Klávesové zkratky vám ušetří čas, když Mapy Bing.

Když chcete

Stisknutí

Přepnutí do silničního zobrazení

R

Přepnutí do zobrazení Aerial

A

Přepnutí na letecký pohled s popisky

H

Přepnutí do ptačího pohledu

O

Přepnutí na ptačí pohled pomocí štítků

B

Přepnutí do zobrazení Průzkum ordnance*

S

Přiblížení

ZNAMÉNKO PLUS (+)

Oddálení

ZNAMÉNKO MINUS (-)

Otočení doprava v ptačím pohledu

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Otočení doleva v ptačím pohledu

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Poznámka: *K dispozici jenom na výběrových trzích

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×