Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Host Integration Server 2020

Úvod

Balíček kumulativní aktualizace pro Microsoft Host Integration Server 2020 obsahuje opravy hotfix pro problémy, které byly opraveny po vydání Host Integration Server 2020.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před jejich nasazením v produkčním prostředí. Vzhledem k tomu, že sestavení jsou kumulativní, každá nová verze opravy obsahuje všechny opravy hotfix a všechny opravy zabezpečení, které byly zahrnuty v předchozí verzi opravy serveru Host Integration Server 2020. Doporučujeme zvážit použití nejnovější verze opravy, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Důležité poznámky k tomuto balíčku kumulativní aktualizace

 • Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny součásti produktu. Aktualizují se ale jenom ty komponenty, které jsou aktuálně nainstalované v systému.

 • Tato kumulativní aktualizace obsahuje následující:

  • Všechny dříve vydané opravy hotfix pro Host Integration Server 2020

  • Podpora pro Windows 11

  • Podpora pro Windows Server 2022

  • Podpora pro IBM WebSphere MQ 9.2 a 9.3

  • Podpora pro SQL Server 2022

  • Podpora pro Visual Studio 2022

 • Nastavení telemetrie se po instalaci kumulativní aktualizace vrátí na výchozí hodnotu. Pokud je telemetrie zakázaná, bude muset být po instalaci kumulativní aktualizace znovu zakázána. Proces je zdokumentovaný tady:

  Instalace SERVERU HIS 2020 – Host Integration Server

Poznámky

 • Tato kumulativní aktualizace neobsahuje opravy pro jednoúčelové Sign-On (SSO) společnosti Microsoft. Proto se tato aktualizace nevztahuje na samostatné servery jednotného přihlašování.

 • Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:

          824864Popis standardní terminologie, která se používá k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft.

Opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 1 pro Host Integration Server 2020

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix, jsou vydávány, jakmile budou k dispozici. Další informace o chybách serveru Host Integration Server naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Integrace aplikací

Číslo článku znalostní báze

Popis

894836

Oprava: TI se nedaří převést PIC S99v99 zobrazovaný znak na konci samostatný

4506934

Oprava: Aplikace integrátoru transakcí může selhat s chybou AP_STATE_CHECK, pokud je povolena omezená podpora synchronizace úrovně 1

4533107

Oprava: Webová aplikace TI dochází k výjimce a zablokování problémy

4540000

Oprava: Hostitelské soubory Designer nezobrazuje celkovou délku záznamu

4546934

Oprava: Aplikace nemůže převést kódovou stránku 933 a 939 při použití rozhraní API SNANLS

5001913

Oprava: Transakční integrátor nemůže zpracovat nevázané sady záznamů vrácené z hostitele

5013447

Oprava: Diskriminované sjednocení může způsobit výjimku NullReferenceException

5013448

Oprava: Převod COMP4 s round způsobuje výjimku indexu pole

5013449

Oprava: TI Designer nesprávně vypočítá délky editovaných čísel

5013514

Oprava: TI Designer neumožňuje zaokrouhlování desetinných míst převedených na upravenou číselnou hodnotu

5013578

Oprava: Nástroj pro konfiguraci TI nenastavuje parametr serverVerificationRequired v souboru app.config

5013582

Oprava: Při importu víceúrovňového strukturovaného programu COBOL pomocí nástroje PowerShell Importer dochází k výjimkám

5032136

Oprava: Import PowerShellu pro manipulaci se soubory HIDX selže v novějších prostředích PowerShellu

Integrace Dat

Číslo článku znalostní báze

Popis

4494467

Oprava: ADO.NET zprostředkovatel pro DB2 nezpracovává statický příkaz SQL INSERT s hodnotami parametrů NULL proti DB2 pro LUW

4498669

Oprava: Zprostředkovatel ADO.NET pro DB2 nezpracovává příkaz SELECT s dalšími parametry definovanými

4500572

Oprava: BizTalk Adaptér pro DB2 nevrací užitečnou chybu, když odeslání vlastního příkazu SELECT portu obsahuje duplicitní sloupce v klauzuli WHERE klauzule CASE výraz

45011438

Oprava: ADO.NET zprostředkovatel pro DB2 nezpracovává příkaz SELECT s duplicitními pojmenovanými parametry

4502639

Oprava: Zprostředkovatel ADO.NET pro DB2 nevrací úplnou sadu výsledků při zpracování statického příkazu SQL SELECT

4505775

Oprava: BizTalk adaptér pro DB2 vrátí hodnotu "DateTime" v nesprávném formátu

4506664

Oprava: MsDb2Client se nepodaří zpracovat příkaz s parametrem DateTime a vrátí chybu

4510077

Oprava: Zprostředkovatel OLE DB pro DB2 se nemůže připojit k DB2 a vrátí chybu

4513073

Oprava: BizTalk adaptér pro DB2 vrací nesprávnou přesnost desetinné hodnoty "0"

4517091

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nevrací hodnoty DATA DB2 jako hodnoty DateTime

4517648

Oprava: Služba DRDA by se měla připojit k Azure SQL Database a Azure SQL Managed Instance pomocí integrovaného ověřování AAD

4518483

Oprava: Služba DRDA nemůže načíst čítače Sledování výkonu

4519522

Oprava: MsDb2Client vrací nesprávnou hodnotu vlastnosti HasRows

4519523

Oprava: MsDb2Client nedokáže zpracovat přípravný příkaz SQL a vrátí chybu SQLCODE -206

4519524

Oprava: MsDb2Client vrací nesprávnou hodnotu příkazu SELECT COUNT zpracovaného na IBM IDAA (Netezza)

4522408

Oprava: MsDb2Client nevrací řádky na GetSchema(Tables) oproti DB2 pro z/OS

4527513

Oprava: Služba DRDA nedokáže zpracovat DRDA QRYDSC, která je požadována klientem IBM Java

4530815

Oprava: Službě DRDA se nedaří zpracovat parametrizovaný příkaz SQL SELECT, kde názvy sloupců jsou malé nebo smíšené

4533127

Oprava: Služba DRDA vrací neplatné SQLCODE -1 při zpracování příkazu SQL obsahujícího odkaz na neznámou funkci

4533128

Oprava: Služba DRDA by měla mapovat běžné názvy funkcí DB2 na názvy funkcí kompatibilní s T-SQL

4533130

Oprava: Služba DRDA nezpracovává připojení z klientů Java pomocí java.sql.Statement.setQueryTimeout

4539183

Oprava: Služba DRDA zpracovává nesprávně mezipaměť procedur balíčku a má vliv na výkon

4540914

Oprava: MsDb2Client neposkytuje zpětně kompatibilní his 2013 MsDb2Type výčty

4541271

Oprava: MsDb2Client nepodporuje jak XML jako binární, tak XML jako převody typu řetězce

4541760

Oprava: Služba DRDA nezpracovává příkaz SELECT proti speciálním účetním registrům DB2

4547617

Oprava: Služba DRDA by neměla protokolovat informace při zpracování vazeb balíčků pro balíčky uvedené v souboru IgnoreStandardPackages.txt

4549842

Oprava: MsDb2Client nepodporuje IBM CCSID 5348

4552049

Oprava: Služba DRDA nedokáže zpracovat příkazy SQL SELECT obsahující konce řádků

4552468

Oprava: DRDA Server nepodporuje načítání hodnot identit při zpracování příkazů INSERT v tabulkách se sloupci identity

4552470

Oprava: Server DRDA nezpracuje příkaz SELECT NEXTVAL, pokud server nemapuje NEXTVAL na HODNOTU NEXT

4552633

Oprava: Server DRDA se chybově ukončí, když se klient Java připojí pomocí třídy DB2XADataSource

4552700

Oprava: Server DRDA nedokáže zpracovat příkazy SQL obsahující SQL Server rezervovaná klíčová slova

4552701

Oprava: Server DRDA nezpracovává dynamický výběr Java při použití resultSetHoldability:2 (CLOSE_CURSORS_AT_COMMIT)

4555572

Oprava: ByteArrayPool.Put je volána pouze v dispose metoda, ale není volána při resetování čtenáři dat

4555741

Oprava: Klient DRDA nemůže dekódovat data znaků DB2, která jsou kódována jako korejština IBM CCSID 970 a 971

4556746

Oprava: BizTalk Adaptér pro DB2 nemůže zpracovat příkaz Receive Location CALL, když uložená procedura DB2 vrátí nula řádků

4559735

Oprava: Klient DRDA se nemůže připojit k DATABÁZI DB2 pro z/OS přes bránu IBM DB2 Connect při konfiguraci šifrovaného ověřování

4560625

Oprava: Služba DRDA nemůže zpracovat text příkazu SQL obsahující vložené a blokované komentáře

4562699

Oprava: MsDb2Client nevrací správný datový typ na GetSchemas("DataTypes") pro objekty DB2 se sloupci XML

4562700

Oprava: DB2OLEDB odkazovaného serveru dochází paměť

4563101

Oprava: Zdá se, že MsDb2Client nevracela paměť se statickým SQL

4564788

Oprava: Vkládání dat objektů blob selže s chybovými zprávami pro určité tabulky

4564790

Oprava: MsDb2Client nevrací správnou desetinnou přesnost DB2, když hodnota překročí definovanou přesnost výstupu parametru .NET

4565669

Oprava: BizTalk Adaptér pro DB2 nezpracovává solicit-response send port pomocí distribuované jednotky práce s transakcemi XA

4565670

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nemůže zpracovat sadu výsledků umístění příjmu obsahující řídicí znaky s nízkou hodnotou

4565671

Oprava: MsDb2Client nezpracovává parametrizovaný příkaz, když se na pojmenovaný parametr odkazuje dvakrát v textu příkazu

4565931

Oprava: Služba DRDA nemůže zpracovat IBM DB2 pro i ACCRDB, pokud je CCSID 65535

4566997

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nepřevádí určité hodnoty DB2 TIMESTAMP na formát .NET DateTime

4571233

Oprava: MsDb2Client se nepodaří načíst více než 13 104 řádků při zpracování statického příkazu SQL SELECT pomocí ExecuteReader

4589369

Oprava: LOB vrací nesprávné hodnoty v klientovi DRDA

4599065

Oprava: MsDb2Client pro DB2 vrátí chybu SQLCODE -343 při použití funkce TIMESTAMP

4599416

Oprava: Nežádoucí protokoly s kódem důvodu 00D35920 ve spravovaném zprostředkovateli pro DB2

5001200

Oprava: Statický dotaz SQL se spravovaným klientem pro DB2 vrací falešný kód SQLCODE 1677721600 s určitou velikostí záznamů

5001560

Oprava: Spravovaný zprostředkovatel pro DB2 selže s výjimkou při použití operace hromadného kopírování

5001561

Oprava: Dvoufázové potvrzení nefunguje s jednotným přihlašováním při použití zprostředkovatelů DB2

5001562

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 selhává s narušením přístupu

5003615

Oprava: PŘI volání příkazu dvakrát dochází k chybě SQLCODE -313

5004140

Oprava: Host file managed provider nesprávně překryje arabské znaky

5006760

Oprava: Služba DRDA nepřevádí formát řetězcového literálu datového typu data z formátu DB2 do formátu T-SQL

5007325

Oprava: Služba DRDA nesprávně zpracovává příkazy UPDATE s aliasy

5011943

Oprava: K výjimce služby DRDA dochází při porušení omezení primárního klíče

5012053

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 zobrazuje zpoždění s DRDAAllocHandle

5013572

Oprava: Volání příkazů SELECT klienta DB2 s textovými sloupci vrací nesprávná data na Informix

5013573

Oprava: Spravovaný klient DB2 se nemůže připojit k serveru IBM Netezza Performance Server

5014305

Oprava: Problémy s výkonem mohou nastat, když služba DRDA nastaví úroveň izolace na SERIALIZABLE

5015910

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 nepodporuje uživatelská jména s délkou větší než 25

5015941

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 vrací chybu při provádění příkazu select s aliasem pomocí názvu SQL Server 4-part

5021188

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 se nemůže připojit pomocí ověřování AES

5029734

Oprava: BizTalk Adaptér pro DB2 vrací InvalidCastException

5031871

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 vrací SQLCODE -952

5032135

Oprava: Spravovaný poskytovatel pro DB2 nepodporuje nové evropské CCSID

5032137

Oprava: Zprostředkovatel OLEDB pro DB2 vrací chybu se sloupcem objektu BLOB

5032138

Oprava: Volání schématu s DrdaClient selhávají proti Informix

5032139

Oprava: Spravovaný klient pro DB2 nevrací správné hodnoty pro vargrafické sloupce v DB2 v AIX

5032149

Oprava: Spravovaný klient pro DB2 selhává s některými voláními SYSIBM. SQLSTATISTICS

Integrace zpráv

Číslo článku znalostní báze

Popis

4512982

Oprava: Podpora seznamu názvů serverů ve vlastnosti "Název připojení" adaptéru Biztalk MQSC

4563199

Oprava: MQSC Biztalk adaptér převádí cipherSpec, userid, heslo na malé písmeno, které není přijato ibm MQ server

4570834

Oprava: Adaptér MQSC neumožňuje neaktorické umístění příjmu, aby neměl název kanálu.

4576467

Oprava: Adaptér MQSC selže při předání hlavičky MQRFH2

4577008

Oprava: Zpráva "CANCEL" v adaptéru MQSC při použití vlastní součásti kanálu při zastavování instance hostitele

4580789

Vylepšení: Aktualizujte maximální limit velikosti zpráv pro adaptér MQSC nakonfigurovaný s klientem Microsoft MQ na 100*1024*1024

4585014

Oprava: Převod UTF-8 není podporován při použití adaptéru MQSC s prázdným formátem zprávy

4590564

Oprava: Nastavení "useSSL=true" není aktualizováno při použití dynamického portu SSL pro odesílání

4598556

Oprava: Adaptér MQSC s klientem IBM MQ v9.2.0.1 pomocí kanálu XMLtransmit vrátí tuto chybu: "Modul zasílání zpráv zjistil chybu při odstraňování jedné nebo více zpráv"

5001120

Oprava: Při použití adaptéru BizTalk MQSC s transakcemi může dojít k chybě

5003734

Oprava: Adaptér MQSC nepovoluje příchozí zprávy s prázdnými záhlavími

5003735

Oprava: BizTalk umístění příjmu je zakázáno, když adaptér MQSC selže s konkrétní chybou

5004399

Oprava: BizTalk Adaptér pro WebSphere MQ nečte definici kanálu ze souboru CCDT

5005562

Oprava: Některá umístění příjmu pro adaptér BizTalk pro MQSC jsou po převzetí služeb při selhání BizTalk zcela zakázány

5005837

Oprava: UTF-8 nefunguje při použití adaptéru MQSC BizTalk s klientem IBM MQ

5013581

Oprava: Klient MQ povoluje pouze 12 znaků pro parametr ConnectAs

5013649

Oprava: MQSC příjem umístění set s UTF-8 nemůže přijímat zprávy větší než 70 nebo 95 MB

5019731

Oprava: BizTalk Adaptér pro MQSC multi-instance queue manager (MIQM) připojení jsou velmi pomalé s chybami, když sekundární server v seznamu je aktivní server

5019732

Oprava: Adaptér BizTalk pro MQSC může způsobit chybu modelu COM + při restartování instance hostitele BizTalk

5023276

Oprava: MSMQ adaptér pro BizTalk vrací výjimku IndexOutOfRangeException při použití portu pro odesílání bez odpovědět fronta a odpovědět správce fronty vlastnosti jsou k dispozici

5023887

Oprava: BizTalk Adaptér pro MQ vrací NullReferenceException při zpracování zpráv s hlavičkami RFH obsahující data kódovaná pomocí CCSID 923

5023897

Oprava: Adaptér MSMQ pro BizTalk odebírá část configConnection adresy URL umístění příjmu, což brání odeslání zpráv

5025764

Oprava: Adaptér BizTalk pro MSMQ MQI ztrácí zprávy s portem pro odesílání, pokud během operace odeslání dojde k převzetí služeb při selhání MIQM

5026978

Oprava: Adaptér BizTalk pro port odesílání MQ protokoluje jednu chybu za zprávu, spíše než si pamatuje aktivní server

5026979

Oprava: Adaptér BizTalk pro port odesílání MQ selhává s výjimkou NullReferenceException

5026981

Oprava: Adaptér BizTalk pro název kanálu MSMQ není definován při pokusu o aktualizaci umístění příjmu nebo změnit vazby

5030081

Oprava: BizTalk Adaptér pro MQ selže s novým standardem GB18030

Integrace sítě

Číslo článku znalostní báze

Popis

4478057

Oprava: WIN3270 se nepodaří spustit přihlašovací skript (logon.lsc)

4504814

Oprava: Konfigurační nástroj nenastavil správně oprávnění NTFS pro adresář "config"

4513706

Oprava: Správce SNA neumožňuje nastavení masek podsítě pro server TN3270

4523053

Oprava: Emulátor TN3270 zobrazí skrytý text při konfiguraci režimu blokování

4534141

Oprava: Lu62 Resync Service se nedaří spustit s chybami WMI

4534997

Oprava: Vícevláknová aplikace session integrátoru, která používá LU0 přestane reagovat

4539403

Oprava: Emulátor TN3270 se chybově ukončí při úpravách souborů v ISPF

4562542

Oprava: HIS nakonfigurované pro použití vzdálené brány se nechová jako klient a nedaří se připojit

4565932

Oprava: Správce SNA se chybově ukončí při pokusu o odstranění fondů

4570551

Oprava: Podpora drag and drop přesunout IPDLC připojení k jinému HIS ve stejné subdoméně ve správci SNA

4584783

Oprava: Emulátor TN3270 se nemůže připojit k naslouchacímu procesu Micro Focus Enterprise TN

5005560

Oprava: Problémy s připojením klienta mohou nastat, když přihlašovací údaje zadané uživatelem nefungují na klientovi HIS

5013587

Oprava: Správce SNA spuštěný na klientovi HIS umožňuje pouze přístup jen pro zobrazení

5014385

Oprava: Problémy s tiskem na tiskárně Intermec Label

5018380

Oprava: snashmem.exe s chybovým ukončením možnosti /D

5021360

Oprava: Heslo větší než 8 znaků není správně zkráceno s ESSO při použití MS$SAME pro přihlášení 3270

5021555

Oprava: Emulátor TN3270 by měl být předem nakonfigurován pro spuštění souboru .msemu

Integrace relací

Číslo článku znalostní báze

Popis

4525094

Oprava: Integrátor relací neodpovídá místu atributu pole při použití spravované implementace

5013574

Oprava: Integrátor relací neposlouchá nastavení BindImage nebo odpovědi, když hostitel odesílá FunctionsRequest během vyjednávání TN

5013575

Oprava: Integrátor relací nezpracovává nechráněná pole správně na některých obrazovkách

5013576

Oprava: Aktualizace obrazovky jsou nesprávně vráceny emulátoru TN kvůli vstupu uživatele

Jak získat kumulativní aktualizaci 1 pro Host Integration Server 2020

Podporovaný balíček kumulativní aktualizace je nyní k dispozici na webu Microsoft Download Center společnosti Microsoft. Balíček kumulativní aktualizace je však určen pouze k opravě problémů, které jsou popsány v tomto článku. Balíček kumulativní aktualizace použijte pouze pro systémy, u kterých dochází k těmto konkrétním problémům.

Stáhnout balíček kumulativní aktualizace 1 teď

Poznámka: Pokud dojde k dalším problémům nebo pokud je potřeba nějaké řešení potíží, možná budete muset vytvořit samostatnou žádost o službu. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na další dotazy na podporu a problémy, které nemají nárok na tento konkrétní balíček kumulativní aktualizace. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft nebo vytvoření samostatné žádosti o služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Kontaktování služeb a podpory microsoftu pro zákazníky

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný Microsoft Host Integration Server 2020.

Pokud je součástí této aktualizace soubor Readme.txt, další informace o instalaci této aktualizace najdete v souboru Readme.txt.

Požadavky na restartování

Po instalaci této kumulativní aktualizace může být nutné restartovat počítač.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější atributy souborů), které jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete zjistit rozdíl mezi místním časem UTC a místním časem, použijte kartu Časové pásmo v položce Datum a čas v Ovládací panely.

Host Integration Server 2020 for Windows Client

Název souboru

File version

File size

Date

Time

ConfigurationWizard.exe

11.0.2205.0

171568

29-8-2023

01:31

db2oledb.dll

11.0.2205.0

1250752

29-8-2023

18:58

HostEmulator.exe

11.0.2205.0

32304

29-8-2023

18:54

ifmxoledb.dll

11.0.2205.0

1072176

29-8-2023

18:56

Microsoft.HostIntegration.AutomatonDriver.dll

11.0.2205.0

32192

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Common.BasePrimitiveConverter.dll

11.0.2205.0

156096

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Common.Globals.dll

11.0.2205.0

54832

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.ConfigurationSectionHandlers.dll

11.0.2205.0

305712

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.CustomActions.dll

11.0.2205.0

132544

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.DataAccessLibrary.UI.dll

11.0.2205.0

1190440

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.DataAccessTool.exe

11.0.2205.0

195008

29-8-2023

18:55

Microsoft.HostIntegration.Drda.Common.dll

11.0.220

256560

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Drda.DDM.dll

11.0.2205.0

255936

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Drda.Requester.dll

11.0.2205.0

347184

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.DrdaClient.dll

11.0.2205.0

318512

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.EventLogging.Containers.dll

11.0.2205.0

20016

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.FlatFileProcessor.dll

11.0.2205.0

45504

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.MsDb2Client.dll

11.0.2205.0

331824

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.MsHostFileClient.dll

11.0.2205.0

308672

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.MsIfmxClient.dll

11.0.2205.0

293824

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Nls.dll

11.0.2205.0

225216

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.PerformanceCounters.Containers.dll

11.0.2205.0

50224

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.PerformanceCounters.Globals.dll

11.0.2205.0

26160

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.PowerShell.dll

11.0.2205.0

668720

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.SiAutomatons.dll

11.0.2205.0

234544

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.SNA.Session.DesignTools.EmulatorTool.dll

11.0.2205.0

654888

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.SNA.Session.dll

11.0.2205.0

289216

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.dll

11.0.2205.0

87600

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.TI.DPCAggregateConverter.dll

11.0.2205.0

94768

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.TI.Globals.dll

11.0.2205.0

213552

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.LibraryReader.dll

11.0.2205.0

163264

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TIDesigner.App.dll

11.0.2205.0

767424

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.Tracing.Containers.dll

11.0.2205.0

46640

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.Tracing.Globals.dll

11.0.2205.0

50736

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.Tracing.TraceFileReaders.dll

11.0.2205.0

60976

29-8-2023

01:31

msdrda.dll

11.0.2205.0

1967552

29-8-2023

18:56

mseidb2c.dll

11.0.2205.0

134592

29-8-2023

18:55

mseidb2d.dll

11.0.2205.0

1087936

29-8-2023

18:56

msixdrda.dll

11.0.2205.0

1892400

29-8-2023

18:54

ppd3270.dll

11.0.2205.0

282048

29-8-2023

18:54

SIProxy.dll

11.0.2205.0

630832

29-8-2023

18:54

snabase.exe

11.0.2205.0

350768

29-8-2023

18:54

snadmod.dll

11.0.2205.0

733744

29-8-2023

18:54

snaole.dll

11.0.2205.0

1068592

29-8-2023

18:55

snaolewmi.dll

11.0.2205.0

1055280

29-8-2023

18:56

snapage.dll

11.0.2205.0

1137600

29-8-2023

18:56

snareg.dll

11.0.2205.0

75312

28-8-2023

23:28

snashmem.exe

11.0.2205.0

88112

29-8-2023

18:55

snaver.exe

11.0.2205.0

34864

29-8-2023

18:54

WmiSna.dll

11.0.2205.0

898096

29-8-2023

18:55

Host Integration Server 2020 for Windows Server

Název souboru

File version

File size

Date

Time

ConfigurationWizard.exe

11.0.2205.0

171568

29-8-2023

01:31

db2oledb.dll

11.0.2205.0

1250752

29-8-2023

18:58

HostEmulator.exe

11.0.2205.0

32304

29-8-2023

18:54

ifmxoledb.dll

11.0.2205.0

1072176

29-8-2023

18:56

MgdDTCob390.dll

11.0.2205.0

692272

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.Conversion.dll

11.0.2205.0

18480

29-8-2023

18:55

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.dll

11.0.2205.0

220720

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapper.dll

11.0.2205.0

135104

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapperCommon.dll

11.0.2205.0

55336

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapperMessage.dll

11.0.2205.0

89648

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.MqscWrapper.dll

11.0.2205.0

31168

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.MqscWrapperCommon.dll

11.0.2205.0

28720

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.MqscWrapperMessage.dll

11.0.2205.0

34352

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.Utilities.dll

11.0.2205.0

103464

29-8-2023

18:54

Microsoft.BizTalk.Adapter.MqscAdmin.dll

11.0.2205.0

113712

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.Adapters.MsDb2.Runtime.dll

11.0.2205.0

378416

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.Adapters.MsIfmx.Runtime.dll

11.0.2205.0

375856

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.AutomatonDriver.dll

11.0.2205.0

32192

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Common.BasePrimitiveConverter.dll

11.0.2205.0

156096

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Common.Globals.dll

11.0.2205.0

54832

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.ConfigurationSectionHandlers.dll

11.0.2205.0

305712

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.CustomActions.dll

11.0.2205.0

132544

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.DataAccessLibrary.UI.dll

11.0.2205.0

1190440

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.DataAccessTool.exe

11.0.2205.0

195008

29-8-2023

18:55

Microsoft.HostIntegration.Drda.Common.dll

11.0.220

256560

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Drda.DDM.dll

11.0.2205.0

255936

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Drda.Requester.dll

11.0.2205.0

347184

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.dll

11.0.2205.0

293424

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.Drda.SqlTransformer.dll

11.0.2205.0

92720

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.DrdaClient.dll

11.0.2205.0

318512

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.EventLogging.Containers.dll

11.0.2205.0

20016

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.FlatFileProcessor.dll

11.0.2205.0

45504

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.Importer.PowerShell.dll

11.0.2205.0

149952

29-8-2023

18:55

Microsoft.HostIntegration.MqClient.Automatons.dll

11.0.2205.0

329664

29-8-2023

01:30

Microsoft.HostIntegration.MqClient.ClassLibrary.dll

11.0.2205.0

216000

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.MqClient.Globals.dll

11.0.2205.0

50624

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.MsDb2Client.dll

11.0.2205.0

331824

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.MsHostFileClient.dll

11.0.2205.0

308672

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.MsIfmxClient.dll

11.0.2205.0

293824

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.Nls.dll

11.0.2205.0

225216

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.PerformanceCounters.Containers.dll

11.0.2205.0

50224

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.PerformanceCounters.Globals.dll

11.0.2205.0

26160

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.PowerShell.dll

11.0.2205.0

668720

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.SiAutomatons.dll

11.0.2205.0

234544

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.SNA.Session.DesignTools.EmulatorTool.dll

11.0.2205.0

654888

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.SNA.Session.dll

11.0.2205.0

289216

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.dll

11.0.2205.0

87600

29-8-2023

01:35

Microsoft.HostIntegration.TI.DPCAggregateConverter.dll

11.0.2205.0

94768

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.TI.DPLFlowControl.dll

11.0.2205.0

26160

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.TI.GenericUserDataStateMachine.dll

11.0.2205.0

33328

29-8-2023

01:34

Microsoft.HostIntegration.TI.Globals.dll

11.0.2205.0

213552

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.HTTPTransport.dll

11.0.2205.0

45504

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.IMSConnectStateMachine.dll

11.0.2205.0

31680

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.TI.IMSConnectTransport.dll

11.0.2205.0

73264

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.LibraryReader.dll

11.0.2205.0

163264

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.SNATransport.dll

11.0.2205.0

64048

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TI.WipRuntimeAdministration.dll

11.0.2205.0

53184

29-8-2023

01:31

Microsoft.HostIntegration.TIDesigner.App.dll

11.0.2205.0

767424

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.TIDesigner.GenDecl.dll

11.0.2205.0

96192

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.TIDesigner.Pkg.dll

11.0.2205.0

332224

29-8-2023

18:54

Microsoft.HostIntegration.TIDesigner.Wizards.dll

11.0.2205.0

451520

29-8-2023

18:55

Microsoft.HostIntegration.Tracing.Containers.dll

11.0.2205.0

46640

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.Tracing.Globals.dll

11.0.2205.0

50736

29-8-2023

01:32

Microsoft.HostIntegration.Tracing.Runtime.dll

11.0.2205.0

48064

29-8-2023

01:33

Microsoft.HostIntegration.Tracing.TraceFileReaders.dll

11.0.2205.0

60976

29-8-2023

01:31

MQSeries.dll

11.0.2205.0

224816

29-8-2023

18:54

MQSeriesEx.dll

11.0.2205.0

36392

29-8-2023

18:54

msdrda.dll

11.0.2205.0

1967552

29-8-2023

18:56

MsDrdaService.exe

11.0.2205.0

30768

29-8-2023

01:32

mseidb2c.dll

11.0.2205.0

134592

29-8-2023

18:55

mseidb2d.dll

11.0.2205.0

1087936

29-8-2023

18:56

msixdrda.dll

11.0.2205.0

1892400

29-8-2023

18:54

ppd3270.dll

11.0.2205.0

282048

29-8-2023

18:54

SIProxy.dll

11.0.2205.0

630832

29-8-2023

18:54

snabase.exe

11.0.2205.0

350768

29-8-2023

18:54

snadmod.dll

11.0.2205.0

733744

29-8-2023

18:54

snaipcfg.dll

11.0.2205.0

270784

29-8-2023

18:55

snaole.dll

11.0.2205.0

1068592

29-8-2023

18:55

snaolewmi.dll

11.0.2205.0

1055280

29-8-2023

18:56

snapage.dll

11.0.2205.0

1137600

29-8-2023

18:56

snareg.dll

11.0.2205.0

75312

28-8-2023

23:28

snaservr.exe

11.0.2205.0

718376

29-8-2023

18:54

snashmem.exe

11.0.2205.0

88112

29-8-2023

18:55

snaver.exe

11.0.2205.0

34864

29-8-2023

18:54

TadTlb.dll

11.0.2205.0

261568

29-8-2023

18:54

TIConfigurationTool.exe

11.0.2205.0

741424

29-8-2023

01:31

TICorePkg.dll

11.0.2205.0

152000

29-8-2023

18:55

TIHostSource.dll

11.0.2205.0

99776

29-8-2023

18:55

trcservr.exe

11.0.2205.0

1280960

29-8-2023

18:55

winvprt.dll

11.0.2205.0

272432

29-8-2023

18:54

WmiSna.dll

11.0.2205.0

898096

29-8-2023

18:55

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×