Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přidání nebo aktualizace zdroje organizace pomocí externího datového souboru

Fond zdrojů organizace je seznam lidí, materiálů a nákladů, které se budou používat jako zdroje v plánech projektu. Než budete moct přiřadit zdroje k úkolům, je nutné je přidat do produktů Projectu Online nebo Project Serveru. Můžete je přidat pomocí synchronizace služby Active Directory nebo ručně.

Ruční zadávání zdrojů jednoho po druhém může být docela náročné. Další ruční možnost je import zdrojů s použitím externího datového souboru. Stejným způsobem taky můžete aktualizovat existující zdroje tak, že importujete změny z externího datového souboru.

Project Professional se používá ve spojení s Microsoft Project Online nebo Project Server k importu dat z externího souboru. Project Professional můžete importovat soubory v následujících formátech:

 • Formáty souborů pro Project: .mpp a .mpt

 • Formáty souborů pro Excel: .xlsx, .xlsb, .xls

 • .txt

 • .csv

 • .xml

Bez ohledu na formát by soubor měl obsahovat alespoň zobrazovaný název prostředků, které chcete přidat do fondu zdrojů organizace. Soubor může obsahovat jakékoli další informace o prostředcích, které jsou pro vaši organizaci důležité. Pak namapujete pole v externím souboru na pole v Centru zdrojů v Microsoft Project Online nebo Project Server.

Poznámka: Pokud máte pole, která nejsou ve výchozím nastavení dostupná v Project Server nebo Microsoft Project Online, vytvořte před mapováním dat nejdřív vlastní pole. Jakmile vlastní pole existují v Project Server nebo Microsoft Project Online, můžete namapovat pole v externím datovém souboru na tato vlastní pole.

Import nových nebo úprava existujících zdrojů ve fondu zdrojů organizace:

 1. Přejděte do Centra zdrojů v Project Server nebo Microsoft Project Online.

 2. Vyberte zdroje, které chcete změnit, nebo vyberte aspoň jeden zdroj, do kterého budete chtít přidat další zdroje.

 3. Klikněte na Zdroje > Otevřít. Project Professional se otevře v zobrazení Seznam zdrojů.

  Poznámka:  Pokud se připojujete k aplikaci Microsoft Project Online, může se při spouštění aplikace Project Professional zobrazit výzva k zadání účtu a hesla.

 4. V aplikaci Project Professional klikněte na Soubor > Otevřít a vyberte externí datový soubor s informacemi o zdroji, které importujete.

 5. V Průvodci importem klikněte na Další.

 6. Vyberte Nové mapování a klikněte na Další.

 7. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete existující zdroje, vyberte Sloučit data do aktivního projektu a klikněte na Další.

  • Pokud přidáváte nové zdroje, vyberte Připojit data k aktivnímu projektu a klikněte na Další.

 8. Klikněte na Zdroje a potom na Další.

 9. Pokud používáte excelový soubor, vyberte název zdrojového listu, jinak bude pole neaktivní.

 10. Namapujte pole v externím souboru s poli aplikace Project Professional a pak klikněte na Další.

  Poznámka: V náhledu se můžete podívat, jak budou data vypadat po převedení do aplikace Project Professional.

 11. Pokud upravujete existující zdroje, vyberte pole, které se použije ke sloučení dat z externího souboru do aplikace Project Professional, klikněte na Nastavit klíč pro sloučení a potom klikněte na Další.

  Když třeba jako klíč ke sloučení nastavíte pole Název, použijí se data spojená s tímto názvem v externím souboru ke změně záznamu s tímto názvem ve fondu zdrojů organizace.

  Tip: Pokud chcete mapování polí použít znovu při pozdějším přidávání nebo aktualizaci zdrojů, zvolte Uložit mapování.

 12. Klikněte na Dokončit.

Zdroje jsou teď zobrazené v Seznamu zdrojů. Když soubor zavřete, klikněte na Ano ve výzvě s dotazem, jestli chcete uložit změny u rezervovaných zdrojů organizace.

V aplikaci Microsoft Project Online nebo Project Server se vraťte do Centra zdrojů a ověřte, že se zdroje přidaly do fondu zdrojů organizace.

Další informace najdete v tématu Správa prostředků v Projectu Professional.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×