Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Normalizace dat pomocí funkce Analýza tabulky

Při importu dat do Access se někdy zdrojová data správně nerozdělí do souvisejících tabulek. Aby Access co nejvíce užitek , musí být data normalizována – rozdělena do různých tabulek, z nichž každá se týká jedné věci a souvisí s klíčovými informacemi. S tímto základním úkolem vám pomůže funkce Analýza tabulky: na pásu karet klikněte na Databázové nástroje a potom ve skupině Analyzovat na Analýza tabulky. Spustí se průvodce, který vás provede příslušným procesem.

Poznámka:  Informace v tomto tématu se týkají jenom desktopové databáze Microsoft Accessu (.mdb nebo .accdb).

Dvě tabulky vytvořené z jedné a dotaz, který jejich data zpět slučuje

1. Původní tabulka

2. Tabulky vytvořené funkcí Analýza tabulky

3. Dotaz vytvořený funkcí Analýza tabulky

4. Vyhledávací seznam

Pokud Databáze aplikace Microsoft Access obsahuje tabulku s opakujícími se (duplicitními) informacemi, použijte funkci Analýza tabulky k rozdělení dat do souvisejících tabulek, které umožní bezpečnější a efektivnější uložení dat. Tento proces se nazývá normalizace.

Funkce Analýza tabulky rozdělí tabulku s opakujícími se informacemi do samostatných tabulek, ve kterých bude každý typ informací uložen pouze jednou. Databázi tak bude možné efektivněji a snadněji aktualizovat a sníží se její velikost. Poté, co průvodce rozdělí data, můžete si stále zobrazit data vcelku, pokud použijete dotaz, který průvodce vytvoří.

Tento dotaz také můžete použít k aktualizaci dat ve více tabulkách současně. Kromě toho vám tento dotaz poskytne další funkce šetřící čas a zvyšující přesnost dat.

  • Pokud změníte opakující se pole v dotazu, všechny záznamy s příslušnou hodnotou se automaticky aktualizují, protože ve skutečnosti aktualizujete pouze jedno pole v připojené tabulce.

  • Dotaz z nových tabulek dědí vyhledávací pole, což umožňuje měnit hodnoty pole vybráním hodnot ze seznamu namísto ručního zadávání hodnoty. Vyhledávací seznam vyhledává hodnoty z příslušné tabulky. Pokud se stejná hodnota týká více záznamů, vybráním hodnoty se seznamu je zajištěna její správnost a konzistence.

  • Formuláře a sestavy, které byly založené na původní tabulce, teď budou automaticky založené na dotazu, protože průvodce název původní tabulky přiřadí dotazu a tabulku přejmenuje.

  • Stávající formuláře a sestavy založené na dotazu dědí funkci automatické aktualizace polí. Nové formuláře a sestavy navíc dědí i vyhledávací seznamy.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×