Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak pomocí objektové knihovny Microsoft Outlook 2002 nebo objektové knihovny aplikace Microsoft Office Outlook 2003 odeslat zprávu ve formátu HTML pomocí aplikace Microsoft Visual C#.

Další informace

Pokud chcete použít objektovou knihovnu Outlook 2002 nebo objektovou knihovnu Outlook 2003 k odeslání zprávy ve formátu HTML pomocí aplikace Microsoft Visual C#, postupujte takto:

 1. V Microsoft Visual Studio .NET nebo Microsoft Visual Studio 2005 vytvořte nový projekt aplikace konzoly:

  1. V nabídce Soubor přejděte na Nový a potom klikněte na Project.

  2. V Project Typy klikněte na Projekty Visual C#.

   Poznámka: V aplikaci Microsoft Visual C# 2005 klikněte v části Project Typy na VisualC#.

  3. V části Templates (Šablony) klikněte na Console Application (Aplikace konzoly).

  4. Klikněte na tlačítko OK. Ve výchozím nastavení se vytvoří soubor s názvem Class1.cs.

   Poznámka: V aplikaci Microsoft Visual C# 2005 se program.cs vytvoří ve výchozím nastavení.

 2. Přidejte odkaz na knihovnu objektů Outlook 2002 nebo objektové knihovny Outlook 2003. Postupujte takto:

  1. V nabídce Project klikněte na Přidat odkaz.

  2. Klikněte na kartu COM .

  3. Pokud používáte Outlook 2003, klikněte na kartu Knihovna objektů Microsoft Outlook 11.0 nebo klikněte na Knihovna objektů Microsoft Outlook 10.0, pokud používáte Outlook 2002.

  4. Klikněte na Vybrat.

   Poznámka: Ve Visual C# 2005 není třeba kliknout na Vybrat.

  5. V dialogovém okně Přidat odkazy klikněte na OK.

   Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva o generování obálky pro knihovny, které jste vybrali, klikněte na Ano.

 3. V okně kódu Class1.cs nahraďte veškerý existující kód následujícím kódem:

  using System;
  using System.Reflection; // to use Missing.Value
  // TO DO: If you use the Microsoft Outlook 11.0 Object Library, uncomment the following line.
  // using Outlook = Microsoft.Office.Interop.Outlook;

  namespace SendHTMLMail
  {
  public class Class1
  {
  public static int Main(string[] args)
  {
  try
  {
  // Create the Outlook application.
  Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();

  // Get the NameSpace and Logon information.
  Outlook.NameSpace oNS = oApp.GetNamespace("mapi");

  // Log on by using a dialog box to choose the profile.
  oNS.Logon(Missing.Value, Missing.Value, true, true);

  // Alternate logon method that uses a specific profile.
  // TODO: If you use this logon method,
  // change the profile name to an appropriate value.
  //oNS.Logon("YourValidProfile", Missing.Value, false, true);

  // Create a new mail item.
  Outlook.MailItem oMsg = (Outlook.MailItem)oApp.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem);

  // Set the subject.
  oMsg.Subject = "Send Using OOM in C#";

  // Set HTMLBody.
  String sHtml;
  sHtml = "<HTML>\n" +
  "<HEAD>\n" +
  "<TITLE>Sample GIF</TITLE>\n" +
  "</HEAD>\n" +
  "<BODY><P>\n" +
  "<h1><Font Color=Green>Inline graphics</Font></h1></P>\n" +
  "</BODY>\n" +
  "</HTML>";
  oMsg.HTMLBody = sHtml;

  // Add a recipient.
  Outlook.Recipients oRecips = (Outlook.Recipients)oMsg.Recipients;
  // TODO: Change the recipient in the next line if necessary.
  Outlook.Recipient oRecip = (Outlook.Recipient)oRecips.Add("email address");
  oRecip.Resolve();

  // Send.
  oMsg.Send();

  // Log off.
  oNS.Logoff();

  // Clean up.
  oRecip = null;
  oRecips = null;
  oMsg = null;
  oNS = null;
  oApp = null;
  }

  // Simple error handling.
  catch (Exception e)
  {
  Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
  }

  // Default return value.
  return 0;

  }
  }
  }
 4. V tomto kódu proveďte všechny potřebné změny tam, kde se zobrazí komentáře "TO DO".

 5. Stisknutím klávesy F5 vytvořte a spusťte program.

 6. Ověřte, že e-mailová zpráva byla odeslána a přijata.

Odkazy

Další informace najdete na webu Microsoft Developer Network (MSDN):

http://msdn2.microsoft.com/en-cz/library/aa188489(office.10).aspxDalší informace o funkcích zabezpečení e-mailu Outlook 2002 a o tom, jak tyto funkce mohou ovlivnit vlastní řešení, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

290500 Popis funkcí zabezpečení e-mailů souvisejících s vývojáři v aplikaci Outlook 2002

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×