MS10-070: Chyba zabezpečení v technologii ASP.NET by mohla umožnit přístup k informacím

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS10-070. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě

(místní čísla podpory naleznete na této stránce), nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=cs&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

ÚVOD

Další informace o konfiguraci starší verze režimu šifrování technologie ASP.NET získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2425938 Konfigurace starší verze režimu šifrování technologie ASP.NET

Známé problémy a další informace o této aktualizaci zabezpečení

Následující články obsahují další informace o této aktualizaci zabezpečení týkající se jednotlivých verzí produktů. Články mohou obsahovat informace o známých problémech.

2416447

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 pro systémy Windows XP, Windows Server 2003 (64bitová verze), Windows Vista a Windows Server 2008
 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:  2433751 OPRAVA: Problém s kompatibilitou souborů cookie ověřování pomocí formulářů mezi aplikacemi rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET po instalaci aktualizace zabezpečení z bulletinu zabezpečení MS10-070
  2436257 Aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2 může spustit instalace dalších aktualizací
  2431208 Je-li nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework
  923100 Při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 nebo 3.5 se může zobrazit kód chyby 0x643 služby Windows Update nebo kód chyby 1603 Instalační služby systému Windows
  938244 Po odebrání aktualizace produktu .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003 se verze souboru vrátí zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack
  2197103 Známé potíže při pokusu o instalaci aktualizace v počítači, v němž není nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
  923101 Chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: Chyba 1324. Složka Program Files obsahuje neplatný znak
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416473

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2431806 Aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1 nemusí správně aktualizovat soubory, přestože se instalace aktualizace úspěšně dokončí
  2431208 Je-li nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework
  923100 Při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 nebo 3.5 se může zobrazit kód chyby 0x643 služby Windows Update nebo kód chyby 1603 Instalační služby systému Windows
  923101 Chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: Chyba 1324. Složka Program Files obsahuje neplatný znak
  2197146 Aktualizace rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 mohou způsobit, že se v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazí číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, nikoli plný název příslušné aktualizace
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework

2416474

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416754

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 pro systémy Windows 7 Service Pack 1 beta a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 beta

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2418240

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 pro systémy Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP a Windows Server 2003

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  923100 Při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 nebo 3.5 se může zobrazit kód chyby 0x643 služby Windows Update nebo kód chyby 1603 Instalační služby systému Windows
  923101 Chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: Chyba 1324. Složka Program Files obsahuje neplatný znak
  2197148 Známé potíže s aktualizacemi rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 a Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2418241

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2431806 Aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1 nemusí správně aktualizovat soubory, přestože se instalace aktualizace úspěšně dokončí
  2431208 Je-li nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework
  923100 Při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 nebo 3.5 se může zobrazit kód chyby 0x643 služby Windows Update nebo kód chyby 1603 Instalační služby systému Windows
  923101 Chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: Chyba 1324. Složka Program Files obsahuje neplatný znak
  2197146 Aktualizace rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 mohou způsobit, že se v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazí číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, nikoli plný název příslušné aktualizace
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416451

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 ve 32bitových verzích systémů Windows Server 2003 Service Pack 2 a Windows Server 2003 R2 Service Pack 2


 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2433751 OPRAVA: Problém s kompatibilitou souborů cookie ověřování pomocí formulářů mezi aplikacemi rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET po instalaci aktualizace zabezpečení z bulletinu zabezpečení MS10-070
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework

2416468

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 pro systémy Windows Server 2003 a Windows XP


 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2431208 Je-li nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework
  923100 Při pokusu o instalaci aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 nebo 3.5 se může zobrazit kód chyby 0x643 služby Windows Update nebo kód chyby 1603 Instalační služby systému Windows
  923101 Chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 2.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 x64 Edition: Chyba 1324. Složka Program Files obsahuje neplatný znak
  2197148 Známé potíže s aktualizacemi rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 a Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416469


MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 pro systémy Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416470

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2


 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416471

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5.1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán

2416472

MS10-070: Popis aktualizace zabezpečení rozhraní Microsoft .NET Framework 4 pro systémy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2


 • Další informace o problémech s instalací této aktualizace zabezpečení nebo rozhraní Microsoft .NET Framework Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2431208 Je-li nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework
  2260913 Použití souborů nebo zámky souborů mohou způsobit odstranění souborů sestavení využívajících rozhraní Framework
  2263996 Při opravě rozhraní Microsoft Framework může dojít k chybě Přístup byl odepřen nebo Soubor je používán
  2473228 Je-li po instalaci jiného produktu nebo aktualizace nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 nebo aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace produktů nebo aktualizací

Všech aktualizací popsaných v bulletinu zabezpečení MS10-070 se týká následující známý problém:

2431728 Šifrovaný obsah technologie ASP.NET na webu nasazeném ve webové serverové farmě není dešifrován

Další informace

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×