Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Přidání nebo změna primárního klíče tabulky v Accessu

Primární klíč je pole nebo sada polí s hodnotami, které jsou v rámci tabulky jedinečné. Hodnoty klíče se dají použít k odkazování na celé záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může mít jenom jeden primární klíč. Access vám může při vytváření tabulky automaticky vytvořit pole primárního klíče nebo můžete určit konkrétní pole, která chcete jako primární klíč použít. Tento článek vysvětluje, jak a proč primární klíče používat.

Chcete-li nastavit primární klíč tabulky, otevřete ji v návrhovém zobrazení. Vyberte pole, které chcete použít, a na pásu karet klikněte na položku Primární klíč.

Poznámka: Obsah tohoto článku je určen pouze pro práci s accessovými databázemi v počítačích. Access automaticky spravuje primární klíče nových tabulek ve webových aplikacích pro Access a webových databázích. Tyto automatické primární klíče je možné přepsat, změnu tohoto nastavení však nedoporučujeme.

V tomto článku

Přehled primárních klíčů v Accessu

Access používá pole primárního klíče k rychlému přidružení dat z více tabulek a zkombinování těchto dat smysluplným způsobem. Pole primárního klíče můžete zahrnout do jiných tabulek jako odkaz na tabulku, která je zdrojem primárního klíče. V těchto tabulkách se tato pole nazývají cizí klíče. Například pole Kód zákazníka z tabulky Zákazníci může být použito v tabulce Objednávky. V tabulce Zákazníci je to primární klíč. V tabulce Objednávky se toto pole jmenuje cizí klíč. Cizí klíč je tedy vlastně primárním klíčem jiné tabulky. Další informace najdete v části Základy návrhu databáze.

Primární a cizí klíč zobrazený mezi dvěma datovými listy Accessu

1. Primární klíč

2. Cizí klíč

Pokud přesouváte existující data do databáze, pravděpodobně už máte pole, které můžete použít jako primární klíč. Často jedinečné identifikační číslo, například ID, sériové číslo nebo kód slouží jako primární klíč. Můžete mít například tabulku Zákazníci, ve které každý zákazník má svoje jedinečné číselné ID. Pole ID zákazníka je primárním klíčem.

Access automaticky vytvoří index primárního klíče, což napomáhá urychlení dotazů a dalších operací. Access také zajišťuje, aby měl každý záznam hodnotu v poli s primárním klíčem a aby byl vždy jedinečný.

Při vytvoření nové tabulky v zobrazení Datový list za vás Access automaticky vytvoří primární klíč a přiřadí mu pole s názvem ID a datový typ Automatické číslo.

Jak vypadá vhodný primární klíč?

Aby pole mohlo sloužit jako primární klíč, mělo by splňovat několik následujících podmínek:

 • Jednoznačně identifikuje každý řádek.

 • Nesmí být prázdné nebo obsahovat hodnotu Null – musí vždy obsahovat hodnotu.

 • Hodnoty obsažené v poli by se měly měnit jen zřídka (v ideálním případě nikdy).

Pokud nemůžete identifikovat správný klíč, vytvořte pole typu Automatické číslo, které bude sloužit jako klíč. Pole typu Automatické číslo automaticky vygeneruje svoji hodnotu při prvním uložení každého záznamu. Pole Automatické číslo tedy splňuje všechny tři vlastnosti vhodného primárního klíče. Další informace o přidávání pole Automatické číslo najdete v části Přidání primárního klíče typu Automatické číslo.

Primární klíč typu Automatické číslo označený jako ID v návrhovém zobrazení tabulky Accessu

Vhodným primárním klíček je pole Automatické číslo.

Příklady nevhodného primárního klíče

Jakékoli pole, ve kterém chybí jedna nebo více zmíněných vlastností vhodného primárního klíče, není vhodné použít jako primární klíč. Následuje několik příkladů primárních klíčů nevhodných pro tabulku Kontakty, ve kterých je vysvětleno, proč daná pole nejsou vhodná.

Nevhodné primární klíče

Důvod

Jméno a příjmení

Nemusí být zaručena jedinečnost pole a může také docházet ke změnám.

Telefonní číslo

Může se změnit.

E-mailová adresa

Může se změnit.

PSČ

PSČ může sdílet více osob.

Kombinace faktů a čísel

Část faktu se může změnit, což může vytvořit zatěžující údržbu. Pokud se část faktu opakuje jako samostatné pole, může to vést ke zmatkům. Například, zkombinování města a přírůstkového čísla (např. NEWYORK0579) by bylo špatnou volbou, pokud je dané město také uloženo jako pole.

Čísla sociálního pojištění

 • V případě ministerstev a některých organizací není zadávání osobních údajů povoleno.

 • Některé osoby nemají rodné číslo.

 • Některé osoby mohou mít v průběhu života více rodných čísel.

Složené klíče: kombinace více polí jako primárního klíče

Někdy se může stát, že jako primární klíč budete chtít použít dvě nebo více polí v tabulce. Například tabulka Podrobnosti objednávky, která obsahuje položky řádku pro objednávky, může jako svůj primární klíč použít dvě pole: ID objednávky a ID produktu. Klíči, který má více polí, říkáme složený klíč.

Nastavení primárního klíče na základě již dostupných polí v Accessu

Aby primární klíč dobře fungoval, musí pole jednoznačně identifikovat každý řádek, pole nesmí být prázdné ani obsahovat hodnotu Null a mělo by se pouze zřídkakdy (v ideálním případě nikdy) měnit. Nastavení primárního klíče:

 1. Otevřete databázi, kterou chcete změnit.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete nastavit primární klíč, a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tip: Pokud není zobrazeno navigační podokno, zobrazte jej stisknutím klávesy F11.

 3. Vyberte jedno nebo více polí, která chcete použít jako primární klíč.

  Chcete-li vybrat samostatné pole, klikněte na jeho volič řádku.

  Pokud chcete vybrat více polí a vytvořit složený klíč, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh tabulky klikněte ve skupině Nástroje na Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Do levé části pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč, se připojí indikátor klíče.

Odebrání primárního klíče v Accessu

Odeberete-li primární klíč, nebudou již pole, která dříve sloužila jako primární klíč, poskytovat primární prostředky k identifikaci záznamu.

Odstraněním primárního klíče nebudou odstraněna pole z tabulky, bude však odstraněn index, který byl pro primární klíč vytvořen.

 1. Před odstraněním primárního klíče se přesvědčte, jestli primární klíč není součástí relací mezi tabulkami. Pokud se pokusíte odstranit primární klíč, který je součástí jedné nebo více relací, zobrazí se v Accessu upozornění, že je třeba nejdřív odstranit příslušné relace.

  Pokud chcete odstranit relace mezi tabulkami, proveďte tento postup:   

  1. Pokud jsou tabulky, které jsou součástí relace, otevřené, zavřete je. Relaci mezi otevřenými tabulkami nejdou odstranit.

  2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Relace.

   Obrázek pásu karet

  3. Vyberte Přidat tabulky.

  4. Klikněte na řádek relace tabulky, jejíž relaci chcete odstranit (je-li řádek vybrán, zobrazí se tučně) a poté stiskněte klávesu DELETE.

  5. Na kartě Relationships Design (Návrh relací ) klikněte ve skupině Relace na Close (Zavřít).

 2. Po odstranění relací klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete odebrat primární klíč, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tip: Pokud není zobrazeno navigační podokno, zobrazte jej stisknutím klávesy F11.

 3. Klikněte na volič řádků aktuálního primárního klíče.

  Je-li primární klíč tvořen jedním polem, klikněte na volič řádků tohoto pole.

  Skládá-li se primární klíč z více polí, klikněte na volič řádků libovolného pole primárního klíče.

 4. Na kartě Návrh tabulky klikněte ve skupině Nástroje na Primární klíč.

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, bude odstraněn indikátor klíče.

Poznámka: Uložíte-li novou tabulku bez nastavení primárního klíče, aplikace Access zobrazí výzvu k jeho vytvoření. Zvolíte-li možnost Ano, Access vytvoří pole Kód, které používá datový typ Automatické číslo, s jehož pomocí bude vytvořena jedinečná hodnota pro jednotlivé záznamy. Obsahuje-li již tabulka pole typu Automatické číslo, Access použije toto pole jako primární klíč.

Změna primárního klíče v Accessu

Pokud chcete změnit primární klíč tabulky, postupujte takto:

 1. Existující primární klíč odstraňte pomocí pokynů v části Odstranění primárního klíče.

 2. Nastavení primárního klíče proveďte podle pokynů v části Nastavení primárního klíče.

Další informace

Další informace o návrhu databáze a výběru vhodného primárního klíče najdete v článcích:

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×