Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Klávesové zkratky jsou kombinace dvou nebo více kláves, které se po stisknutí dají použít k provedení úkolu, který obvykle potřebuje myš nebo jiné polohovací zařízení. Zde popsané klávesové zkratky odkazují na rozložení klávesnice Spojené státy Lync. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Klávesové zkratky odpovídají funkčním oblastem uživatelského rozhraní aplikace Lync. Příklad: Pokud chcete zavřít kartu kontaktu klávesou Esc, musíte být na kartě kontaktu.

Pro běžné přesouvání v uživatelském rozhraní slouží klávesy TabShift+Tab. Klávesou Tab se můžete posouvat dopředu a stisknutím kombinace Shift+Tab v opačném směru.

Některé funkce nemusí být pro váš účet dostupné. V tom případě jsou tu vyznačené.

Najít klávesové zkratky pro

Obecné (jakékoli okno)

Hlavní okno Skypu pro firmy (Lync)

Seznam kontaktů

Karta kontaktu

Okno konverzace

Ovládání hovorů (okno Konverzace)

Video (okno Konverzace)

Rychlé zprávy (okno Konverzace)

Konverzace – oblast schůzky

Prostředí konverzací

Sdílení PPT: zastaralý prohlížeč PPT

Konverzace na záložkách

Trvalý chat

Obecné (jakékoli okno)

Následující klávesové zkratky můžete používat bez ohledu na to, které okno je aktivní.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Klávesa s logem Windows+Shift+O

Přijme příchozí oznámení o pozvání.

Klávesa s logem Windows+Esc

Odmítne oznámení o pozvání.

Klávesa s logem Windows+F4

Ztlumí nebo zruší ztlumení zvuku.

Klávesa s logem Windows+F5

Přepíná nastavení Zapnout kameru/Vypnout kameru, pokud je už video ve volání spuštěné.

Ctrl+Shift+mezerník

Umístí fokus na panel nástrojů Sdílení aplikací.

Ctrl+Alt+Shift+3

Otevře hlavní okno a umístí fokus do vyhledávacího pole.

Ctrl+Alt+mezerník

Převezme zpět řízení při sdílení obrazovky.

Ctrl+Shift+S

Ukončí sdílení obrazovky.

Hlavní okno Skypu pro firmy

Tyto klávesové zkratky můžete použít, když je v popředí hlavní okno aplikace Lync.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Ctrl+1

Přejde na kartu seznamu kontaktů.

Ctrl+2

Přejde na kartu trvalého chatu.

Ctrl+3

Přejde na kartu Seznam konverzací.

Ctrl+4

Přejde na kartu Telefon.

Ctrl+1 nebo Ctrl+Shift+1

Přepojí (deleguje) hovor na telefonní číslo do zaměstnání někoho jiného. (Není k dispozici v Lyncu Basic nebo ve všech předplatných Microsoft 365.)

Alt+Mezerník

Otevře systémovou nabídku. Alt otevře řádek nabídek.

Alt+F

Otevře nabídku Soubor.

Alt+M

Spustí zahájení schůzky.

Alt+T

Otevře nabídku Nástroje.

Alt+N

Otevře nabídku Nápověda.

Seznam kontaktů

Tyhle klávesové zkratky se používají v seznamu kontaktů.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Delete

Odstraní vybranou vlastní skupinu nebo kontakt.

Alt+Šipka nahoru

Přesune vybranou skupinu nahoru.

Alt+Šipka dolů

Přesune vybranou skupinu dolů.

ALT+Enter

V místní nabídce otevře kartu kontaktů vybraného kontaktu nebo skupiny.

Mezerník

Sbalí nebo rozbalí vybranou skupinu.

Shift+Delete

Odebere vybraný kontakt ze seznamu kontaktů (pouze kontakt, který není člen distribuční skupiny).

Karta kontaktu

Tyhle klávesové zkratky se používají na kartě kontaktu. Kartu kontaktu otevřete pomocí zkratky Alt+Enter.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Esc

Zavře kartu kontaktu.

Ctrl+Tab

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu.

Ctrl+Shift+Tab

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu v opačném pořadí.

Okno konverzace

Tyhle klávesové zkratky se používají v okně Konverzace.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

F1

Otevře domovskou stránku nápovědy (v nabídce Nápověda).

Esc

Ukončí zobrazení na celou obrazovku (pokud je aktivní). Jinak se okno Konverzace zavře pouze tehdy, pokud neprobíhá zvuk, video nebo sdílení.

Alt+C

Přijme jakákoli oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

Alt+F4

Zavře okno Konverzace.

ALT+l

Bude ignorovat všechna oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

Alt+R

Připojí se znovu ke zvukovému volání v rámci schůzky.

Alt+S

Otevře dialogové okno Uložit jako pro soubor odeslaný v okně Konverzace.

Alt+Z

Pozve kontakt k existující konverzaci.

Ctrl+S

Uloží obsah historie rychlých zpráv. Funguje u konverzací mezi dvěma osobami, když používáte Outlook.

Ctrl+W

Zobrazí nebo skryje oblast rychlých zpráv.

Ctrl+F

Odešle soubor, nebo v kontextu konference přidá přílohu schůzky.

Ctrl+N

Umožňuje pořídit vlastní poznámky v Microsoft OneNotu. Spustí OneNote. (Není k dispozici v Lyncu Basic.)

Ctrl+R

Zobrazí nebo skryje seznam účastníků.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka vpravo

Přechod rovnou na další prvek uživatelského rozhraní v okně Konverzace. Tato kombinace kláves nahrazuje tabulátorovou klávesu při změně fokusu z jednoho prvku uživatelského rozhraní na další.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka vlevo

Přechod doleva k předchozímu prvku uživatelského rozhraní v okně Konverzace. Tato kombinace kláves nahrazuje tabulátorovou klávesu při změně fokusu z jednoho prvku uživatelského rozhraní na předchozí.

Ctrl+Shift+Enter

Přidá nebo ukončí video.

Ctrl+Shift+H

Přidrží nebo obnoví probíhající hlasovou konverzaci.

Ctrl+Shift+I

Označí konverzaci jako vysoce důležitou. Funguje u konverzací mezi dvěma osobami, není dostupná u schůzek.

Ctrl+Shift+Y

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení.

Ctrl+Shift+P

Přepne do kompaktního zobrazení.

Ctrl+Shift+K

Přepne do zobrazení pouze obsahu.

Ctrl+Enter

Přidá nebo ukončí zvuk.

Šipka nahoru

U tlačítka režimu otevře odpovídající popisek.

Mezerník

Pokud je fokus na tlačítku režimu, provede se výchozí akce. Zvuk se ztlumí nebo se zruší jeho ztlumení, u videa se spustí nebo ukončí kamera.

Esc

Odstraní nebo skryje otevřený popisek nebo bublinu, na které je fokus klávesnice.

Ovládání hovorů (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky se používají při ovládání hovoru mezi dvěma osobami. Nefungují v konferenčním hovoru.

Stiskněte tuhle
klávesovou zkratku

Akce

Alt+Q

Ukončí hovor.

Ctrl+Shift+T

Přepojení: Otevře nástroj pro výběr kontaktu během hovoru mezi dvěma osobami. (Není k dispozici v Lyncu Basic nebo ve všech předplatných Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

Přidrží hovor.

Ctrl+Shift+D

Zobrazí číselník.

Video (okno Konverzace)

Tyhle klávesové zkratky se používají při práci s videem v okně Konverzace.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

F5

Zobrazí video na celé obrazovce. Pokud je v okně Konverzace viditelná oblast schůzky, klávesa F5 nepřepne video na celou obrazovku.

Esc

Ukončí zobrazení videa na celé obrazovce.

Ctrl+Shift+O

Zobrazí galerii v samostatném okně, ukotví galerii.

Ctrl+Shift+L

Uzamkne video pro všechny účastníky schůzky.

Rychlé zprávy (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky použijte, když s někým konverzujete pomocí rychlých zpráv.

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

F1

Otevře nápovědu.

F12

Uloží konverzaci pomocí rychlých zpráv.

Shift+Enter

Přidá znaky návratu na začátek řádku.

Shift+Insert nebo Ctrl+V

Provede vložení.

Ctrl+A

Vybere veškerý obsah.

Ctrl+B

Naformátuje vybraný text jako tučný.

Ctrl+C

Zkopíruje vybraný text.

Ctrl+X

Vyjme vybraný text.

CTRL+l

Naformátuje vybraný text jako kurzívu.

Ctrl+U

Podtrhne vybraný text.

Ctrl+Y

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Z

Vrátí zpět poslední akci.

Ctrl+Shift+F

Změní barvu písma. (Barva se změní pouze u textu, který napíšete vy, nikoli druhá osoba.)

Alt+P

Otevře přijatý soubor.

Alt+D

Odmítne poslaný soubor.

CTRL+SHIFT+M

Přepne fokus do oblasti zadávání rychlých zpráv.

Konverzace – oblast schůzky

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

F5

Zobrazí oblast schůzky okna Konverzace na celé obrazovce.

Esc

Ukončí zobrazení na celé obrazovce (pokud je aktivní).

Alt+T

Ukončí sdílení.

Ctrl+Shift+E

Spravuje obsah pro prezentace.

Ctrl+Shift+Y

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení.

Ctrl+Shift+A

Vynutí zobrazení čekajícího oznámení L1 na celé obrazovce.

Ctrl+Shift+J

Přepne do zobrazení mluvčího.

Ctrl+Shift+l

Přepne na zobrazení galerie.

Ctrl+Alt+Šipka vpravo nebo

Ctrl+Alt+Šipka vlevo

Odejde pomocí tabulátoru pryč z oblasti sdílení směrem dopředu nebo odejde pomocí tabulátoru pryč z oblasti sdílení směrem dozadu.

Prostředí konverzací

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Delete

Odstraní vybrané položky.

Home

Posune zobrazení na začátek seznamu.

End

Posune zobrazení na konec seznamu.

Page Up (stránka nahoru)

Posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Page Down (stránka dolů)

Posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Šipka nahoru

Přejde na předchozí kontakt pro konverzaci.

Šipka dolů

Přejde na další kontakt pro konverzaci.

Sdílení PPT: zastaralý prohlížeč PPT

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Tab

Pokud je fokus v oblasti obsahu, klávesa Tab prochází ovládací prvky pro sdílení powerpointové prezentace (šipka Předchozí, šipka Další, Miniatury a Poznámky).

Šipka vpravo

Pokud je fokus v oblasti obsahu, přejde k dalšímu kliknutí nebo na další snímek, pokud na tomhle snímku není žádná animace spouštěná kliknutím.

Šipka vlevo nebo vpravo

Pokud je fokus v oblasti miniatur, přesune ho na předchozí nebo další miniaturu bez změny aktivního snímku.

Šipka vlevo

Pokud je fokus v oblasti obsahu, přejde k předchozímu kliknutí nebo na předchozí snímek, pokud na tomhle snímku není žádná animace spouštěná kliknutím.

Home

Pokud je fokus v oblasti miniatur, nastaví ho na první miniaturu snímku bez změny aktivního snímku.

Enter

Vybere ovládací prvek s fokusem nebo miniatury, pokud je fokus na pásu miniatur a tento pás je vybraný (změna v aktivním snímku).

End

Pokud je fokus v oblasti miniatur, nastaví ho na poslední miniaturu snímku bez změny aktivního snímku.

Konverzace na záložkách

Stiskněte tuhle klávesu nebo
klávesovou zkratku

Akce

Alt+Mezerník

Otevře systémovou nabídku okna karty.

Ctrl+Shift+T

Nastaví fokus na položku karty, když je konverzace zobrazena na kartách.

Ctrl+Tab

Přepne na další kartu (postupně prochází přes všechny karty).

Ctrl+1, 2…9

Přepne na konkrétní číslo karty a umístí fokus klávesnice do téhle konverzace. Ctrl+1.

Ctrl+O

Uvolní nebo ukotví vybranou konverzaci v okně karty.

Esc

Zavře kartu.

Trvalý chat

V okně trvalého chatu se používají stejné klávesové zkratky jako v okně konverzace a rychlých zpráv. (Není k dispozici pro předplatná Microsoft 365.)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×