Společnost Microsoft vydala k tomto problému informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento informační zpravodaj zabezpečení obsahuje dodatečné informace týkající se zabezpečení. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, navštivte následující web společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/2562937.mspx

ÚVOD

Balíčky souborů ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows 7, 32bitové verze

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2562937-x86.msu

Windows 7, 64bitové verze

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2562937-x64.msu

Windows Server 2008 R2, verze pro platformu x64

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2562937-x64.msu

Windows Server 2008 R2 pro počítače s procesorem Itanium

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2562937-ia64.msu

Windows Vista, 32bitové verze

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2562937-x86.msu

Windows Vista, verze x64

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2562937-x64.msu

Windows Server 2008, 32bitové verze

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2562937-x86.msu

Windows Server 2008, verze platformy x64

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2562937-x64.msu

Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2562937-ia64.msu

Windows XP pro počítače s procesory x86

Stáhnout balíček WindowsXP-KB2562937-x86-CSY.exe

Windows XP Professional x64 Edition

Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe

Windows Server 2003, verze platformy x64

Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe

Windows Server 2003 pro počítače s procesory x86

Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2562937-x86-ENU.exe

Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium

Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2562937-ia64-ENU.exe

Datum vydání: 9. srpna 2011

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Windows XP

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Windows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/quiet

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/quiet

Instalace bez restartování

Windows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart

Soubor protokolu aktualizace

Všechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
KB2562937.log

Další informace

Viz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Nelze použít

Informace o odinstalaci

Všechny podporované verze systémů Windows XP a Windows XP Professional:
Použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy nebo nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst.

Ověření v podklíči registru

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2562937\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Poznámka: Tato aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows XP Professional x64 Edition je stejná jako aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows Server 2003 x64 Edition.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Parametr

Popis

/help

Zobrazí možnosti příkazového řádku.

Režimy instalace

/passive

Režim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.

/quiet

Tichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.

Možnosti restartování

/norestart

Instalace po dokončení nerestartuje počítač.

/forcerestart

Restartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.

/warnrestart[:x]

Zobrazí dialogové okno s časovačem, které upozorní uživatele, že počítač bude restartován za x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Je určeno pro použití společně s přepínačem /quiet nebo /passive.

/promptrestart

Zobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače.

Speciální možnosti

/overwriteoem

Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.

/nobackup

Nezálohuje soubory potřebné pro odinstalaci.

/forceappsclose

Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.

/log:cesta

Umožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.

/integrate:cesta

Integruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Umístění těchto souborů definuje cesta zadaná v přepínači.

/extract[:cesta]

Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program.

/ER

Povolí rozšířené hlášení chyb.

/verbose

Povolí podrobné protokolování. V průběhu instalace vytvoří soubor protokolu %Windir%\CabBuild.log. Tento protokol obsahuje seznam všech kopírovaných souborů. Instalace používající tento přepínač může běžet pomaleji.

Poznámka: Tyto přepínače lze kombinovat do jednoho příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje tato aktualizace zabezpečení také řadu instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu.
Další informace o podporovaných instalačních přepínačích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

262841Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Odinstalace aktualizace

Poznámka: Nedoporučujeme provádět odinstalaci jakýchkoli aktualizací zabezpečení.

Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Parametr

Popis

/help

Zobrazí možnosti příkazového řádku.

Režimy instalace

/passive

Režim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.

/quiet

Tichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.

Možnosti restartování

/norestart

Instalace po dokončení nerestartuje počítač.

/forcerestart

Restartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.

/warnrestart[:x]

Zobrazí dialogové okno s časovačem, které upozorní uživatele, že počítač bude restartován za x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Je určeno pro použití společně s přepínačem /quiet nebo /passive.

/promptrestart

Zobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače.

Speciální možnosti

/forceappsclose

Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.

/log:cesta

Umožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.

Ověření úspěšné instalace aktualizace
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

 • Ověření v podklíči registru

  Zkontrolovat soubory nainstalované aktualizací zabezpečení lze také pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Také je třeba upozornit, že když správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tyto podklíče registru vytvořeny správně.

Windows Server 2003

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /quiet

Windows Server 2003, verze pro platformu x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu /quiet

Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /quiet

Instalace bez restartování

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /norestart

Windows Server 2003, verze pro platformu x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart

Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /norestart

Soubor protokolu aktualizace

Všechny podporované verze systému Windows Server 2003 (platformy x86, x64 i Itanium):
KB2562937.log

Další informace

Viz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Tato aktualizace zabezpečení nepodporuje instalaci opravy bez restartování. Další informace o instalaci oprav bez restartování naleznete v článku 897341 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Informace o odinstalaci

Všechny podporované verze systému Windows Server 2003 (platformy x86, x64 i Itanium):
Použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy nebo nástroj Spuninst.exe umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst.

Ověření v podklíči registru

Všechny podporované verze systému Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Parametr

Popis

/help

Zobrazí možnosti příkazového řádku.

Režimy instalace

/passive

Režim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.

/quiet

Tichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.

Možnosti restartování

/norestart

Instalace po dokončení nerestartuje počítač.

/forcerestart

Restartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.

/warnrestart[:x]

Zobrazí dialogové okno s časovačem, které upozorní uživatele, že počítač bude restartován za x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Je určeno pro použití společně s přepínačem /quiet nebo /passive.

/promptrestart

Zobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače.

Speciální možnosti

/overwriteoem

Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.

/nobackup

Nezálohuje soubory potřebné pro odinstalaci.

/forceappsclose

Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.

/log:cesta

Umožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.

/integrate:cesta

Integruje aktualizaci do zdrojových souborů systému Windows. Umístění těchto souborů definuje cesta zadaná v přepínači.

/extract[:cesta]

Extrahuje soubory, ale nespustí instalační program.

/ER

Povolí rozšířené hlášení chyb.

/verbose

Povolí podrobné protokolování. V průběhu instalace vytvoří soubor protokolu %Windir%\CabBuild.log. Tento protokol obsahuje seznam všech kopírovaných souborů. Instalace používající tento přepínač může běžet pomaleji.

Poznámka: Tyto přepínače lze kombinovat do jednoho příkazu. Z důvodu zpětné kompatibility podporuje tato aktualizace zabezpečení také řadu instalačních přepínačů, které používá starší verze instalačního programu.
Další informace o podporovaných instalačních přepínačích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

262841Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Odinstalace aktualizace

Poznámka: Nedoporučujeme provádět odinstalaci jakýchkoli aktualizací zabezpečení.

Tato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Parametr

Popis

/help

Zobrazí možnosti příkazového řádku.

Režimy instalace

/passive

Režim bezobslužné instalace. Nevyžaduje zásah uživatele, ale zobrazuje stav instalace. Je-li na konci instalace třeba restartovat systém, zobrazí se dialogové okno s upozorněním časovače. Obsahuje upozornění, že počítač bude za 30 sekund restartován.

/quiet

Tichý režim. Totéž jako bezobslužný režim, ale nezobrazuje se stav ani chybové zprávy.

Možnosti restartování

/norestart

Instalace po dokončení nerestartuje počítač.

/forcerestart

Restartuje počítač po dokončení instalace. Vynutí ukončení ostatních aplikací při vypínání počítače. Při ukončení aplikací nejsou uloženy otevřené soubory.

/warnrestart[:x]

Zobrazí dialogové okno s časovačem, které upozorní uživatele, že počítač bude restartován za x sekund. (Výchozí nastavení je 30 sekund.) Je určeno pro použití společně s přepínačem /quiet nebo /passive.

/promptrestart

Zobrazí dialogové okno, které vyzve místního uživatele, aby dovolil restartování počítače.

Speciální možnosti

/forceappsclose

Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.

/log:cesta

Umožňuje přesměrování souborů protokolu instalace.

Ověření úspěšné instalace aktualizace
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

 • Ověření v podklíči registru

  Zkontrolovat soubory nainstalované aktualizací zabezpečení lze také pomocí kontroly podklíčů registru uvedených v referenční tabulce v této části. Tyto podklíče registru nemusí obsahovat úplný seznam nainstalovaných souborů. Také je třeba upozornit, že když správce nebo výrobce OEM integruje či zahrne tuto aktualizaci do zdrojových souborů instalace systému Windows, nemusí být tyto podklíče registru vytvořeny správně.

Windows Vista

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet

Instalace bez restartování

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Nelze použít

Informace o odinstalaci

Nástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete Ovládací panely a klikněte na položku Zabezpečení. Ve skupině Windows Update klikněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Potom vyberte aktualizaci v seznamu.

Ověření v podklíči registru

Neexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Při instalaci této aktualizace instalační program zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix vydané společností Microsoft.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení

Parametr

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.

/quiet

Potlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.

/norestart

Je-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.

Další informace o instalačním programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934307 Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Ověření úspěšné instalace aktualizace

Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Windows Server 2008

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet

Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 pro procesory Itanium:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet

Instalace bez restartování

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 pro procesory Itanium:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet/norestart

Další informace

Viz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Nelze použít

Informace o odinstalaci

Nástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete Ovládací panely a klikněte na položku Zabezpečení. Ve skupině Windows Update klikněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Potom vyberte aktualizaci v seznamu.

Ověření v podklíči registru

Neexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Při instalaci této aktualizace instalační program zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix vydané společností Microsoft.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače:Parametr

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.

/quiet

Potlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.

/norestart

Je-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.

Další informace o instalačním programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934307 Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Ověření úspěšné instalace aktualizace

Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Windows 7

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet

Instalace bez restartování

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Nelze použít

Informace o odinstalaci

Nástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete Ovládací panely a klikněte na položku Zabezpečení. Ve skupině Windows Update klikněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Potom vyberte aktualizaci v seznamu.

Ověření v podklíči registru

Neexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Při instalaci této aktualizace instalační program zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix vydané společností Microsoft.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Podporované instalační přepínače aktualizace zabezpečení

Parametr

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.

/quiet

Potlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.

/norestart

Je-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.

Další informace o instalačním programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934307 Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Ověření úspěšné instalace aktualizace

Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Windows Server 2008 R2

Referenční tabulka

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software. Další informace naleznete ještě v části Informace o nasazení.Zahrnutí do budoucích aktualizací Service Pack

Aktualizace pro tento problém může být zahrnuta do budoucí aktualizace Service Pack nebo kumulativní aktualizace

Nasazení

Instalace bez nutnosti zásahu uživatele

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet

Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro procesory Itanium:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet

Instalace bez restartování

Všechny podporované 32bitové verze systému Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart

Všechny podporované 64bitové verze systému Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart

Všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro procesory Itanium:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart

Další informace

Viz část Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Požadavek na restartování

Požadováno restartování?

V některých případech tato aktualizace nevyžaduje restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Instalace opravy bez restartování

Nelze použít

Informace o odinstalaci

Nástroj WUSA.exe nepodporuje odinstalaci aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou nástrojem WUSA, otevřete Ovládací panely a klikněte na položku Zabezpečení. Ve skupině Windows Update klikněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Potom vyberte aktualizaci v seznamu.

Ověření v podklíči registru

Neexistuje podklíč registru, podle kterého by šlo ověřit přítomnost této aktualizace.

Informace o nasazení

Instalace aktualizace

Při instalaci této aktualizace instalační program zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v systému již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix vydané společností Microsoft. Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftTato aktualizace zabezpečení podporuje následující instalační přepínače.Parametr

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí nápovědu k podporovaným přepínačům.

/quiet

Potlačí zobrazování stavových a chybových zpráv.

/norestart

Je-li tento přepínač zkombinován s přepínačem /quiet, systém není po instalaci restartován, i když je restartování nutné pro dokončení instalace.

Další informace o instalačním programu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934307Popis samostatného instalačního programu služby Windows Update (Wusa.exe) a souborů MSU v systémech Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

Ověření úspěšné instalace aktualizace

Microsoft Baseline Security Analyzer

Chcete-li ověřit, zda byla aktualizace nainstalována do ohroženého systému, můžete použít nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace naleznete v části Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení.

Nástroje a pokyny pro zjišťování a nasazení

Tato část popisuje správu softwaru a aktualizací zabezpečení, které potřebujete nasadit na servery, do stolních počítačů a do mobilních počítačů ve své společnosti. Další informace naleznete na následující stránce Update Management Center webu Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/updatemanagement/default.aspx Další informace o zabezpečení v produktech společnosti Microsoft najdete na následující stránce Security webu Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/security/default.aspxAktualizace zabezpečení jsou k dispozici prostřednictvím služeb Microsoft Update, Windows Update a Office Update. Aktualizace zabezpečení jsou rovněž k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Nejsnadněji je vyhledáte podle klíčových slov – použijte „aktualizace zabezpečení“ nebo „security update“.

A konečně, aktualizace zabezpečení lze stáhnout ze služby Katalog služby Microsoft Update. Další informace získáte na následujících webech společnosti Microsoft:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspxSlužba Katalog služby Microsoft Update nabízí katalog obsahu, ve kterém lze vyhledávat a který je k dispozici prostřednictvím služeb Windows Update a Microsoft Update. Tento obsah zahrnuje aktualizace zabezpečení, ovladače a aktualizace Service Pack. Můžete použít vyhledávání podle čísla bulletinu (například „MS08-010“) a přidat všechny odpovídající aktualizace do košíku. Do svého košíku můžete také přidat další jazyky pro aktualizaci a obsah můžete stáhnout do libovolné složky. Další informace o službě Katalog služby Microsoft Update naleznete na následující webové stránce s nejčastějšími dotazy:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Pokyny ke zjišťování a nasazení

Společnost Microsoft poskytuje návod ke zjišťování a nasazení pro aktualizace zabezpečení z tohoto měsíce. Tento návod pomůže odborníkům v oblasti IT porozumět tomu, jak jim různé nástroje mohou pomoci s nasazením aktualizace zabezpečení. Mezi tyto nástroje patří Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS) a Extended Security Update Inventory Tool.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

910723Souhrnný seznam měsíčně vydávaných článků s návody ke zjišťování a nasazování

Microsoft Baseline Security Analyzer

Nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) umožňuje správcům prohledávat místní a vzdálené počítače, zda v nich nechybí některé aktualizace zabezpečení. Nástroj MBSA může také identifikovat obvyklé nevhodné konfigurace zabezpečení. Další informace naleznete na následující webové stránce nástroje MBSA:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/security/cc184924.aspx Následující tabulka představuje souhrn možností zjišťování nástroje MBSA pro tuto aktualizaci zabezpečení:Software

MBSA 2.1

Windows XP

Ano

Windows XP Professional x64 Edition

Ano

Windows Server 2003 pro počítače s procesory x86

Ano

Windows Server 2003, verze platformy x64

Ano

Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium

Ano

Windows Vista

Ano

Windows Vista, 64bitové verze

Ano

Windows Server 2008, 32bitové verze

Ano

Windows Server 2008, 64bitové verze

Ano

Windows Server 2008 pro počítače s procesorem Itanium

Ano

Windows 7

Ano

Windows 7, 64bitové verze

Ano

Windows Server 2008 R2 pro 64bitové systémy

Ano

Windows Server 2008 R2 pro počítače s procesorem Itanium

Ano

Další informace o nástroji MBSA 2.1 naleznete na webové stránce nejčastějších dotazů týkajících se nástroje MBSA 2.1:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/security/cc184922.aspx

Windows Server Update Services

Pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) mohou správci nasadit nejnovější nejdůležitější aktualizace a aktualizace zabezpečení pro podporované verze systému Windows, systému Office, serverů Exchange Server a serverů SQL Server. Další informace o nasazení této aktualizace zabezpečení pomocí služby WSUS naleznete na následující stránce přehledu produktu Windows Server Update Services:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/wsus/bb466208.aspx

Systems Management Server

Následující stránka obsahuje souhrn možností zjišťování a nasazení serveru SMS pro tuto aktualizaci zabezpečení.Software

SMS 2003 s nástrojem ITMU

Configuration Manager 2007

Windows XP Service Pack 3

Ano

Ano

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

Ano

Ano

Windows Server 2003 Service Pack 2

Ano

Ano

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

Ano

Ano

Windows Server 2003 s aktualizací SP2 pro počítače s procesory Itanium

Ano

Ano

Windows Vista Service Pack 1 a Windows Vista Service Pack 2

Ano

Ano

Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 a Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Ano

Ano

Windows Server 2008 pro 32bitové systémy a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro 32bitové systémy

Ano

Ano

Windows Server 2008 pro procesory x64 a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro procesory x64

Ano

Ano

Windows Server 2008 pro procesory Itanium a Windows Server 2008 Service Pack 2 pro procesory Itanium

Ano

Ano

Windows 7 pro 32bitové systémy a Windows 7 Service Pack 1 pro 32bitové systémy

Ano

Ano

Windows 7 pro procesory x64 a Windows 7 Service Pack 1 pro procesory x64

Ano

Ano

Windows Server 2008 R2 pro procesory x64 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 pro procesory x64

Ano

Ano

Windows Server 2008 R2 pro procesory Itanium a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 pro procesory Itanium

Ano

Ano

Pro servery SMS 2.0 a SMS 2003 lze použít balíček SUSFP (SMS SUS Feature Pack) zahrnující nástroj SUIT (Security Update Inventory Tool (SUIT), který server SMS může použít ke zjišťování aktualizací zabezpečení. Další informace naleznete na následující stránce souborů ke stažení pro produkt Systems Management Server 2.0:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/sms/bb676799.aspxPro server SMS 2003 lze použít nástroj SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU). Server SMS může pomocí tohoto nástroje zjistit aktualizace zabezpečení nabízené službou Microsoft Update a podporované službou WSUS. Další nástroje o nástroji SMS 2003 ITMU naleznete na následující stránce nástroje SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/sms/bb676783.aspx Server SMS 2003 může také použít nástroj Microsoft Office Inventory Tool ke zjištění požadovaných aktualizací pro aplikace Microsoft Office. Další informace získáte na následujících webech společnosti Microsoft:

Nástroj SCCM (System Center Configuration Manager) 2007 používá ke zjišťování aktualizací službu WSUS 3.0. Další informace o službě správě aktualizací softwaru v nástroji SCCM 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/bb735860.aspxPoznámka pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 s aktualizací Service Pack 3 zahrnuje podporu pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Další informace o serveru SMS naleznete na následující stránce produktu:

http://www.microsoft.com/smserver/default.mspxDalší informace o článcích s návody ke zjišťování a nasazování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

910723Souhrnný seznam měsíčně vydávaných článků s návody ke zjišťování a nasazování

Další informace

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se také mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:  Verze

  Produkt

  Milník

  Složka služby

  6.0.6002. 18xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,372

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,100

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,229

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,013

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,733

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,681

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,677

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,681

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,789

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_a3c1b13c097fd853a1588d822416eb97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_7414cbcf160371e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_bbc322c57896de70fbe83471651f3f7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_54b48b6a2d63087d.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

File name

Amd64_237dde0414f71e4de313152824610176_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_2409f60e12d77611.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_59a045f0e03a199bdd969520dcc2ec96_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_04176a2e8c9f6df8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_54003c52b94be79f.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,915

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

18:00

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_549f7adbd2594cae.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,915

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,603

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,560

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,458

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,411

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,240

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,189

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,693

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,716

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,693

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,811

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

File name

Ia64_3d1199fb7f047d99a9e2ebfdbf4277e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_72ebef4c0e552a68.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ffd213d4162dcceba963fe08a45b9529_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_a57dfc65e202ef7b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e344c500ec7f65.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,914

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

16:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f882834e19f9e474.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,914

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,288

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,235

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,071

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,014

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,521

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,544

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,548

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Produkt

  Milník

  Složka služby

  6.1.7600. 16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600. 20xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601. 17xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,772

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,676

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,648

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,480

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,936

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,466

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,872

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,909

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,872

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,908

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,243

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_3046671d7b7a87dbb7caae60491740c7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_3b0bde10d5639789.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_4d9776d73da49b65958c3b1a3783b02b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_8868308e248190ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_8dfa8152ef43ee48787cb6965d289d11_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_39b8b36cbaa9737f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_c89fbc8dbef8e87caf6342bd1675633a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_7e8f2f435136cc16.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_45d9fb78deae2d68d60db65e2484dcef_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_8ada04bbf4e25d67.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9c076e57253e6e2a45152e8b316bfeb7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_880aab4c1e04de45.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9dbf429b17aaebb3e7afc28a25581ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_547914214ec5afda.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a8e4a61aa12f6fb12eb32b315eb8cc89_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_78ad0b0d8c46898c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_6d2ef0a59418f026.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_6d857eb2ad5c67aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_6f144d61914042bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_6f981bb2aa617d29.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

07:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,995

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,130

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,981

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,102

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,189

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,932

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,161

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,918

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,884

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,921

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,884

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,920

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,259

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_015aaf78b60784466a2b7c90b78b2bd9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_551f06dd71753738.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4fd24ec25e47d3e766ddfbfaadbfed1d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_89883ceb5909a098.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7d2c4aed311ec0a9aec1dc9bde9a889d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_23efb786b8a18298.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_baefaec087f7120b3ca4b01eb02cbca1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_222b6c79f923fa68.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_1111f917dbb987ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_11688724f4fcff70.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:07

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f755d3d8e0da81.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_137b2424f20214ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,990

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,122

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,183

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,925

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,892

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

INFORMACE O SOUBORECH

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×