duplicitních položek. Po dokončení importu můžete zkontrolovat kontakty v Outlooku a odstranit ty, které si nechcete nechat.

  • Pokud máte za to, že jsou kontakty v Outlooku přesnější a aktuálnější než ty importované, klikněte na Neimportovat duplicitní položky.

 6. Klikněte na Další.

 7. V seznamu složek klikněte na složku kontaktů, kam se mají importované kontaktní údaje uložit, a potom klikněte na Další.

 8. Pokud chcete zkontrolovat nebo zjistit, jak se kontaktní údaje uloží v dané outlookové složce, klikněte na Mapovat vlastní pole. Je to nepovinný krok, ale pokud chcete mít jistotu, že se importovaná data vloží v Outlooku do správných polí, doporučujeme ho provést.

  Poznámka: Pokud tlačítko Mapovat vlastní pole není dostupné, v části Budou provedeny následující akce zaškrtněte políčko vedle operace importu.

  Další pokyny k mapování vlastních polí

  1. V dialogovém okně Mapovat vlastní pole zkontrolujte výchozí mapování vpravo v seznamu Do.

   Poznámka: Pokud chcete v seznamu Do zobrazit další pole, klikněte na znaménko (+) vedle daného pole. Když chcete zobrazit třeba pole Jméno a Příjmení, klikněte na znaménko plus (+) vedle možnosti Název.

  2. Pokud mapování polí vypadá tak, jak chcete, kliknutím na Zrušit se vrátíte do Průvodce importem a exportem. V opačném případě změňte mapování pomocí následujících kroků:

   • Když chcete namapovat pole v textovém souboru do pole v cílové složce Outlooku, přetáhněte ho ze seznamu vlevo (Z) do příslušného pole v seznamu vpravo (Do).

   • Pokud chcete odebrat pole z mapování, přetáhněte ho ze seznamu vpravo (Z) do seznamu vlevo (Od).

   • Pokud chcete všechna připojení (mapování) odebrat, klikněte na Vymazat připojení.

   • Pokud chcete obnovit původní připojení (mapování), klikněte na Výchozí připojení.

    Pokud chcete zobrazit další záznamy v seznamu Z, klikněte na Předchozí nebo Další.

  3. Až dokončíte mapování polí, klikněte na OK.

   Poznámka: Pokud importovaný textový soubor neobsahuje na prvním řádku názvy polí, první řádek dat se interpretuje jako názvy polí a neimportuje se jako řádek dat. Abyste měli jistotu, že importujete všechna data v textovém souboru, vyberte možnost, která do textového souboru exportovaného z Accessu zahrne názvy polí na prvním řádku.

 9. Klikněte na Dokončit.

Co jiného mám vědět?

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×