Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Upozornění

Tento článek znalostní báze Knowledge Base je poskytován bez záruky a nenahrazuje informace či data získané prostřednictvím běžných aktualizačních kanálů. Nahrazující informace, které jsou novější než následující data, jsou uvedeny v článku Průvodce aktualizací bezpečnosti a dalších souvisejících nástrojích.

Shrnutí

Zobrazit produkty, na které se vztahuje tento článek.

Aktualizace zabezpečení MS17-010 řeší několik zranitelností v protokolu Windows Server Message Block (SMB) v1. Ransomware WannaCrypt využívá jednu ze zranitelností, které jsou součástí aktualizace MS17-010. Počítačům, které nemají nainstalovanou aktualizaci MS17-010, hrozí zvýšené riziko z důvodu několika kmenů malwaru. Tento článek poskytuje několik rychlých metod ke zjištění, zda byl počítač aktualizován.

Metoda 1: Kontrola pomocí čísla nainstalované databáze znalostí

Následující tabulku použijte ke kontrole uvedených aktualizací (s výjimkou těch označených jako „Neobsahuje aktualizaci MS17-010“). Pokud jsou některé z těchto aktualizací nainstalovány, je nainstalována i MS17-010.

Tabulka 1 ze 2: Windows 7 SP1 a novější. Následující kumulativní aktualizace KB obsahují opravu (s výjimkou sloupce „Dubnová aktualizace, pouze zabezpečení 4B“). Pod každým KB číslem se nachází aktualizovaná verze čísla Srv.sys.

Verze systému Windows

Březnová aktualizace pouze pro zabezpečení (14/3/17)

Březnová měsíční kumulativní aktualizace
(3/14/17)

Březnový náhled měsíční kumulativní aktualizace
(3/21/17)

Dubnová aktualizace zabezpečení
pouze zabezpečení
(4/11/17)

Dubnová měsíční kumulativní aktualizace
(4/11/17)

Dubnový náhled měsíční kumulativní aktualizace
(4/18/17)

Květnová aktualizace pouze zabezpečení
(5/09/17)

Květnová měsíční kumulativní aktualizace
(5/09/17)

Odkazy na soubory ke stažení

Windows 7 SP1 a Windows server 2008 R2 SP1

4012212
6.1.7601.23689

4012215
6.1.7601.23689

4012218
6.1.7601.23689

4015546
Neobsahuje aktualizaci MS17-010

4015549
6.1.7601.23689

4015552
6.1.7601.23689

4019263
6.1.7601.23762

4019264
6.1.7601.23762

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009469

Windows 2012

4012214
6.2.9200.22099

4012217
6.2.9200.22099

4012220
6.2.9200.22099

4015548
Neobsahuje aktualizaci MS17-010

4015551
6.2.9200.22099

4015554
6.2.9200.22099

4019214
6.2.9200.22137

4019216
6.2.9200.22137

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009471

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

4012213
6.3.9600.18604

4012216
6.3.9600.18604

4012219
6.3.9600.18604

4015547 Neobsahuje opravu MS17-010

4015550
6.3.9600.18604

4015553
6.3.9600.18619

4019213
6.3.9600.18655

4019215
6.3.9600.18655

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009470

Windows 10 verze 1507

4012606
10.0.10240.17319

4016637
10.0.10240.17319

-

-

4015221
10.0.10240.17319

-

-

4019474 10.0.10240.17394

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000823

Windows 10 verze 1511  

4013198
10.0.10586.839

4016636
10.0.10586.839

-

-

4015219
10.0.10586.839

-

-

4019473
10.0.10586.916

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000824

Windows 10 verze Windows Server 2016

4013429
10.0.14393.953

4016635
10.0.14393.953

-

-

4015217
10.0.14393.953

-

-

4019472
10.0.14393.1198

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000825

 

Tabulka 2 ze 2: Pokračuje pro aktualizaci z května a června 2017.

Verze systému Windows

Květnový náhled měsíční kumulativní aktualizace

(5/16/17)

Červnová aktualizace pouze zabezpečení

(6/13/17)

Červnová měsíční kumulativní aktualizace

(6/13/17)

Odkazy na soubory ke stažení

Windows 7 a Server 2008 R2

4019265
6.1.7601.23762

 

4022722

4022168
6.1.7601.23762

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009469

Windows Server 2012

4019218
6.2.9200.22137

4022718

4022724
6.2.9200.22137

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009471

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

4019217
6.3.9600.18655

4022717

4022720
6.3.9600.18688

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4009470

Windows 10 verze 1507

-

-

4032695

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000823

Windows 10 verze 1511

-

-

4032693

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000824

Windows 10 verze 1607 a Windows Server 2016:

-

-

4022723
10.0.14393.1198

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4000825

 

Tabulka 2: Ostatní verze systému Windows. Jako aktualizaci zabezpečení použijte KB 4012598.

Verze systému Windows

Číslo článku KB a
aktualizovaná verze Srv.sys

Odkazy na soubory ke stažení

Windows Server 2003 SP2

4012598
5.2.3790.6021

Windows Server 2003 SP2 x64

Windows Server 2003 SP2 x86

Windows XP

4012598
5.1.2600.7208

Windows XP SP2 x64

Windows XP SP3 x86

Windows XP Embedded SP3 x86

Windows Vista SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Vista Service Pack 2

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Windows Server 2008 SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Server 2008 Service Pack 2 pro 32bitové systémy

Windows Server 2008 Service Pack 2 pro procesory x64

Windows Server 2008 Service Pack 2 pro počítače s procesory Itanium

Windows 8

4012598
6.2.9200.22099

Windows 8 x86, Windows 8 x64

 

Tabulka 3: Další aktualizace obsahující tuto opravu.

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

Datum vydání

Číslo článku KB

Stránka podpory

21. března 2017

4012219

21. března 2017—KB4012218 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

18. dubna 2017

4015553

18. dubna 2017—KB4015553 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

16. května 2017

4019217

16. května 2017—KB4019217 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

27. června 2017

4022720

27. června 2017—KB4022720 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

 

Windows server 2012

Datum vydání

Číslo článku KB

Stránka podpory

21. března 2017

4012220

21. března 2017—KB4012220 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

18. dubna 2017

4015554

18. dubna 2017—KB4015554 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

úterý 16. května 2017

4019218

16. května 2017—KB4019218 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

27. června 2017

4022721

27. června 2017—KB4022721 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

 

Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1

Datum vydání

Číslo článku KB

Stránka podpory

21. března 2017

4012218

21. března 2017—KB4012218 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

18. dubna 2017

4015552

18. dubna 2017—KB4015552 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

16. května 2017

4019265

16. května 2017—KB4019265 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)

27. června 2017

4022168

27. června 2017—KB4022168 (Náhled měsíční kumulativní aktualizace)


Metoda 2: Kontrola pomocí verze souboru %systemroot%\system32\drivers\srv.sys

Následující tabulku použijte ke kontrole verze souboru %systemroot%\system32\drivers\srv.sys. Pokud je verze souboru rovná nebo větší než uvedená verze, MS17-010 se nainstaluje.

Verze systému Windows

Minimální aktualizovaná verze Srv.sys

Windows XP

5.1.2600.7208

Windows Server 2003 SP2

5.2.3790.6021

Windows Vista
Windows Server 2008 SP2

GDR:6.0.6002.19743, LDR:6.0.6002.24067

Windows 7
Windows Server 2008 R2

6.1.7601.23689

Windows 8
Windows Server 2012

6.2.9200.22099

Windows 8.1
Windows Server 2012 R2

6.3.9600.18604

Windows 10 TH1 v1507

10.0.10240.17319

Windows 10 TH2 v1511

10.0.10586.839

Windows 10 RS1 v1607
Windows Server 2016

10.0.14393.953


Metoda 3: Kontrola pomocí WMI a Windows PowerShell

Použijte WMI a Windows PowerShell k určení, zda byly opravy MS17-010 nainstalovány.

Příkaz WMI

Chcete-li vyhledat určené číslo KB, otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a pak spusťte následující příkaz:

wmic qfe get hotfixid | find "KB1234567"

Poznámky

 • V tomto příkaz nahraďte <KB1234567> za skutečné číslo KB.

 • Použijte znak ampersand (&) k vyhledání dalších aktualizací. Zadejte například následující příkaz:

  wmic qfe get hotfixid | find "KB4012212" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4012215" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4015549"

Příkazy PowerShell

Chcete se přihlásit do místního systému, spusťte následující administrativní rutinu PowerShell:

 get-hotfix -id KB1234567

Poznámky

 • V tomto příkaz nahraďte <KB1234567> za skutečné číslo KB.

 • K vyhledání více aktualizací najednou použijte čárku ( , ). Zadejte například následující příkaz:

  get-hotfix -id KB4012212,KB4012215,KB4015549


Chcete-li prověřit všechny počítače v doméně Active Directory nebo OU, spusťte následující administrativní rutinu PowerShell na řadiči domény:

foreach ( $n in (get-adcomputer -searchbase ‘OU=workstations,dc=contoso,dc=com’ -filter * -property * | select name )) {get-hotfix -computername $n.name -id KB1234567}


Poznámka: Část "OU=workstations,dc=contoso,dc=com" lze změnit tak, aby ukazovala na kořenový adresář oddílu doménového adresáře Active Directory, například "dc=contoso,dc=com", k vyhledání počítačů v celé doméně. V tomto příkaz nahraďte <KB1234567> za skutečné číslo KB.

Postup řešení chyby instalace „nelze použít“

Pokud nejsou v počítačích nainstalované opravy předpokladů, můžete při instalaci MS17-010 do systému Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2 obdržet následující chybové zprávy:

Aktualizace se nevztahuje na váš systém.

Při řešení chyby postupujte takto:

 1. Ověřte, zda se pokoušíte nainstalovat správnou aktualizaci. To provedete kontrolou čísla KB v tabulce 1 v metodě 1. Porovnejte ji s vaší verzí systému, úrovní aktualizace service pack systému a bitovou úrovní systému (x64, IA64 nebo x86).
   

 2. Zkontrolujte chybějící závislosti. V systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 nainstalujte závislé opravy dle potřeby v souladu s následujícími články:

  • KB 2919355: Aktualizace Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2: duben 2014

  • KB 2919442: březen 2014 servisní kumulativní aktualizace pro Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

  • KB 3173424: Servisní kumulativní aktualizace pro Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2: 12. července 2016

 3. Pokud nemůžete nainstalovat kumulativní aktualizaci, vyzkoušejte odlišnou verzi. Dostupné aktualizace naleznete v tabulce 1.
   

Skript prostředí PowerShell

Následující skript prostředí Windows PowerShell provádí srovnání verze Srv.sys na místním počítači s verzemi uvedenými na seznamu v tabulce Metody 2.

Uložte tento skript do souboru .ps1 a poté spusťte skript z prostředí PowerShell. Tento skript se vztahuje k systému Windows XP a Windows Server 2003 a novějším verzím. Vyžaduje prostředí Windows PowerShell 2.0 nebo novější verzi.
 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Version")
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
$osName = $os.Caption
$s = "%systemroot%\system32\drivers\srv.sys"
$v = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($s)
If (Test-Path "$v")
    {
    Try
        {
        $versionInfo = (Get-Item $v).VersionInfo
        $versionString = "$($versionInfo.FileMajorPart).$($versionInfo.FileMinorPart).$($versionInfo.FileBuildPart).$($versionInfo.FilePrivatePart)"
        $fileVersion = New-Object System.Version($versionString)
        }
    Catch
        {
        Write-Host "Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
        Return
        }
    }
Else
    {
    Write-Host "Srv.sys does not exist, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    Return
    }
if ($osName.Contains("Vista") -or ($osName.Contains("2008") -and -not $osName.Contains("R2")))
    {
    if ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "1")
        {
        $currentOS = "$osName GDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.19743")
        } 
    elseif ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "2")
        {
        $currentOS = "$osName LDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.24067")
        }
    else
        {
        $currentOS = "$osName"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
        }
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 7") -or ($osName.Contains("2008 R2")))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.1.7601.23689")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8.1") -or $osName.Contains("2012 R2"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.3.9600.18604")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8") -or $osName.Contains("2012"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.2.9200.22099")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 10"))
    {
    if ($os.BuildNumber -eq "10240")
        {
        $currentOS = "$osName TH1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10240.17319")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "10586")
        {
        $currentOS = "$osName TH2"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10586.839")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "14393")
        {
        $currentOS = "$($osName) RS1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "15063")
        {
        $currentOS = "$osName RS2"
        "No need to Patch. RS2 is released as patched. "
        return
        }
    }
elseif ($osName.Contains("2016"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows XP"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.1.2600.7208")
    }
elseif ($osName.Contains("Server 2003"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.2.3790.6021")
    }
else
    {
    Write-Host "Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
    }
Write-Host "`n`nCurrent OS: $currentOS (Build Number $($os.BuildNumber))" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nExpected Version of srv.sys: $($expectedVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nActual Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
If ($($fileVersion.CompareTo($expectedVersion)) -lt 0)
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is NOT Patched" -ForegroundColor Red
    }
Else
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is Patched" -ForegroundColor Green
    }
#


Odkazy

Pokyny pro zákazníky při útocích WannaCrypt

Nástroj Malware Protection Center

Blog nástroje Microsoft Malware Protection Center

Aktualizace zabezpečení MS17-010

Dotazy systému SQL Server nástroje Configuration Manager na hlášení dodržování pravidel související s MS17-010

Tento článek se týká těchto produktů:

 

 • Windows Server 2016

 • Windows 10 verze 1607

 • Windows 10 verze 1511

 • Windows 10 verze 1507

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 Service Pack 2

 • Windows Vista

 • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Windows XP

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×