Domovská stránka je automaticky součástí všech týmů předmětu a poskytuje centrální cílovou stránku pro kontrolu nejnovějších oznámení, připnutých materiálů k předmětu, nadcházejících zadání, nedávno upravených souborů předmětu a mnohem více. Změny na domovské stránce předmětu můžou publikovat jenom vyučující z aplikace Teams nebo Teams pro web – úpravy nejsou dostupné na mobilních zařízeních. Studenti můžou zobrazovat obsah a přistupovat k němu, jakmile budou přijati do předmětu. 

První návštěva domovské stránky

 1. Přejděte do týmu předmětu a vyberte Domovská stránka.

 2. Domovská stránka předmětu se automaticky naplní základní šablonou. V některých oddílech se zobrazí obsah, který jste už přidali. Zbytek budete muset přizpůsobit a upravit.

Poznámka: Pokud jste už v SharePointu vytvořili stránku pro tento tým předmětu, zobrazí se dialogové okno s výzvou, abyste si vybrali mezi aktuální stránkou nebo šablonou domovské stránky předmětu. Výběrem domovské stránky předmětu přepíšete stávající stránku. Pokud nechcete změnit aktuální stránku, ponechte si ji.

Domovská stránka vybraná v týmu předmětu.

Co je součástí domovské stránky předmětu

Tyto oddíly jsou standardně zahrnuté pro všechny týmy předmětu. Libovolný oddíl můžete upravit, přesunout nebo odebrat.

 • Obrázek banneru a pozdrav – Můžete přidat vlastní fotku nebo zprávu.

 • Záhlaví a prostor oznámení – Upravte text ve formátu RTF a sdílejte s předmětem důležité informace.

 • Prostředky – Umožňuje přidat odkazy na důležité dokumenty a stránky. Například: učební plán, četbu, školní web. 

 • Rozvrh hodin – Tento oddíl se automaticky vyplní při plánování schůzek v Teams pro váš předmět. 

 • Zadání – Tento oddíl se automaticky vyplní při vytvoření zadání a kvízů pro váš předmět. 

 • Nedávné soubory – Tento oddíl se automaticky vyplní při sdílení souborů a spolupráci na souborech ve vašem týmu předmětu. Například: nahrávky schůzek předmětu, prezentace nebo dokumenty sdílené v příspěvcích. Nezobrazí se vaše soukromé soubory ani soukromé soubory vašich studentů. Další informace.

 • O mně – Upravte, pokud chcete sdílet své jméno, titul a informace o sobě. Můžete přidat další karty pro další vyučující předmětu.

Domovská stránka v týmu předmětu.

Domovská stránka v týmu předmětu.

Úpravy a publikování změn

 

Poznámka: Domovskou stránku je možné upravovat jenom z aplikace Teams nebo Teams pro web. Úpravy nejsou dostupné na mobilních zařízeních, i když vyučující i studenti mají přístup k položkám z mobilní aplikace Teams a otevřou je.

Kdykoli budete chtít změnit domovskou stránku: 

 1. V horní části stránky vyberte Upravit.

 2. Klikněte na oddíl stránky, který chcete upravit.

 3. Když kliknete na oddíl, zobrazí se panel nástrojů s různými možnostmi. Vyberte Upravit webovou část  Tlačítko Upravit webovou část a proveďte změny rozložení nebo obrázků oddílu.

 • Zobrazí se podokno pro úpravy. Udělejte změny a až budete hotovi, zavřete podokno.

 • V oddílech Banner, Oznámení, Prostředky a O mně na stránce můžete klepnout přímo na text a upravit ho.

 • Pokud chcete změnit uspořádání stránky, vyberte Přesunout webovou část Tlačítko Přesunout webovou část a pak přetáhněte oddíl tam, kam chcete.

4.  Až budete připraveni, vyberte Znovu publikovat a změny se zobrazí pro celý předmět.
 

Tip: Pokud váš správce IT pro vás vytvořil týmy, ale ještě nepřipustil studenty, přizpůsobte si domovskou stránku před výběrem možnosti Aktivovat a připustit studenty do předmětu.

Umožňuje upravit stránku vybranou na domovské stránce.

Umožňuje upravit webovou část vybranou na domovské stránce.

Přidání a odebrání oddílů stránky

Nezapomeňte napřed v horní části stránky vybrat Upravit .

Odebrání oddílu:

 • Vyberte oddíl a na zobrazeném panelu nástrojů vyberte Odstranit webovou část Ikona Odstranit webovou část.


Přidání nového oddílu: 

 • Vyberte tlačítko + Přidat nový oddíl.

 • Výběrem možnosti Oddíly nebo Šablony zvolte, jak má oddíl vypadat.

 • Vyberte tlačítko + Přidat novou webovou část, které se zobrazí, když najedete myší na nový oddíl.

 • Přizpůsobte si ho pomocí textu, obrázků, odkazů, videa nebo některé z mnoha dalších dostupných možností webové části.

Tip:  Přečtěte si další informace o typech webových částí, které můžete přidat na domovskou stránku.


Až odebrání nebo přidání oddílů na domovskou stránku dokončíte, vyberte Znovu publikovat a změny se zobrazí pro celý předmět.

Umožňuje přidat nový oddíl na domovskou stránku.

Na domovskou stránku se přidává webová část.

Jak najít domovskou stránku předmětu

 1. Přejděte do týmu předmětu a vyberte Domovská stránka.

 2. Domovská stránka se automaticky naplní zadáními, nadcházejícími schůzkami a nedávno upravenými soubory, jakmile je vyučující přidá do předmětu. Ostatní oddíly zatím nemusí mít žádný obsah. 

Poznámka: Domovskou stránku můžou upravovat jenom vyučující.

Domovská stránka vybraná v týmu předmětu.

Co je součástí domovské stránky

Tyto oddíly jsou standardně zahrnuté pro všechny týmy předmětu. Vyučující může přesouvat, přidávat nebo odebírat oddíly stránky.

 • Obrázek banneru a pozdrav 

 • Záhlaví a prostor oznámení – Tady najdete důležité informace o předmětu.

 • Prostředky – Umožňuje najít odkazy na důležité dokumenty a stránky. Například: učební plán, četbu nebo školní web. 

 • Rozvrh hodin – Vyberte schůzku, abyste ji mohli zobrazit nebo se k ní připojit.

 • Zadání – Vyberte zadání, které chcete otevřít, zobrazit nebo odevzdat.

 • Nedávné soubory – Tento oddíl se automaticky vyplní při sdílení souborů v předmětu a spolupráci na nich. Například: nahrávky schůzek předmětu, prezentace nebo dokumenty sdílené v příspěvcích. Vaše soukromé soubory se v něm nezobrazí. 

 • O mně – Vyhledejte kontaktní informace nebo další informace o vyučujícím.

Domovská stránka v týmu předmětu.

Domovská stránka v týmu předmětu.

Další informace

Úvodní příručka k Teams pro vzdělávání

Použití webových částí na stránkách SharePointu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×