Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Při pokusu nastavit atribut připojení připojení ODBC sdružování připojení kde je povoleno pomocí rozhraní API ODBC ovladač s ovladačem ODBC Microsoft SQL Server, zobrazí se následující chybová zpráva:

IM006 SQLSetConnectAttr ovladač [Microsoft] [správce ovladačů ODBC] se nezdařilo

Poznámka: V dokumentaci k ovladači ODBC uvádí, že zpráva je informační zpráva. Však obdržíte zprávu jako chybová zpráva.

Tomuto problému může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Vytváření připojení pomocí název zdroje dat (DSN) pomocí rozhraní API ODBC ovladač SQLConnect.

 • Některé vlastnosti výchozí název zdroje dat (například možnost použití ANSI hodnoty Null, výplně a upozornění ) je zakázána.

 • Je povoleno sdružování připojení pro popisovač prostředí.

 • Po otevření připojení pomocí SQLConnect je nastaven atribut úroveň izolace transakce připojení.

 • Databázové transakce provedena.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

 1. Zakážete sdružování připojení ODBC připojení.

  Poznámka: Zakázat sdružování připojení může ovlivnit výkon aplikace.

 2. Po potvrzení transakce nezapínejte možnost automatického potvrzení.

 3. Nastavte úroveň izolace transakcí před otevřením připojení ODBC.

 4. Připojení bez DSN použijte namísto získání připojení ODBC pomocí názvu DSN.

Řešení

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk. Anglická verze této opravy má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Chcete-li najít rozdíl mezi místním časem a UTC, použijte
Časové pásmo karta v nástroji datum a čas v okně Ovládací panely.


MDAC 2.7 SP1

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------
13-Oct-2002 19:24 90,112 Dahotfix.exe
03-Jul-2003 04:09 2000.81.9031.51 372,736 Sqlsrv32.dll


MDAC 2.8

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------
31-Mar-2004 16:44 2000.85.1040.0 24,576 Odbcbcp.dll
31-Mar-2004 16:43 2000.85.1040.0 401,408 Sqlsrv32.dll

Poznámka: Seznam oprav hotfix dostupných pro součásti MDAC 2.8 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

839801 oprava: opravy hotfix jsou k dispozici pro součásti MDAC 2.8

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl opraven v Microsoft Data Access součásti 2.7 Service Pack 1 aktualizovat a Microsoft Data Access Components 2.8.

Další informace

Dochází k potížím, která je uvedena v části "Příznaky" tohoto článku, pouze pokud máte Microsoft Data Access Component (MDAC) 2.7 Service Pack 1 v počítači nainstalována.

Kroky pro reprodukci chování

Pro reprodukci tohoto problému použijte následující kód:

// ODBCTestCase.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "sqlext.h"
#include "sql.h"
#include "stdlib.h"

void GetSQLError();
long InitializeEnvironment();
long Connect(BOOL lbUseDSN);
long Disconnect();
int ExecuteProcedure();

SQLHENV ghEnvironment = NULL;
SQLHDBC ghConnection = NULL;
HSTMT ghStatement = NULL;
/**********************************************
* main
**********************************************/
int main(int argc, char* argv[])
{
BOOL lbTransaction = TRUE;
BOOL lbUseDSN = FALSE;
long lValue =0;

if(argc > 1)
{
if(strcmp(argv[1], "DSN") == 0)
lbUseDSN = TRUE;
if(argc > 2)
{
if(strcmp(argv[2], "TRAN") == 0)
lbTransaction = TRUE;
}
}

if(InitializeEnvironment() == 0)
{
for(long llSub = 0; llSub < 2; llSub++)
{
if(Connect(lbUseDSN) == 0)
{

if(lbTransaction)
SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_OFF);

//SQLGetConnectAttr(ghConnection,SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,&lValue,0,NULL);

ExecuteProcedure();

if(lbTransaction)
{
SQLTransact(ghEnvironment, ghConnection, SQL_COMMIT);

//If you do not call the following, the problem does not occur:
SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_ON);


//If you call the following the problem does not occur:
//SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_OFF);
//SQLGetConnectAttr(ghConnection,SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,&lValue,0,NULL);
}

Disconnect();
}
}
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, ghEnvironment);
}

return 0;
}


/**********************************************
* InitializeEnvironment
**********************************************/
long InitializeEnvironment()
{
if (!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(NULL,
SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING,
(SQLPOINTER)SQL_CP_ONE_PER_DRIVER,
SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}

if(!SQL_SUCCEEDED(SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, NULL, &ghEnvironment)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(ghEnvironment, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER) SQL_OV_ODBC2, SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
if (!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(ghEnvironment,
SQL_ATTR_CP_MATCH,
(SQLPOINTER) SQL_CP_STRICT_MATCH ,
//(SQLPOINTER) SQL_CP_RELAXED_MATCH ,
SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}

return 0;
}
/**********************************************
* Connect
**********************************************/
long Connect(BOOL lbUseDSN)
{
SQLCHAR lszOutConnectString[1024];
SQLSMALLINT llReturnLength;
SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, ghEnvironment, &ghConnection);

// If you set the isolation before opening the connection, no error reported.
// Customer cannot set this attribute before opening connection because the object
//is running under COM+, and under COM+ isolation levels automatically are set to serializable
//if(!SQL_SUCCEEDED(::SQLSetConnectAttr(ghConnection, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, (SQLPOINTER)SQL_TXN_READ_COMMITTED , SQL_IS_INTEGER)))
//{
// GetSQLError();
// return 8;
//}

if(lbUseDSN)
{
int iReturn = ::SQLConnect(ghConnection,
(SQLCHAR*)"LocalCPR",
SQL_NTS,
(SQLCHAR*)"sa",
SQL_NTS,
(SQLCHAR*)"password1",
SQL_NTS);
if(!SQL_SUCCEEDED(iReturn))
{
GetSQLError();
return 8;
}
}
else
{
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLDriverConnect(ghConnection,
NULL,
(SQLCHAR*)"DSN=LocalCPR;UID=sa;PWD=password1;",
SQL_NTS,
lszOutConnectString,
1024,
&llReturnLength,
SQL_DRIVER_NOPROMPT)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
}

SQLAllocStmt(ghConnection, &ghStatement);

//If you set the isolation after you open the connection, you see the problem.
if(!SQL_SUCCEEDED(::SQLSetConnectAttr(ghConnection, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, (SQLPOINTER)SQL_TXN_READ_COMMITTED , SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
return 0;
}
/**********************************************
* Disconnect
**********************************************/
long Disconnect()
{
if(ghStatement)
{
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, ghStatement)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
ghStatement = NULL;
}

if(ghConnection)
{
::SQLDisconnect(ghConnection);

if(!SQL_SUCCEEDED(SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, ghConnection)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
ghConnection = NULL;
}
return 0;
}
/**********************************************
* ExecuteProcedure
**********************************************/
int ExecuteProcedure()
{
SQLINTEGER mlIndicator = 0;
SQLRETURN lnSqlRetCd = SQL_SUCCESS;
::SQLFreeStmt(ghStatement, SQL_CLOSE);
::SQLFreeStmt(ghStatement, SQL_UNBIND);

/*****************************************************************/
/* Execute Procedure
/*****************************************************************/
RETCODE llDbRetCd = SQLExecDirect(ghStatement, (SQLCHAR*)"SELECT * From Table1", SQL_NTS);
if((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}


/*****************************************************************/
/* Bind return Value
/*****************************************************************/
char lszReturnBuf[300];
SDWORD lSts;

llDbRetCd = SQLBindCol(ghStatement, 1, SQL_C_TCHAR, &lszReturnBuf, 300, &lSts);

if ((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}


/*****************************************************************/
/* Fetch Result
/*****************************************************************/
llDbRetCd = SQLFetch(ghStatement);
if ((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}

printf("Output Value : %s\n",lszReturnBuf);
return 0;
}

/**********************************************
* GetSQLError
**********************************************/
void GetSQLError()
{
long llDbErrCd = 0;
short llRetMsgLen = 0;
char lszSqlErrMsg[255];
char lszSqlMsg[255];

SQLError(ghEnvironment,
ghConnection,
ghStatement,
(SQLCHAR*) lszSqlErrMsg,
&llDbErrCd,
(SQLCHAR*) lszSqlMsg,
255,
&llRetMsgLen);
printf(lszSqlErrMsg);
printf(lszSqlMsg);
}

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×