Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Množství místa, které využívají jednotlivé záznamy v tabulce Accessu, můžete u číselných polí v tabulce upravit změnou vlastnosti velikosti pole. Můžete také změnit velikost pole, ve kterém jsou uložená textová data, tato akce má ale na množství využitého místa menší vliv.

Poznámka: Funkce popisované v tomto článku se nevztahují na webové databáze pro Access a webové aplikace pro Access.

V tomto článku

Co se stane, když změním velikost pole?

Velikost pole je možné změnit u pole, které je prázdné i které obsahuje data. Vliv změny velikosti pole závisí na tom, zda pole již obsahuje data.

 • Pokud pole neobsahuje data:    Když změníte velikost pole, je velikost nových datových hodnot tohoto pole omezena. U číselných polí určuje velikost pole přesné množství místa na disku, které Access používá pro každou hodnotu pole. U textových polí určuje velikost pole maximální množství místa na disku, které Access umožňuje pro každou hodnotu pole.

 • Pokud pole obsahuje data:    Pokud změníte velikost pole, aplikace Access zkrátí v daném poli všechny hodnoty, které překračují určenou velikost pole, a současně nastaví omezení velikosti nových datových hodnot pro pole, jak je popsáno výše.

Změna velikosti číselného pole

Tip: Pokud pole, jehož velikost se chystáte změnit, už obsahuje data, zvažte napřed vytvoření zálohy databáze.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku obsahující pole, které chcete změnit, a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož velikost chcete změnit.

 3. V podokně Vlastnosti pole zadejte na kartě Obecné novou velikost pole ve vlastnosti Velikost pole. Můžete vybrat z následujících hodnot:

  • Bajt – pro celá čísla v rozsahu od 0 do 255. Požadavek na úložiště je jeden bajt.

  • Celé číslo – pro celá čísla v rozsahu -32 768 až +32 767. Požadavek na úložiště je dva bajty.

  • Dlouhé celé číslo – pro celá čísla v rozsahu -2 147 483 648 až +2 147 483 647. Požadavek na úložiště je čtyři bajty.

   Tip: Datový typ Dlouhé celé číslo použijte, pokud vytváříte cizí klíč pro ustavení relace pole s polem primárního klíče typu Automatické číslo v jiné tabulce.

  • Single – pro číselné hodnoty s plovoucí desetinou čárkou v rozsahu -3,4 x 1038 až +3,4 x 1038 a až sedm platných číslic. Požadavek na úložiště je čtyři bajty.

  • Double – číselné hodnoty s plovoucí desetinou čárkou v rozsahu -1,797 x 10308 až +1,797 x 10308 a až 15 platných číslic. Požadavek na úložiště je osm bajtů.

  • REPLIKAČNÍ ID – pro ukládání identifikátoru GUID, který je nutný pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů.

   Poznámka: Replikace není podporována u formátu souboru ACCDB.

  • Decimal – pro číselné hodnoty v rozsahu -9,999... x 1027 až +9,999... x 1027. V úložišti zabírá 12 bajtů.

Změna velikosti textového pole

Tip: Pokud pole, jehož velikost se chystáte změnit, už obsahuje data, zvažte napřed vytvoření zálohy databáze.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku obsahující pole, které chcete změnit, a pak klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož velikost chcete změnit.

 3. V podokně Vlastnosti pole zadejte na kartě Obecné novou velikost pole do vlastnosti Velikost pole. Můžete zadat hodnotu od 1 do 255. Toto číslo určuje maximální počet znaků, které můžou mít jednotlivé hodnoty. Pro větší textová pole použijte datový typ Memo (Dlouhý text, pokud používáte Access 2016).

  Poznámka: U dat v poli Text (Krátký text, pokud používáte Access 2016) nerezervuje Access žádné místo nad rámec toho, co je potřeba pro uložení samotných hodnot. Vlastnost Velikost pole představuje maximální velikost hodnoty pole.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×