Příručka Začínáme s Microsoft Teams pro vedoucí pracovníky škol

Začněte využívat centrum týmové práce v sadě Office 365 Education

Zjednodušte školní komunikaci a spolupráci

„Aplikace Microsoft Teams zdokonalila způsob, jakým mezi zaměstnanci ve škole komunikujeme. Pomohla nám snížit počet odesílaných e-mailů díky zavedení jednotného místa pro konverzace a ukládání souborů.“ — Zástupce ředitele základní školy

Microsoft Teams představuje digitální centrum, ve kterém konverzace, schůzky, soubory i aplikace tvoří dohromady jednotné prostředí Office 365 Education. Pomocí aplikace Teams mohou učitelé snadno a rychle přecházet od konverzací k vytváření materiálů, a zachovávat přitom kontext, souvislost a přehlednost. Aplikace Teams zajišťuje jedinečné potřeby jednotlivých skupin a umožňuje jejich snadnou spolupráci i dotažení projektů až do konce:

 • Spravujte projekty, úkoly a materiály prostřednictvím aplikací, které používáte každý den – jsou dostupné v jednom prostředí šitém vám na míru.

 • Mějte vždy přehled díky informacím a aktualizacím v reálném čase sdíleným ve formě trvalých týmových konverzací, soukromých chatů (které lze podle potřeby moderovat), setkání týmu a dalších komunikačních kanálů.

 • Podporujte bohatou spolupráci a příjemné prostředí díky integrovaným aplikacím ze sady Office 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote, a partnerům pro vzdělávání, jako jsou busuu, Canvas, Flipgrid nebo Kahoot!

Poznámka: Sada Office 365 Education nově obsahuje aplikaci Teams. To znamená, že prostřednictvím sady Office 365 Education je teď aplikace Teams pro všechny zaměstnance školy a studenty zdarma!

V následující tabulce naleznete několik příkladů toho, jak mohou vyučující využívat ke své práci aplikaci Teams a mít tak k dispozici inovativní metody výuky a nejlepší postupy pro školní spolupráci.

Získejte další informace o nových funkcích aplikace Teams navržené pro vyučující, studenty a zaměstnance!

Scénář

Popis

Poradní výbory pro zlepšování škol (SIAC)

Aby byly programy a iniciativy pro zvýšení efektivity školy účinné, musí mít zaměstnanci přístup k rozsáhlé analýze dat (např. hodnocení podle percentilu) a možnost snadné spolupráce mezi nejrůznějšími týmy zahrnujícími správce, pedagogy a další.

Plány reakce na incidenty

Kdykoli dojde k incidentu (například k ohrožení zdraví), rychlá a přesná komunikace je klíčem k zajištění nejvhodnější reakce. Díky aplikaci Teams mohou týmy pro reakci na incidenty snadno sestavit a včas se podělit o potřebné informace se studenty, rodiči a komunitou a rozhodnout o přidělení dalších prostředků (např. školních zdravotníků).

Programy sociálního a emočního vzdělávání (SEL)

Programy SEL zajišťují akademický úspěch, podporují pozitivní chování a omezují emoční nejistotu a obecné nevhodné zacházení.¹ Kanály v aplikaci Teams můžete uspořádat například s ohledem na pět základních oblastí SEL, což jsou sebereflexe, self-management, sociální uvědomění, vztahové dovednosti a zodpovědné rozhodování.

Hodnocení vyučujících

Hodnocení kvalit vyučujících je časově náročné, ale zároveň se jedná o nezbytnou regulační činnost. Pomocí aplikace Teams se mohou správci na kanálu Obecné podělit s vyučujícími o prostředky pro profesionální rozvoj a spravovat soukromou komunikaci (na kartě Konverzace) a materiály (např. pomocí onenotových poznámkových bloků pro pedagogy) s jednotlivými vyučujícími formou samostatných kanálů.

¹ Hinton, M. (březen 2017). „Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge“ (anglicky). Education Week. Dostupné na adrese http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Pochopení principu týmů

Můžete vytvářet týmy zaměstnanců pro různé projekty, aktivity, výbory a procesy, nebo přizvat ostatní ze školy nebo oblasti, aby se připojili jako členové týmu. Týmy je možné vytvářet na základě stávajících skupin ze sady Office 365 a veškeré změny ve skupinách Office 365 se automaticky projeví i v aplikaci Teams. To zjednodušuje odesílání pozvánek a správu členů týmu, stejně jako ukládání souborů se skupinami v aplikaci Teams.

Tip: Může být lákavé jednoduše namapovat několik seznamů pro distribuci e-mailů k jednotlivým týmům zaměstnanců, ale myšlenkou aplikace Teams je spolupráce ve snaze dosáhnout společného cíle. Výlučnost a znalostní omezení distribučních seznamů můžete obejít vytvořením týmů zaměstnanců na vhodné úrovni, které dají vzniknout spolupracujícím skupinám ve vaší škole nebo oblasti.

Jednotlivé týmy zaměstnanců můžete dále uspořádat do kanálů obsahujících karty s konverzacemi, soubory, poznámkami a mnohým dalším. Kanály je možné vytvářet podle konkrétních požadavků týmu, tedy například podle tématu, oboru nebo předmětu. Karty umožňují zaměstnancům nahrávat, kontrolovat a upravovat soubory, poznámky a přizpůsobené materiály (jako jsou dokumenty, tabulky, prezentace, videa, externí odkazy, ostatní aplikace a další). Materiály jsou snadno dostupné všem z týmu.

Příklad

Tip: Nastavení aplikace Teams pro mobilní zařízení je snadné a s její pomocí budete mít jistotu, že jste vždy ve spojení se svým týmem a to kdykoli, kdekoli a z libovolného zařízení. Aplikaci Teams si můžete stáhnout z obchodu Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) nebo Google Play (Android).

Představení aplikace Teams vašim kolegům

Začněte s úvodním setkáním, kde si definujete očekávání, nabídnete rady a představíte základní funkce aplikace Teams. Požádejte své kolegy, aby aplikaci Teams používali jako primární nástroj pro komunikaci a spolupráci u vašich týmových aktivit. Pokuste se pomocí chatu v aplikaci Teams nahradit krátké e-maily a zprávy SMS a umožnit tak každému objevit výhody a funkce aplikace.

Přizpůsobení aplikace Teams vašemu konkrétnímu prostředí

Úspěšné týmy zaměstnanců potřebují jednoduché a intuitivní nástroje, které jim umožní rychlou a efektivní komunikaci a spolupráci. Ať už předsedáte výboru, připravujete plány reakce na incident, sestavujete přizpůsobené programy pro studenty, vyhodnocujete vyučující nebo spravujete další společné činnosti, aplikace Teams je tu pro vás. Začněme přizpůsobením aplikace Teams podle vašich požadavků následujícími kroky:

Vytvoření týmu a přizvání členů

 1. Aplikaci Teams spustíte ve spouštěči aplikací (v dlaždicích) Ikona spouštěče aplikací v Office 365. V levém horním rohu sady Office 365 for Education vyberte dlaždici Teams a spusťte online aplikaci nebo si ji stáhněte do počítače.

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Microsoft Teams

  Poznámka: Pokud se vám nedaří aplikaci Teams spustit, obraťte se na svého správce IT a ujistěte se, že disponujete potřebnou licencí.

 2. V dolní části seznamu kanálů vyberte tlačítko Přidat tým.

 3. Vyberte tlačítko Vytvořit tým a možnost Pedagogové.

  Vybrat tým

  Poznámka: Pokud vaše škola využívá systém School Data Sync, vaše předměty se vytvoří automaticky a seznam studentů se propojí s informačním systémem školy, takže tento krok můžete ignorovat.

 4. V okně Vytvořit tým pojmenujte předmět, uveďte krátký popis vysvětlující účel tohoto předmětu a vyberte tlačítko Další.

  Vytvořit tým

  Poznámka: Možnost Ochrana osobních údajů ponechte na hodnotě Soukromé – členy můžou přidávat jen vlastníci týmu (toto nastavení můžete podle potřeby změnit později).

  Tip: Než začnete s výukou, nezapomeňte přizpůsobit nastavení aplikace Teams. Začněte vytvořením předmětu, nastavením několika kanálů a přidáním několika karet. Nakonec na několika kartách připravte související, poutavé a užitečné materiály.

 5. Podle potřeby můžete snadno přidávat osoby, skupiny a distribuční seznamy z vaší školy nebo oblasti. Současně během psaní jmen se otevře rozevírací seznam se jmény osob z vaší e-mailové složky.

 6. Výběrem tlačítka Přidat přidejte členy týmu, nebo výběrem tlačítka Vynechat můžete odložit přidání členů týmu na později, pokud plánujete vytvořit nejprve vhodný materiál (doporučeno).

  Přidat členy

Vytvořte několik hlavních kanálů a karty se zajímavými materiály.

Po vytvoření nového týmu zaměstnanců se k němu automaticky přidá kanál „Obecné“.

 1. Podle potřeby můžete vytvořit i další kanály a tým tak lépe uspořádat. Ve výchozím nastavení bude mít k těmto kanálům přístup každý z týmu.

  Kanál

  Tip: Do kanálu Obecné doporučujeme kvůli snadné dohledatelnosti vkládat oznámení a rady k používání aplikace Teams. Jedná se o užitečné místo, kam se může obrátit pro pomoc a radu celá třída, obzvláště pak noví členové v aplikaci Teams.

 2. Při vytváření dalších kanálů vyberte tři tečky (...) vedle názvu týmu v seznamu kanálů a poté z rozevíracího seznamu vyberte možnost Přidat kanál.

  Přidat kanál

  Tip: Pro začátek vytvořte několik kanálů a podpořte členy týmu, aby si další kanály vytvářeli sami s ohledem na témata, iniciativy nebo jiné požadavky.

 3. V dialogovém okně pojmenujte kanál, uveďte krátký popis vysvětlující účel tohoto kanálu a klikněte na tlačítko Přidat.

  Vytvoření kanálu

  Tip: Po vytvoření několika kanálů je můžete doplnit o užitečné materiály, aby vaše třída při prvním přihlášení neviděla pouze prázdnou stránku. Například můžete zahájit novou konverzaci vložením několika otázek do každého kanálu, které vyvolají diskuzi, a @zmínit studenty s cílem vyvolat konverzaci.

 4. V rámci jednotlivých kanálů můžete vytvářet karty pro jednotlivé materiály a aplikace. V každém kanálu se vytvoří několik výchozích karet, jako jsou karta Konverzace, Soubory, Poznámkové bloky předmětů a Zadání. Pokud budete chtít vytvořit novou kartu, použijte ikonu + napravo od výchozích karet a poté vyberte aplikaci nebo soubor (např. PowerBI), pojmenujte je a klikněte na tlačítko Uložit.

  Karty Přidat karty

  Poznámka: Postup nastavení u některých aplikací a služeb se může mírně lišit od pokynů uvedených zde.

 5. Při vytváření nové karty propojené přímo s konkrétním souborem (jako jsou státní normy, krajské či oblastní přiřazení nebo zkušební hodnocení pro určení percentilu) klikněte na ikonu + napravo od výchozích karet.

 6. Poté vyberte aplikaci typu souboru (např. dokument Word, tabulka Excel nebo prezentace PowerPoint), vyhledejte název souboru v okně „Soubory“, kartu pojmenujte a vyberte tlačítko Uložit.

  Přidat aplikace

  Tip: Kvůli snadnému týmovému přístupu můžete ukotvit stávající Onenotový poznámkový blok předmětu z webu SharePoint nebo jiných stránek (ikona glóbusu) jako kartu přímo na svém kanálu.

Přesun e-mailových konverzací do aplikace Teams

Podle potřeby můžete odesílat e-maily na kanál v aplikaci Teams a mít tak veškerou týmovou komunikaci uspořádanou a dostupnou z jediného místa.

 1. Při vytváření e-mailové adresy pro kanál klikněte na tři tečky (...) napravo od kanálu a poté z rozevírací nabídky vyberte možnost Získat e-mailovou adresu.

 2. Použijte tlačítko Kopírovat a uložte e-mailovou adresu do seznamu kontaktů nebo e-mailového adresáře.

  E-mail

  Tip: Přesměrujte e-maily na kanál a pokračujte v diskuzi z aplikace Teams.

 3. Podle potřeby můžete vybrat odkaz Upřesnit nastavení v okně Získat e-mailovou adresu a určit tak uživatele, kteří mohou posílat e-maily týmu (například kdokoli, pouze členové týmu nebo pouze e-maily odeslané z určených domén).

  Obdržení e-mailu

  Tip: Omezením osob, které mohou e-maily na kanál posílat, snížíte riziko nevyžádané pošty nebo phishingových e-mailů posílaných do aplikace Teams.

 4. Nastavení oznámení na e-mailovou zprávu můžete přizpůsobit různým situacím (například pokud vás někdo osobně @zmíní nebo odpoví na konverzaci, kterou jste zahájili) výběrem svého profilového obrázku v levém spodním rohu aplikace Teams a následným výběrem možnosti Oznámení z rozevírací nabídky.

  Oznámení

Plánování schůzek v aplikaci Teams

 1. Pokud chcete naplánovat schůzku v aplikaci Teams, vyberte v levém navigačním panelu možnost Kalendář a poté klikněte na tlačítko + Nová schůzka vpravo nahoře.

  Klikněte na Kalendář a poté zvolte možnost Nová schůzka.

  Tip: Plánované schůzky jsou uvedeny v prostředním navigačním podokně a můžete se k nim připojit přímo z aplikace Teams kliknutím na tlačítko Připojit vedle požadované schůzky.

 2. V okně Nová schůzka zadejte podrobnosti o schůzce a přizvěte požadované osoby (během psaní se budou našeptávat jména z e-mailového adresáře) nebo případně vyberte kanál, ve kterém bude mít kdokoli z týmu možnost se připojit.

 3. Pomocí tlačítka Pomocník plánování ověřte dostupnost členů týmu a označením pole Opakovat můžete nastavit schůzku, která se bude pravidelně opakovat. Nakonec klikněte na tlačítko Naplánovat schůzku.

  Nová schůzka

  Tip: Funkce Sejít se Kamera (dostupná ve spodní části karty Konverzace) umožňuje členům týmu setkat se bez přípravy, tj. bez nutnosti naplánovat si schůzku nebo si rezervovat místnost nebo posluchárnu.

Shrnutí toho, co jste se o aplikaci Teams naučili

 • Aplikace Teams je centrum týmové práce, které je plně integrováno do sady Office 365 Education. Členové týmu tak mohou snadno komunikovat a spolupracovat za použití oblíbených aplikací ze sady Office 365, jako je Word, Excel, OneNote nebo PowerPoint. Předplatitelé sady Office 365 for Education mají aplikaci Teams zdarma, takže vám nic nebrání začít ji používat!

 • Své týmy můžete organizovat pomocí přizpůsobených kanálů a karet, které splní požadavky spolupráce. Karty lze propojit přímo se soubory nebo jiným obsahem, stejně jako s aplikacemi ze sady Office 365 (např. Planner nebo PowerBI) či aplikacemi od našich partnerů pro vzdělávání (např. busuu, Canvas, Flipgrid nebo Kahoot)!

 • Přesunutím e-mailové konverzace do aplikace Teams budete mít veškeré konverzace členů týmu dostupné z jedné snadno použitelné platformy. Odesílání krátkých e-mailů můžete nahradit funkcí Chat v aplikaci Teams a mít tak schránku přehlednější.

 • Pomocí funkce Schůzky si v aplikaci Teams můžete naplánovat videoschůzku nebo hovor přes Skype a pomocí funkce Sejít se hned zase rychle a snadno domluvit schůzku se členy týmu bez předchozího plánování.

 • Zajímají vás užitečná videa, která vám pomohou v začátcích? Využijte rychlý start v aplikaci Microsoft Teams.

 • Další podrobnou nápovědu naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Teams.

 • Další informace o novém prostředí v aplikaci Teams v sadě Office 365 Education si můžete přečíst zde na blogu Vzdělávání.

 • prohlédněte si témata centra nápovědy Microsoft pro vzdělávání.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×