Klávesové zkratky pro Sway

Mnoho uživatelů s použitím externí klávesnice s klávesovými zkratkami proSway usnadňuje práci efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykového displeje a je to důležitá alternativa k používání myši.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Znaménko plus (+) v místní skupině znamená, že je potřeba stisknout více kláves současně.

  • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Sway ve Windows Web Appu.

Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte CTRL + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v Sway.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přesunutí z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel pro struktury obsahu nebo Návrh do podokna úloh

Ctrl+F6

Zrušení aktuální akce, odebrání aktuálního výběru nebo ukončení režimu přehrávání

Esc

Zkopírování textu

Ctrl+C

Vyjmout text

Ctrl+X

Vložit text.

Ctrl+V

Odstranění vybrané karty a celého jejího obsahu

DEL

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Přepnutí do zobrazení přístupnosti

Alt+Shift+V

Zapnutí režimu přehrávání

Alt+Shift+P

Sdílejte aktuální Sway.

Alt+Shift+S

Přiblížení nebo oddálení zobrazení

CTRL + znaménko plus (+) nebo minus (-)

Navigace ve Swayi jenom s klávesnicí

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přesunutí z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel pro struktury obsahu nebo Návrh do podokna úloh

Ctrl+F6

Přesunutí z podokna úloh na struktury obsahu nebo Návrh na sekundární navigační panel na horním navigačním panelu

Shift+Ctrl+F6

Otevřete podokno Vložit .

Alt+Shift+I

Otevřete podokno styly .

Alt+Shift+G

Formátování textu a karet

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Použití tučného písma u textu

Ctrl+B

Použití kurzívy na text

Ctrl+I

Použití stylu nadpisu u textu

Ctrl+Alt+1

Zahájení nebo pokračování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Seznámení s číslovaného seznamu nebo jeho pokračování

CTRL + lomítko (/)

Přidání nebo Úprava hypertextového odkazu

Ctrl+K

Sledování hypertextového odkazu

Ctrl + kliknutí na odkaz

Seskupení všech karet ve výběru

Ctrl+G

Zrušení seskupení všech karet ve výběru

Ctrl+Shift+G

Zkopírování všech karet ve výběru

Ctrl+C

Vyjmutí všech karet ve výběru

Ctrl+X

Vložení všech karet ve výběru

Ctrl+V

Výběr a navigace v textu

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr vlevo po jednom slově

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Vyberte vždy po jednom slově.

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Výběr po jednotlivých řádcích

Shift + šipka nahoru

Vyberte postupně po jednotlivých řádcích.

Shift+Šipka dolů

Výběr po jednotlivých odstavcích

CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Vyberte postupně po jednom odstavci.

CTRL + SHIFT + šipka dolů

Přechod na předchozí slovo

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na další slovo

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na začátek odstavce

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na začátek dalšího odstavce

Ctrl+Šipka dolů

Práce s kartami

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr aktuální karty

Mezerník

Přesunutí fokusu na další kartu

Šipka dolů

Přesunutí fokusu na předchozí kartu

Šipka nahoru

Rozbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka doprava

Sbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka doleva

Přesunutí aktuální karty nahoru v struktury obsahu

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí aktuální karty dolů v struktury obsahu

Alt+Shift+Šipka dolů

Přehrání Swaye

Při zobrazení náhledu nebo přehrání Sway použijte k navigaci tyto klávesové zkratky.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přechod na předchozí obrázek

Šipka doleva

Přechod na další obrázek

Šipka doprava

Ukončete prezentaci.

ESC nebo Alt + šipka vlevo

Zobrazení porovnání

Když přehráváte Sway, který zahrnuje srovnání, můžete pomocí těchto klávesových zkratek ovládat dělicí čáru.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přesunutí fokusu na dělicí čáru

Klávesa Tab

Posunutí doleva po blocích.

Šipka doleva

Zasuňte doprava po blocích.

Šipka doprava

Posunutí vlevo o pixelech

Alt+šipka vlevo

Zasuňte doprava po jednotlivých pixelech.

Alt+šipka vpravo

Přichytit doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přichytit doprava

Ctrl+Šipka doprava

Podívejte se také na

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Swayi

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek v aplikacích Office

Tento článek popisuje klávesové zkratky v Sway webové aplikaci macOS.

Poznámky: 

  • Předpokladem tohoto tématu je standardní chování funkčních kláves. Pokud jste změnu této předvolby systému změnili, pokud chcete použít zkratku Sway, netiskněte klávesu Fn.

  • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít hledání. Stiskněte Command + F a pak zadejte hledaná slova.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel pro struktury obsahu nebo Návrh do podokna úloh

Control+Fn+F6

Zrušení aktuální akce, odebrání aktuálního výběru nebo ukončení režimu přehrávání

Esc

Zkopírování textu

PŘÍKAZ+ C

Vyjmout text

PŘÍKAZ+ X

Vložit text.

PŘÍKAZ+ V

Odstranění vybrané karty a celého jejího obsahu

Delete nebo Backspace

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ+ Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ+ Y

Přepnutí do zobrazení přístupnosti

Alt+Shift+V

Zapněte režim přehrávání .

Alt+Shift+P

Sdílejte aktuální Sway.

Alt+Shift+S

Navigace ve Swayi jenom s klávesnicí

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přesunutí z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel pro struktury obsahu nebo Návrh do podokna úloh

Control+Fn+F6

Přesunutí z podokna úloh na struktury obsahu nebo Návrhna sekundární navigační panel na horním navigačním panelu

Control+Shift+Fn+F6

Zavření dialogového okna nápovědy nebo Swaye

Esc

Otevření a zavření podokna vložení

Alt+Shift+I

Otevřete a zavřete podokno styly .

Alt+Shift+G

V okně Přehrát, vraťte se do struktury obsahunebo z struktury obsahuvraťte se na domovskou stránku Sway.

Alt+šipka vlevo

Formátování textu a karet

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Použití tučného písma u textu

PŘÍKAZ+ B nebo Control + B

Použití kurzívy na text

PŘÍKAZ+ I nebo Control + I

Použití stylu nadpisu u textu

Control+Alt+1

Vytvořte seznam s odrážkami.

Control + tečka (.)

Vytvořte číslovaný seznam.

Control + lomítko (/)

Přidání nebo Úprava hypertextového odkazu

Control+K

Sledování hypertextového odkazu

Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši

Seskupení všech karet ve výběru

Control+G

Zrušení seskupení všech karet ve výběru

Control+Shift+G

Zkopírování všech karet ve výběru

Control+C

Vyjmutí všech karet ve výběru

Control+X

Vložení všech karet ve výběru

Control+V

Výběr a navigace v textu

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr vlevo po jednom slově

Shift + Option + šipka vlevo

Vyberte vždy po jednom slově.

Shift + Option + šipka vpravo

Výběr po jednotlivých řádcích

Shift + šipka nahoru

Vyberte postupně po jednotlivých řádcích.

Shift+Šipka dolů

Výběr po jednotlivých odstavcích

Shift + Option + šipka nahoru

Vyberte postupně po jednom odstavci.

Shift + Option + šipka dolů

Přechod na předchozí slovo

Option+šipka vlevo

Přechod na další slovo

Option+šipka vpravo

Přechod na začátek předchozího odstavce

Option+šipka nahoru

Přechod na konec dalšího odstavce

Option+šipka dolů

Práce s kartami

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr aktuální karty

Mezerník

Přesunutí fokusu na další kartu

Šipka dolů

Přesunutí fokusu na předchozí kartu

Šipka nahoru

Rozbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka doprava

Sbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka doleva

Přesunutí aktuální karty nahoru v struktury obsahu

Option+Shift+šipka nahoru

Přesunutí aktuální karty dolů v struktury obsahu

Option+Shift+šipka dolů

Přehrání Swaye

Při zobrazení náhledu nebo přehrání Sway použijte k navigaci tyto klávesové zkratky.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přechod na předchozí obrázek

Šipka doleva

Přechod na další obrázek

Šipka doprava

Ukončete prezentaci.

ESC nebo Option + šipka vlevo

Zobrazení porovnání

Když přehráváte sway, který obsahuje porovnání, můžete k ovládání dělicí čáry použít tyto příkazy.

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí fokusu na dělicí čáru

Klávesa Tab

Posunutí doleva po blocích.

Šipka doleva

Zasuňte doprava po blocích.

Šipka doprava

Posunutí vlevo o pixelech

Option+šipka vlevo

Zasuňte doprava po jednotlivých pixelech.

Option+šipka vpravo

Přichytit doleva

PŘÍKAZ+ šipka vlevo

Přichytit doprava

PŘÍKAZ+ šipka vpravo

Podívejte se také na

Podpora přístupnosti pro Sway

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek v aplikacích Office

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×