Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:

http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=cs
 Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/cze/technet/security/current.aspx

ÚVOD

Tato aktualizace řeší problém, který je způsoben následujícím článkem znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2416400MS 10-090: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Internet Explorer
Aktualizace KB2416400 obsahuje opravu, která vypne automatické rozpoznávání kódování JIS (Japanese Industrial Standard). Některé softwarové aplikace však využívají součást aplikace Internet Explorer k interpretaci e-mailových zpráv v japonštině, které jsou ve formátu HTML. Obsah těchto e-mailových zpráv je zobrazen v nečitelném kódu, protože není automaticky rozpoznáno kódování JIS.

Poznámka: Uživatelům, kteří nainstalovali aktualizaci KB2416400 z webu služby Stažení softwaru, ale nenainstalovali tuto aktualizaci (KB2467659), bude prostřednictvím služby Windows Update nabídnuta aktualizace zabezpečení KB2416400. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci KB2467659, a to buď z webu služby Stažení softwaru, nebo je-li vám nabídnuta prostřednictvím služby Windows Update.

Poznámka:
Tyto problémy řeší aktualizace zabezpečení 2482017. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2482017 MS11-003: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Další informace

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:


Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 (KB2360131)

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 (KB2467659)

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP (KB2467659)

Stáhnout balíček WindowsXP-KB2467659-x86-CSY.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 (KB2360131)

Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 64-bit Edition pro procesory Itanium (KB2467659)

Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 2003 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Datum vydání: 14. prosince 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Verze této aktualizace pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 rovněž obsahuje soubory manifestu. Jejich seznam je uveden v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

980195 MS10-034: Kumulativní aktualizace zabezpečení dezaktivačních bitů technologie ActiveX

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Tato aktualizace je k dispozici na následujícím webu služby Microsoft Update:

http://www.update.microsoft.com/

Požadavky

Chcete-li použít tuto aktualizaci, musí být aplikace Internet Explorer nainstalována v jednom z následujících operačních systémů:

 • Windows XP Service Pack 3

 • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Windows Vista Service Pack 2

 • Windows Server 2008 Service Pack 2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2008

Pokyny pro konfiguraci registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Pokud raději nechcete aktualizaci 2467659 instalovat, můžete nastavení registru, které je konfigurováno touto aktualizací, nastavit ručně. Postupujte takto:

U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x86 a x64 je třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControlPostupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.

 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 6. Zadejte text Iexplore.exe a potom stisknutím klávesy ENTER potvrďte název nové položky registru.

 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.

 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.

 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.

 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.

 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x64 je dále třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControlPostupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.

 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 6. Jako název nové položky zadejte text Iexplore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.

 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.

 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.

 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.

 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.

 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou aktualizaci.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×