Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité: Tato aktualizace nahrazuje a nahrazuje aktualizaci 979306, která byla vydána v únoru 2010. Tato aktualizace také zahrnuje změny další časové pásmo, které byly podepsány v platnost po vytvoření aktualizace 979306.

Pokud jste již nasadili aktualizaci 979306, přečtěte si popis konkrétního časového pásma změny, které jsou popsány v tomto článku, chcete-li zjistit, zda je nutné tuto aktualizaci nasadit okamžitě. Pokud nejsou přímo ovlivněny systémy, můžete naplánovat nasazení při nejbližší příležitosti k dispozici.

Doporučujeme nasadit nejnovější kumulativní časových pásem systému Windows update aby byla zaručena konzistence databáze časových pásem ve všech systémech.

Důležité

 • Před instalací aktualizace popsané v tomto článku být vědomi možných problémů, které mohou ovlivnit aplikace Microsoft Outlook.
  Další informace o těchto problémech naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  931667 Jak řešit změny časového pásma pomocí nástroje aktualizace dat časové pásmo pro aplikace Microsoft Office Outlook

 • Pokud používáte Microsoft Exchange Server v prostředí informačních technologií (IT), musí přijmout další opatření k zajištění správného fungování Exchange Server.

  Další informace o aktualizaci letního času (DST) serveru Exchange klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  941018 Jak řešit letního času pomocí nástroje aktualizace kalendáře serveru Exchange

 • Kumulativní aktualizace časových pásem obsahují pouze data, která změnila pro určitou oblast nebo která byla přidána k zachování parity s jinou verzí operačního systému. Proto pokud je odstraněn klíč časového pásma, některé původní hodnoty nebudou obnovena po instalaci aktualizace kumulativní zóny.
  Nedoporučujeme, že odstraníte všechny klíče registru, které souvisejí s časovými pásmy. V počítači, který obsahuje neúplné časové pásmo klíče nejprve obnovte klíče časových pásem ze známé platné zálohy. Potom nainstalujte aktualizaci.

ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizace změní data časové pásmo pro změny letního času (DST) v několika zemích. Tato aktualizace zahrnuje také jiné týkající se letního času změny, změny týkající se časového pásma a změny související nastavení. Některé z těchto změn došlo od výrobků, které jsou uvedeny v části "Platí pro" byly původně vydány.

Tento článek popisuje aktualizace je kumulativní kumulativní aktualizaci, která zahrnuje všechny změny vydané již dříve v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098 a 979306.

Další informace o jak mohou změny v letním čase ovlivnit další produkty společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dsts

Další informace o způsobu změny letního času mohou ovlivnit další produkty společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

914387 Postup konfigurace letního času pro operační systémy Microsoft WindowsPoznámka: Po instalaci této aktualizace můžete obdržet následující zprávu:

Aktualizaci nelze nainstalovat, protože již byla nainstalována aktualizace novější nebo stejných časových pásem v systému.

Tato zpráva znamená, že jste již použili správnou aktualizaci nebo že Windows Updates nebo Microsoft Update je automaticky nainstalována tato aktualizace. Žádná další akce je nutné aktualizovat operační systém Windows.

Následující soubory jsou k dispozici pro stažení z webu Microsoft Download Center:

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows 7 (KB981793)

Download Nyní balíček ke stažení aktualizace pro systém Windows 7 pro systémy založené na x64 (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 (KB981793)

Download Nyní balíček ke stažení aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 x64 Edition (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 (KB981793)

Download Nyní balíček ke stažení aktualizace pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB981793).

Download Stáhněte aktualizace pro Windows Server 2008 R2 pro balíček pro systémy s procesorem Itanium (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Server 2008 x64 Edition (KB981793).

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows Vista (KB981793)

Download Stáhněte aktualizace pro Windows Vista pro x64-based Systems (KB981793) balíček.

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP (KB981793)

Download Stáhněte balíček aktualizace pro systém Windows XP x64 Edition (KB981793).

Datum vydání: Květen-25-2010

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online

Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Aktualizace od předchozí kumulativní aktualizace časových pásem systému Windows


Od předchozí aktualizace kumulativní časových pásem systému Windows byly provedeny následující změny:

 • Bangladéš (běžný čas):
  Zrušení letního času.

 • Fidži (běžný čas):
  Změna letního času.

 • Kamčatka (běžný čas):
  Deprecates toto časové pásmo.

 • Maroko (běžný čas):
  Změna letního času.

 • Tichomoří Jižní Am. (běžný čas):
  Změna letního času pro rok 2010.

 • Paraguay (běžný čas):

  Změna letního času.

 • Sýrie (běžný čas):

  Vytvoří nový "(UTC + 02:00) Damašku" časovém pásmu s letním čase pro Sýrii.


Název časové pásmo klíče

Zobrazovaný název

Začátek letního času

Konec letního času

Podklíče TZI

Bangladéš (běžný čas)

(UTC + 06:00) Dháka

N/A

N/A

"TZI" = hex: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Fidži (běžný čas)

(UTC + 12:00) Fidži

4. neděle v říjnu v 02:00:00.000

Poslední neděle v březnu v 03:00:00.000

"TZI" = hex: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Kamčatka (běžný čas)

(UTC + 12:00) Petropavlovsk Kamčatskij – staré

N/A

N/A

N/A

Standardní Timec Maroko

ČAS (UTC) Casablanca

1. sobota mohou na 23:59:59.999

1. sobota v srpnu na 23:59:59.999

"TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Tichomoří Jižní Am. (běžný čas)

(UTC-04:00) Santiago

2. sobota v říjnu v 23:59:59.999

1. Sobota Duben na 23:59:59.999

"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Paraguay (běžný čas)

(UTC-04:00) Asunción

1. sobota říjnu v 23:59:59.999

2. Sobota Duben na 23:59:59.999

"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Sýrie (běžný čas)

(UTC + 02:00) Damašek

1. ve čtvrtek dne na 23:59:59.999

Poslední čtvrtek v měsíci říjnu na 23:59:59.999

"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


Informace o kumulativní aktualizaci

Systém Windows XP


Předpoklady

Musí mít jeden z následujících operačních systémů k instalaci této aktualizace nainstalována.

 • Systém Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3)


Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Požadavek na restartování

Musíte restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

979306 únor 2010 kumulativní aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémyWindows Server 2003


Předpoklady

Musíte mít Windows Server 2003 SP2 nainstalovány při instalaci této aktualizace. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Požadavek na restartování

Musíte restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

979306 únor 2010 kumulativní aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémySystém Windows Vista nebo Windows Server 2008


Předpoklady

K instalaci této aktualizace neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Musíte restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

979306 únor 2010 kumulativní aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémySystém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2


Předpoklady

K instalaci této aktualizace neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Musíte restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka: Tuto kumulativní souhrnnou aktualizaci můžete nainstalovat i poté, co jste nainstalovali jakýkoli z následující dříve vydané aktualizace. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

979306 únor 2010 kumulativní aktualizace pro systém Microsoft Windows operační systémy

INFORMACE O SOUBORU

Anglická (Spojené státy) verze této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny podle místního času a dle vašeho aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.

Informace o souborech pro systém Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (RTM, SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích "Větve" a "Požadavek na aktualizaci SP".

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru také nainstaluje příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze systému Windows XP x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzchange.dll

5.1.2600.5971

16,896

22-Apr-2010

22:21

x86

Tzchange.exe

5.1.2600.5971

46,080

21-Apr-2010

13:28

x86

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

26-May-2009

09:01

x86

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 edition

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

22,016

22-Apr-2010

20:26

x64

Není k dispozici

Tzchange.exe

5.2.3790.4698

60,928

22-Apr-2010

20:15

x64

Není k dispozici

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

22,016

22-Apr-2010

20:26

x64

Není k dispozici

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

22-Apr-2010

20:26

x64

Není k dispozici

Wtzchange.exe

5.2.3790.4698

46,080

22-Apr-2010

20:15

x86

WOW

Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2003 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

17,408

22-Apr-2010

22:28

x86

Tzchange.exe

5.2.3790.4698

46,080

21-Apr-2010

13:31

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

17,408

22-Apr-2010

22:28

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

01-Mar-2007

06:10

x86


Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

37,888

22-Apr-2010

20:26

IA-64

Není k dispozici

Tzchange.exe

5.2.3790.4698

91,648

22-Apr-2010

20:15

IA-64

Není k dispozici

Tzchange.dll

5.2.3790.4698

37,888

22-Apr-2010

20:26

IA-64

Není k dispozici

Updspapi.dll

6.3.4.1

655,152

22-Apr-2010

20:26

IA-64

Není k dispozici

Wtzchange.exe

5.2.3790.4698

46,080

22-Apr-2010

20:15

x86

WOW

Informace o souborech pro systémy Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.0.6000. 16 xxx

  Systém Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 xxx

  Systém Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 xxx

  Aktualizace Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 xxx

  Aktualizace Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 je integrována do vydané verze systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze na systém Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000. číslo verze xxxxxx .

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. MUM a MANIFEST soubory a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.0.6001.18464

2 048

23-Apr-2010

13:55

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19,456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22677

2 048

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22677

19,456

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18248

2 048

23-Apr-2010

14:13

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19,456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22391

2 048

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22391

19,456

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

15:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

32 768

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:49

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:51

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:49

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

32 768

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:13

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:30

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

32 768

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:25

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:42

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

32 768

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.0.6001.18464

2 048

23-Apr-2010

14:24

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

20,992

23-Jan-2010

10:00

x64

Tzres.dll

6.0.6001.22677

2 048

23-Apr-2010

14:23

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.22677

20,992

23-Apr-2010

14:23

x64

Tzres.dll

6.0.6002.18248

2 048

23-Apr-2010

14:33

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

20,992

23-Jan-2010

09:44

x64

Tzres.dll

6.0.6002.22391

2 048

23-Apr-2010

14:36

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.22391

20,992

23-Apr-2010

14:36

x64

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,160

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

23-Apr-2010

16:35

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,648

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

23-Apr-2010

16:35

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

25,600

24-Apr-2010

00:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

25,600

23-Apr-2010

16:35

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

25,088

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

18,944

23-Apr-2010

17:03

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

19,968

23-Apr-2010

16:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

29,184

24-Apr-2010

00:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

29,184

24-Apr-2010

00:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,648

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,160

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,648

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,160

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

29,184

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

24-Apr-2010

00:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

24-Apr-2010

00:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

17,920

23-Apr-2010

16:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

18,432

23-Apr-2010

16:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,160

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

16:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,648

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

16:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

20:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

25,600

23-Apr-2010

20:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

25,600

23-Apr-2010

16:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

25,088

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

20:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

18,944

23-Apr-2010

16:36

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

19,968

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

29,184

23-Apr-2010

20:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

29,184

23-Apr-2010

20:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,648

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

20:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,160

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

20:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,648

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,160

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

29,184

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

21:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

20:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

17,920

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

18,432

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,160

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

16:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,648

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

16:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

21:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

25,600

23-Apr-2010

21:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

25,600

23-Apr-2010

16:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

25,088

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

21:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

18,944

23-Apr-2010

17:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

19,968

23-Apr-2010

17:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

29,184

23-Apr-2010

21:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

29,184

23-Apr-2010

21:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,648

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

21:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,160

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,648

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,160

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

29,184

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

21:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

21:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

17,920

23-Apr-2010

17:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

18,432

23-Apr-2010

17:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,160

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

26-Apr-2010

06:03

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,648

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

26-Apr-2010

06:03

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

27-Apr-2010

07:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

25,600

27-Apr-2010

07:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

25,600

26-Apr-2010

06:03

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

25,088

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

27-Apr-2010

07:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

18,944

26-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

19,968

26-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

29,184

27-Apr-2010

07:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

29,184

27-Apr-2010

07:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,648

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

27-Apr-2010

07:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,160

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

07:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,648

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,160

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

29,184

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

06:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

27-Apr-2010

07:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

27-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

17,920

26-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

18,432

26-Apr-2010

07:02

Není k dispozici

Tzres.dll

6.0.6001.18464

2 048

23-Apr-2010

13:55

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19,456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22677

2 048

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22677

19,456

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18248

2 048

23-Apr-2010

14:13

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19,456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22391

2 048

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22391

19,456

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

15:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

32 768

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:57

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

21:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:49

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:51

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:49

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

32 768

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:13

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:30

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

21:01

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

20:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

32 768

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:34

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:25

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

20:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

19:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:42

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

32 768

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:47

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:26

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

20:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

26-Apr-2010

19:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.0.6001.18464

2 048

23-Apr-2010

14:00

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

37,888

23-Jan-2010

09:49

IA-64

Tzres.dll

6.0.6001.22677

2 048

23-Apr-2010

14:01

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.22677

37,888

23-Apr-2010

14:01

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.18248

2 048

23-Apr-2010

14:22

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

37,888

23-Jan-2010

09:28

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.22391

2 048

23-Apr-2010

14:24

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.22391

37,888

23-Apr-2010

14:24

IA-64

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

26,624

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

27,136

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

25,600

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

18,944

23-Apr-2010

16:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

19,968

23-Apr-2010

16:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

17,920

23-Apr-2010

16:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

18,432

23-Apr-2010

16:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

26,624

23-Apr-2010

15:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

27,136

23-Apr-2010

15:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

25,600

23-Apr-2010

15:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

18,944

23-Apr-2010

16:11

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

19,968

23-Apr-2010

16:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

17,920

23-Apr-2010

16:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

18,432

23-Apr-2010

16:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

26,624

23-Apr-2010

16:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

27,136

23-Apr-2010

16:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

25,600

23-Apr-2010

16:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

18,944

23-Apr-2010

17:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

19,968

23-Apr-2010

17:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

17,920

23-Apr-2010

17:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

18,432

23-Apr-2010

17:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

26,624

26-Apr-2010

05:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

27,136

26-Apr-2010

05:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

25,600

26-Apr-2010

05:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

18,944

26-Apr-2010

06:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

19,968

26-Apr-2010

06:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

17,920

26-Apr-2010

06:38

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

18,432

26-Apr-2010

06:38

Není k dispozici

Tzres.dll

6.0.6001.18464

2 048

23-Apr-2010

13:55

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19,456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22677

2 048

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22677

19,456

23-Apr-2010

14:02

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18248

2 048

23-Apr-2010

14:13

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19,456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22391

2 048

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22391

19,456

23-Apr-2010

14:23

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

15:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

36,864

23-Apr-2010

16:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:31

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:28

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18464

28,672

23-Apr-2010

16:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:51

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

36,864

23-Apr-2010

15:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:13

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22677

28,672

23-Apr-2010

16:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:45

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

36,864

23-Apr-2010

16:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18248

28,672

23-Apr-2010

17:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:42

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

36,864

24-Apr-2010

14:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22391

28,672

24-Apr-2010

15:27

Není k dispozici


Informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Důležité: Opravy hotfix pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 opravy hotfix jsou součástí stejných balíčků. Opravy hotfix na stránce žádost o opravu Hotfix jsou však uvedeny pod oběma operačními systémy. Chcete-li požádat o balíček oprav hotfix, který se vztahuje k jednomu nebo oboum operačním systémům, vyberte opravu hotfix, která je uvedena na stránce v části "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Vždy se v článcích podívejte v části "Platí pro" na to, pro který operační systém je oprava hotfix určená.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.1.7600.16580

2 048

23-Apr-2010

07:13

x86

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

40,448

02-Feb-2010

07:47

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20699

2 048

23-Apr-2010

06:29

x86

Tzupd.exe

6.1.7600.20699

40,448

23-Apr-2010

06:30

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

07:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

07:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,088

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,944

23-Apr-2010

08:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

19,968

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

17,920

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,432

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:11

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,088

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,944

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

19,968

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:11

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:18

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

17,920

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,432

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.1.7600.16580

2 048

23-Apr-2010

07:11

x64

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

49,664

02-Feb-2010

08:39

x64

Tzres.dll

6.1.7600.20699

2 048

23-Apr-2010

07:24

x64

Tzupd.exe

6.1.7600.20699

49,664

23-Apr-2010

07:26

x64

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

07:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

07:15

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

08:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

07:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,088

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,944

23-Apr-2010

08:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

19,968

23-Apr-2010

08:20

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:41

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:48

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:43

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:04

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:52

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

17,920

23-Apr-2010

08:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,432

23-Apr-2010

08:10

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

07:18

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

07:18

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

09:06

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

09:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

07:29

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,088

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,944

23-Apr-2010

08:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

19,968

23-Apr-2010

08:23

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

09:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

09:02

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

09:06

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:08

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

09:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

17,920

23-Apr-2010

08:32

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,432

23-Apr-2010

08:23

Není k dispozici

Tzres.dll

6.1.7600.16580

2 048

23-Apr-2010

07:13

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20699

2 048

23-Apr-2010

06:29

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

07:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

07:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,088

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,944

23-Apr-2010

08:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

19,968

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,672

23-Apr-2010

08:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:59

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,648

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

28,160

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

29,184

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

09:05

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

08:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

17,920

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,432

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:11

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,088

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,944

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

19,968

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:07

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:16

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,672

23-Apr-2010

08:11

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:18

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,648

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

28,160

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

29,184

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:14

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

08:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

17,920

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,432

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Tzres.dll

6.1.7600.16580

2 048

23-Apr-2010

05:53

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

78,848

02-Feb-2010

06:52

IA-64

Tzres.dll

6.1.7600.20699

2 048

23-Apr-2010

05:45

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7600.20699

78,848

23-Apr-2010

05:48

IA-64

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

05:55

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

05:44

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

05:53

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,944

23-Apr-2010

06:50

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

19,968

23-Apr-2010

06:50

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

17,920

23-Apr-2010

06:50

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,432

23-Apr-2010

06:58

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

05:50

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

05:49

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

05:50

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,944

23-Apr-2010

06:46

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

19,968

23-Apr-2010

06:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

17,920

23-Apr-2010

06:54

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,432

23-Apr-2010

06:46

Není k dispozici

Tzres.dll

6.1.7600.16580

2 048

23-Apr-2010

07:13

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20699

2 048

23-Apr-2010

06:29

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

26,624

23-Apr-2010

07:09

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

27,136

23-Apr-2010

07:21

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

25,600

23-Apr-2010

07:19

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,944

23-Apr-2010

08:12

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

19,968

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

17,920

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16580

18,432

23-Apr-2010

08:22

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

26,624

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

27,136

23-Apr-2010

06:37

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

25,600

23-Apr-2010

06:24

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,944

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

19,968

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

17,920

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20699

18,432

23-Apr-2010

07:33

Není k dispozici


Seznam dalších souborů, které jsou k dispozici v rámci těchto balíčků klepněte na následující odkaz:

KB981793 - seznam dalších souborů může 2010 kumulativní aktualizace časových pásem

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×