Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámka: Klávesové zkratky popsané v tomto článku se vztahují na americké rozložení klávesnice. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Klávesové zkratky pro práci s obrázky SmartArt najdete v článku klávesové zkratky pro obrázky SmartArt.

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Tiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr všech objektů (s vybraným objektem)

Ctrl+A

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dopředu

Tabulátor po výběru horního objektu

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dozadu

SHIFT + TAB po výběru horního objektu

Výběr více obrazců

Stisknutí a podržení klávesy Ctrl a postupné kliknutí na požadované obrazce

Výběr více obrazců s textem

Stisknutí a podržení klávesy Shift a postupné kliknutí na požadované obrazce

Otevření nebo zavření podokna výběru

Alt+F10

Vyjmutí vybraného objektu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

Ctrl+V

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+G po výběru položek, které chcete seskupit

Zrušení seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

Ctrl+Shift+G po výběru skupiny, kterou chcete oddělit

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Shift+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

Alt+F9

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Akce

Klávesy

Otevření podokna výběru

Alt+F10

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

Šipka doleva

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

Šipka doprava

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Přidání dalšího objektu do výběru

Shift+Mezerník

Zrušení výběru položky s fokusem

Shift+Enter

Přesunutí vybrané položky vpřed

Ctrl+Shift+F

Přesunutí vybrané položky vzad

Ctrl+Shift+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

Ctrl+Shift+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

Tab nebo Shift+Tab

Sbalení všech skupin

Alt+Shift+1

Rozbalení všech skupin

Alt+Shift+9

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Tiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Shift+Šipka vpravo

Výběr více obrazců

Stisknutí a podržení klávesy Ctrl a postupné kliknutí na požadované obrazce

Výběr více obrazců s textem

Stisknutí a podržení klávesy Shift a postupné kliknutí na požadované obrazce

Vyjmutí vybraného objektu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů (s vybraným objektem)

CTRL+A

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dopředu

TABULÁTOR po výběru horního objektu

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dozadu

SHIFT + TAB po výběru horního objektu

Výběr více obrazců

Stisknutí a podržení ovládacího prvku při kliknutí na obrazce

Výběr více obrazců s textem

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na obrazce.

Otevření nebo zavření podokna výběru

ALT+F10

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

CTRL + G po výběru položek, které chcete seskupit

Zrušení seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

CTRL + SHIFT + G po výběru skupiny, kterou chcete oddělit

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + C zkopírujte atributy obrazce.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte obrazec nebo objekt, na který chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte <variabilní> objekt, klávesou ENTER nebo šipka vpravo Zobrazte vedlejší nabídku a pak vyberte Upravit.

Vložení obrázku SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku SmartArt.

 3. Stiskněte klávesu TAB a pak stisknutím kláves se šipkami vyberte rozložení obrázku SmartArt, které chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení textového pole

 1. Stisknutím a uvolněním klávesy ALT zobrazte kartu vložení .

 2. Pomocí kláves se šipkami přejděte do textového poleumístěného ve skupině text .

  Pokud jste v počítači zapnuli podporu východoasijských jazyků, použijte klávesu se šipkami k výběru vodorovného nebo svislého textového pole.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

 4. Zadejte požadovaný text.

Vložení objektu WordArt

 1. Pokud chcete vybrat objekt WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu W a nakonec klávesu R1.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud se nachází kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Stisknutím klávesy TAB přecházejte přes obrazce nebo objekty pomocí kláves SHIFT + TAB, dokud se na objektu nezobrazí úchyty, které chcete vybrat.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru. Pokud chcete otevřít podokno výběru, stiskněte a uvolněte ALT, H, SL a pak P.

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Akce

Klávesy

Otevření podokna výběru

ALT+F10

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Přidání dalšího objektu do výběru

SHIFT+MEZERNÍK

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TAB nebo SHIFT+TAB

Sbalení všech skupin

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Úpravy bodů v obrazci

Poznámka: Klikněte na obrazec a stiskněte kombinaci kláves ALT + c + D + E.

 • Přidání bodu: podržte klávesu Ctrl a klikněte na obrys obrazce.

 • Odstranění bodu: podržte klávesu Ctrl a klikněte na bod.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako hladký bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Shift. Po přetažení se bod změní na hladký. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry stejné délky.

 • Pokud naopak chcete, aby se bod choval jako přímý bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Ctrl. Po přetažení se bod změní na přímý. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry různé délky.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako rohový bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Alt. Po přetažení se bod změní na rohový. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry, z nichž jeden leží v jiném směru.

 • Pokud chcete zrušit změnu bodů a segmentů čar, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Esc.

Akce

Klávesy

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Střídání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů pro objekty

CTRL+6

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TABULÁTOR nebo klávesy SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dopředu

TABULÁTOR po výběru horního objektu

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dozadu

SHIFT + TAB po výběru horního objektu

Otevření podokna výběru

ALT, H, FD a pak P

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + C zkopírujte atributy obrazce.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte obrazec nebo objekt, na který chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte <variabilní> objekta pak vyberte Upravit.

Vložení obrázku SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku SmartArt.

 3. Stiskněte klávesu TAB a pak stisknutím kláves se šipkami vyberte rozložení obrázku SmartArt, které chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte N a pak stiskněte x.

 2. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

 3. Zadejte požadovaný text.

Vložení objektu WordArt

 1. Pokud chcete vybrat objekt WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu W a nakonec klávesu R1.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud se nachází kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Stisknutím klávesy TAB přecházejte přes obrazce nebo objekty pomocí kláves SHIFT + TAB, dokud se na objektu nezobrazí úchyty, které chcete vybrat.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru. Pokud chcete otevřít podokno výběru, stiskněte a uvolněte ALT, H, FD a pak P.

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Akce

Klávesy

Otevření podokna výběru

ALT, H, FD a pak P

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TABULÁTOR nebo klávesy SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + C zkopírujte atributy obrazce.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte obrazec nebo objekt, na který chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte <variabilní> objekta pak vyberte Upravit.

Vložení objektu

 1. Stiskněte ALT, N a pak J.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.

  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

Vložení obrázku SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku SmartArt.

 3. Stiskněte klávesu TAB a pak stisknutím kláves se šipkami vyberte rozložení obrázku SmartArt, které chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení textového pole

 1. Postupně stiskněte klávesy ALT a V a pak stiskněte klávesu X.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadované textové pole a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Až dokončíte psaní a chcete přepnout zpátky na text v dokumentu, stiskněte SHIFT + F10, zvolte Ukončit úpravy textu na Místní nabídka a stiskněte Esc.

Vložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stiskněte klávesu TAB a potom ENTER.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud se nachází kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Stisknutím klávesy TAB přecházejte přes obrazce nebo objekty pomocí kláves SHIFT + TAB, dokud se na objektu nezobrazí úchyty, které chcete vybrat.

Akce

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dopředu

TABULÁTOR po výběru horního objektu

Výběr objektu pod ostatními objekty a procházení skupiny objektů směrem dozadu

SHIFT + TAB po výběru horního objektu

Otevření podokna výběru

ALT, H, SL a pak P

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

CTRL + G po výběru položek, které chcete seskupit

Zrušení seskupení obrazců, obrázků nebo objektů WordArt

CTRL + SHIFT + G po výběru skupiny, kterou chcete oddělit

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

  Pokud vyberete obrazec s připojeným textem, můžete kromě jeho atributů zkopírovat také jeho vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + C zkopírujte atributy obrazce.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte obrazec nebo objekt, na který chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte <variabilní> objekta pak vyberte Upravit.

Vložení obrázku SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku SmartArt.

 3. Stiskněte klávesu TAB a pak stisknutím kláves se šipkami vyberte rozložení obrázku SmartArt, které chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte a uvolněte ALT, N a X.

 2. Stisknutím klávesy TAB přejděte k položce Textové pole, která je na kartě Vložení ve skupině Text.

  Pokud jste v počítači zapnuli podporu východoasijských jazyků, použijte klávesu se šipkami k výběru vodorovného nebo svislého textového pole.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

 4. Zadejte požadovaný text.

Vložení objektu WordArt

 1. Pokud chcete vybrat objekt WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu W a nakonec klávesu R1.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr obrazce

Poznámka: Pokud se nachází kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Stisknutím klávesy TAB přecházejte přes obrazce nebo objekty pomocí kláves SHIFT + TAB, dokud se na objektu nezobrazí úchyty, které chcete vybrat.

 • K výběru více položek můžete použít podokno výběru. Pokud chcete otevřít podokno výběru, stiskněte a uvolněte ALT, H, SL a pak P.

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Akce

Klávesy

Otevření podokna výběru

ALT, H, SL a pak P

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TAB nebo SHIFT+TAB

Sbalení všech skupin

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×