Informace o nasazení modulu Microsoft Malware Protection Engine

Tento článek poskytuje informace o postupu při aktualizaci modulu Malware Protection Engine. Poskytuje podrobné informace o předpokladech, požadavcích na restartování, informacích o odinstalaci a postupu při ověření, zda byly aktualizace nainstalovány správně. 


Tyto informace lze použít pro následující produkty:

 • Microsoft Forefront Client Security

 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

 • Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3

 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru

 • Microsoft Security Essentials

 • Microsoft Security Essentials Prerelease

 • Windows Defender pro systém Windows 8

 • Windows Defender pro systém Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Windows Defender Offline

 • Microsoft Intune Endpoint Protection

Další informace o ohroženém softwaru naleznete na následující webové stránce Informačního zpravodaje společnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2846338

ÚVOD

Windows Defender pro systém Windows 8

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva. Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč můžete být po dokončení instalace aktualizace zabezpečení v počítači se systémem Windows vyzváni k restartování počítače

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci lze odinstalovat ze systému Windows 8.

Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Spusťte program ochrany proti malwaru, který používáte. Chcete-li například spustit program Windows Defender v systému Windows 8, otevřete obrazovku Start stisknutím klávesy Windows a pak zadejte text Windows Defender. Klikněte na ikonu Windows Defender.

 2. Klikněte na kartu Aktualizace.


  Poznámka: Kliknutím na tlačítko Aktualizovat na této kartě můžete ručně aktualizovat definice virů and spywaru od společnosti Microsoft.

 3. Klikněte na položku Nápověda a pak klikněte na položku O aplikaci.

 4. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Microsoft Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze 1.1.9506.0 nebo je vyšší.

Windows Defender pro systém Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva. Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč můžete být po dokončení instalace aktualizace zabezpečení v počítači se systémem Windows vyzváni k restartování počítače

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat ze systému Windows XP nebo Windows Server 2003. Tuto aktualizaci lze odinstalovat ze systému Windows Vista a Windows 7.

Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Klikněte na položku Nápověda a pak klikněte na položku O programu Windows Defender.

 2. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Poznámka: Program Windows Defender může být zakázán v průběhu instalace programu Microsoft Security Essentials (MSE) nebo Forefront Endpoint Protection (FEP). Toto chování je záměrné, neboť programy MSE a FEP jsou programu Windows Defender funkčně nadřazeny. Aktuálně aktivní produkt obdrží odpovídající aktualizace definic a jádra.




Microsoft Forefront Client Security

Požadavek na restartování


Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva.

Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč může dojít k zobrazení výzvy k restartování počítače po instalaci aktualizace zabezpečení do počítače se systémem Windows

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat, používáte-li program Microsoft Forefront Client Security.

Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Klikněte na šipku dolů vedle ikony nápovědy a pak klikněte na položku O programu Microsoft Forefront Client Security.

 2. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Microsoft Forefront Security for SharePoint

Požadavek na restartování

Tato aktualizace je automatická a nevyžaduje restartování.

Služba aktualizace zabezpečení serveru Forefront Server automaticky aktualizuje modul Malware Protection Engine v programu Forefront Security for SharePoint. V systémech se spuštěným programem Forefront Security for SharePoint, v nichž uživatelé zakázali použití modulu Malware Protection Engine, je třeba tento modul znovu povolit pomocí nástroje správce. Jakmile je modul znovu povolen, proveďte jeho aktualizaci kliknutím na tlačítko Update Now (Aktualizovat).

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat.

Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. V nástroji Forefront Administrator klikněte na položku Scanner Updates (Aktualizace skeneru) a pak klikněte na položku Microsoft Malware Protection Engine (Jádro ochrany před malwarem).

 2. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Další informace o postupu při konfiguraci jader programu Forefront Security for SharePoint naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Forefront Protection for SharePoint

System Center Endpoint Protection

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva. Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč může dojít k zobrazení výzvy k restartování počítače po instalaci aktualizace zabezpečení do počítače se systémem Windows

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat.


Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Spusťte program ochrany proti malwaru, který používáte.

 2. Klikněte na položku Nápověda a pak klikněte na položku O aplikaci System Center Endpoint Protection.

 3. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Forefront Endpoint Protection

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva. Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč může dojít k zobrazení výzvy k restartování počítače po instalaci aktualizace zabezpečení do počítače se systémem Windows

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat.


Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Spusťte program ochrany proti malwaru, který používáte.

 2. Klikněte na položku Nápověda a pak klikněte na položku O aplikaci Forefront Endpoint Protection.

 3. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Microsoft Security Essentials 

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování. Instalační služba zastaví příslušné služby, nainstaluje aktualizaci a poté služby znovu spustí. Pokud však požadované služby nelze z libovolného důvodu zastavit nebo pokud jsou požadované soubory používány, tato aktualizace bude vyžadovat restartování. Pokud je nutné restartovat počítač, zobrazí se výzva. Další informace o důvodech, kvůli kterým můžete být vyzváni k restartování počítače, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887012 Proč může dojít k zobrazení výzvy k restartování počítače po instalaci aktualizace zabezpečení do počítače se systémem Windows

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odinstalovat.



Poznámka: Chcete-li odinstalovat tento modul, je třeba odinstalovat program Security Essentials.


Ověření instalace aktualizace

Chcete-li ověřit, zda tato aktualizace byla v ohroženém systému nainstalována, postupujte takto:

 1. Spusťte program ochrany proti malwaru, který používáte.

 2. Klikněte na položku Nápověda a pak klikněte na položku O programu Microsoft Security Essentials.

 3. Poznamenejte si číslo verze modulu. Aktualizace byla úspěšně nainstalována, pokud číslo verze modulu Malware Protection Engine nebo číslo verze balíčku podpisu odpovídá číslu verze, u níž se pokoušíte ověřit, zda je nainstalována, nebo je vyšší.

Další informace

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×