Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Zdroje jsou obvykle osoby zahrnuté do plánu projektu bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou přiřazené k úkolům. Zdroj však může obsahovat také cokoli, co se použije k dokončení projektu, včetně vybavení a dalších materiálů (například cementu nebo webových serverů).

Do projektu můžete přidat několik typů zdrojů.

 • Zdroje organizace     Zdroj organizace je součástí seznamu zdrojů pro celou organizaci; každý z těchto zdrojů tak může být sdílen napříč několika projekty. Seznam zdrojů organizace obvykle spravuje Správce a každý projektový manažer tyto zdroje podle potřeby přidává do svých projektů.

 • Zdroje mimo organizaci     Zdroj mimo organizaci nebo místní zdroj není součástí seznamu zdrojů pro celou organizaci. Žádný jiný projektový manažer nemůže použít vaše zdroje mimo organizaci ve svých projektech.

 • Obecné zdroje informací     Obecné zdroje slouží k určení požadavků na personální obsazení projektu, jako jsou tesaři a vývojáři nebo tým zdrojů.

V tomto článku

Přidání zdrojů do projektu

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prostředků zvolte Seznam zdrojů.

 2. Do pole Název zdroje zadejte pracovní pozici, materiál nebo název obecného zdroje.

 3. Pokud chcete určit skupiny prostředků, zadejte do pole Skupina název zdroje název skupiny.

 4. Zadejte typ prostředku.

  • Pokud chcete určit, že tento zdroj je Pracovní zdroj, v poli Typ vyberte Práce.

  • Pokud chcete určit, že tento zdroj je materiálovým zdrojem, vyberte v poli Typmožnost Materiál. Do pole Popisek materiálu zadejte popisek (například yardy, tuny nebo pole) zdroje.

  • Pokud chcete určit, že tento zdroj je nákladovým zdrojem, vyberte v poli Typmožnost Náklady.

 5. V části Max. Units (Maximální počet jednotek) zadejte celkový počet jednotek, které jsou k dispozici pro tento projekt. Maximální hodnota jednotek určuje, kolik z tohoto zdroje je k dispozici pro tento projekt – například na částečný úvazek nebo násobky.

  Pokud máte například zdroj, který je pro váš projekt k dispozici dva dny v týdnu, můžete zadat maximální hodnotu jednotek 40 %. Maximální počet jednotek můžete použít k určení více Dostupnost označení prostředku. Předpokládejme například, že máte prostředek s názvem Technici, který představuje tři jednotlivé techniky ve vašem týmu. Maximální počet jednotek pro inženýry můžete zadat jako 300 %. Všechny tři techniky je možné současně naplánovat na plný úvazek, aniž by došlo k přetížení zdroje Technici.

  Maximální počet jednotek můžete zadat jako procento (50 %, 100 %, 300 %), nebo jako desetinné číslo (0,5, 1, 3).

  Poznámky: 

  • Pokud chcete vytvořit rozpočtový zdroj, vyberte ho, klikněte pravým tlačítkem myši na název zdroje a pak zvolte Informace. Zaškrtněte políčko Rozpočet .

  • Pracovní zdroj a přidružené informace můžete přidat pomocí Rozhraní MAPI e-mailového adresáře, ze služby Active Directory nebo ze serveru Microsoft Project Server. Na kartě Zdroj ve skupině Vložit zvolte Přidat prostředky a pak zvolte Sestavit tým z organizace (jenom Project Professional), Active Directory nebo Adresáře.

Začátek stránky

Přidání zdrojů organizace do projektu (jenom Project Professional)

 1. Na kartě Zdroj ve skupině Vložit zvolte Přidat prostředky > Sestavit tým z organizace.

 2. V dialogovém okně Sestavit tým z organizace vyberte v poli Existující filtryFiltr, kterou chcete použít. Filtrovaný seznam zdrojů organizace se zobrazí ve sloupci Zdroj organizace . Všechny zdroje, které už jsou přiřazené vašemu projektovém týmu, jsou uvedené ve sloupci Zdroj projektu .

 3. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici pro práci s určitým počtem hodin v určitém časovém rozsahu, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci . Zadejte dobu, po kterou musí být zdroj k dispozici pro práci, a pak pomocí polí Od a Do vyberte rozsah dat.

 4. Ve sloupci Zdroj organizace vyberte zdroj organizace, který chcete přidat do projektu, a pak zvolte Přidat. Pokud chcete vybrat více prostředků, podržte při výběru jednotlivých prostředků stisknutou klávesu CTRL.

  • Pokud chcete najít zdroje organizace, které odpovídají dovednostem a dalším atributům některého z existujících zdrojů vašeho týmu, vyberte zdroj, který chcete spárovat, v části Zdroj projektu a pak zvolte Shoda.

  • Pokud chcete existující zdroj nahradit zdrojem organizace, vyberte ve sloupci Zdroj projektu zdroj nebo obecný zdroj, který chcete nahradit. V části Zdroj organizace vyberte nový zdroj organizace a pak zvolte Nahradit.

   Když nahradíte zdroj, nahrazený zdroj se neodebere, pokud dokončil skutečnou práci. Náhradnímu zdroji je přiřazena zbývající práce.

 5. Pokud chcete do projektového týmu přidat Navržený zdroj, ve sloupci Kniha zvolte Navrhované.

 6. Pokud chcete zobrazit graf Dostupnost vybraného prostředku , zvolte Grafy.

 7. Zvolte OK.

Poznámky: 

 • Když do projektu přidáte zdroj organizace, můžete ho přiřadit jenom k úkolu v projektu. Nemůžete provádět změny atributů zdrojů organizace, jako jsou mzdové sazby nebo dostupnost.

 • Pokud chcete přidat zdroje do seznamu dostupných zdrojů organizace, musíte je importovat.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů organizace do projektu (pouze Project Professional)

 1. Na kartě Zdroje ve skupině Vložit zvolte Přidat prostředky > Sestavit tým z organizace.

  Pokud existuje více než 1 000 zdrojů organizace, můžete seznam zdrojů filtrovat pomocí Kódy osnovy organizace . Kódy osnovy se definují na základě požadavků vaší organizace.

 2. V dialogovém okně Sestavit tým zvolte Obrázek tlačítkarozbalte Přizpůsobit filtry.

 3. V části Přizpůsobit filtry vyberte ve sloupci Název polemožnost Obecný, ve sloupci Test vyberte Rovná se a potom zadejte Ano do sloupce Hodnoty.

 4. Zvolte Použít filtr a použijte nastavení Filtr na seznam prostředků organizace.

 5. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici pro práci s určitým počtem hodin v určitém časovém rozsahu, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci . Zadejte dobu, po kterou musí být zdroj k dispozici pro práci, a pak pomocí polí Od a Do vyberte rozsah dat.

 6. Ve sloupci Zdroj organizace vyberte obecný zdroj, který chcete přidat do projektu, a pak zvolte Přidat. Pokud chcete vybrat více prostředků, podržte při výběru jednotlivých prostředků stisknutou klávesu CTRL.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů jiných než organizace do projektu (jenom Project Professional)

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prostředků zvolte Seznam zdrojů.

 2. Do sloupce Název prostředku zadejte název obecného prostředku, například "tesař".

 3. Klikněte pravým tlačítkem na název prostředku a zvolte Informace. V dialogovém okně Informace o zdroji vyberte kartu Obecné a pak zaškrtněte políčko Obecné.

 4. Na kartě Vlastní pole v části Vlastní pole zadejte hodnoty pro všechna pole, která jsou požadována pro tento obecný zdroj.

  Vzhledem k tomu, že tato vlastní pole jsou pro každou organizaci jedinečná, obraťte se na správce, který vám odpoví na případné dotazy týkající se jejich použití.

  Poznámka: Do seznamu zdrojů organizace můžete přidat libovolný obecný zdroj. V závislosti na požadavcích vaší organizace může být nutné zadat další atributy zdroje, jako jsou kalendáře a sady dovedností.

Začátek stránky

Existují dva způsoby, jak přidat zdroje do projektů:

 • Sestavení týmu     Pomocí funkce Vytvořit tým můžete vyhledat Zdroje organizace, které mají potřebné dovednosti k dokončení úkolů v projektu.

 • Plán zdrojů     Během zahájení projektu můžete před přípravou podrobného plánu projektu s úkoly a přiřazeními použít plán zdrojů, který představuje požadavky na zdroje pro projekt na vysoké úrovni. To je užitečné, když potřebujete poradit správcům zdrojů a vedoucím oddělení s nadcházející prací, ale neznáte konkrétní úkoly nebo zdroje, ze kterých bude plán projektu tvořen.

  Poznámka: Plány zdrojů můžete vytvářet a zobrazovat pouze pomocí aplikace Project Web Access. Plány zdrojů nejsou viditelné v Project Professional a plány neomežují dostupnost zdrojů v rámci Projectu.

V tomto článku

Přidání zdrojů do projektu pomocí sestavení týmu

 1. Na panelu Snadné spuštění zvolte Projekty.

 2. Vyberte řádek pro projekt, pro který chcete vytvořit tým, a pak zvolte Sestavit tým.

 3. Na stránce Sestavit tým se v seznamu prostředků na levé straně zobrazí všechny prostředky, které máte oprávnění zobrazit v kódu struktury rozpisu prostředků pro vaši organizaci. V seznamu na pravé straně se zobrazují zdroje, které už jsou ve vašem projektu přiřazené.

 4. Na levé straně vyberte zdroje, které chcete přiřadit k projektu, a pak zvolte Přidat. Vyberte prostředek zaškrtnutím políčka vedle prostředku.

 5. Pokud chcete vytvořit seznam vlevo, který obsahuje jenom ty prostředky, které mají dovednosti, které odpovídají prostředku na pravé straně, vyberte prostředek na pravé straně a pak zvolte Shoda.

  Hledání zdrojů tímto způsobem je užitečné zejména v případě, že máte v projektu Obecné zdroje a chcete najít skutečné zdroje (lidi) se stejnými dovednostmi, které by nahradily obecné zdroje.

 6. Pokud chcete nahradit prostředek vpravo prostředkem na levé straně, vyberte prostředek na levé straně i prostředek na pravé straně a pak zvolte Nahradit. Pokud má zdroj zaznamenané skutečné hodnoty práce pro úkoly, nelze tento zdroj v projektu použít.

 7. V části Typ rezervace vyberte Potvrzeno , pokud chcete zdroj potvrdit do projektu, nebo vyberte Navrhované , pokud ještě nemáte oprávnění k potvrzení zdroje do projektu.

  Tip: Pokud chcete zobrazit graf zobrazující dostupnost vybraných prostředků před jejich přidáním do plánu, vyberte prostředky na levé straně a pak zvolte Graph.

 8. Zvolte Uložit změny a přidejte nové zdroje do projektu.

Můžete také vytvořit filtr, který na stránce Sestavit tým zobrazí jenom podmnožinu prostředků:

 1. Zvolte Možnosti zobrazení Obrázek tlačítkaa pak zvolte Filtr.

 2. V seznamu Filtr vyberte filtr, který chcete použít.

 3. V seznamu Název pole vyberte Pole a v seznamu Test vyberte test. V seznamu Hodnota vyberte hodnotu, na kterou chcete testovat, nebo nastavte rozsah hodnot zadáním dvou hodnot oddělených čárkou (,).

 4. Pokud filtr obsahuje více než jeden řádek kritérií, výběrem operátoru ve sloupci A/Nebo zahajte nový řádek.

 5. Pokud chcete otestovat, jestli filtr vrátí platné výsledky, než ho použijete na prostředky, zvolte Ověřit filtry.

 6. Kliknutím na OK použijete filtr na seznam prostředků.

Poznámka: Projektoví manažeři nemusí být schopni zobrazit a přiřadit všechny zdroje ve své organizaci. Pokud potřebujete oprávnění k sestavení týmu, podívejte se na Správce serveru.

Vytvoření plánu zdrojů pro návrh projektu

 1. Na panelu Snadné spuštění v části Projekty zvolte Návrhy a aktivity.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit plán zdrojů, a pak zvolte Plán zdrojů.

 3. Zvolte Možnosti zobrazení Obrázek tlačítka.

 4. Do polí Rozsah dat a Jednotky zadejte rozsah dat a časové jednotky, které se zobrazí v časově uspořádané části tabulky plánu zdrojů.

 5. V poli Zobrazit jednotky určete, jestli mají hodnoty v tabulce zdrojů zobrazovat hodiny, dny nebo pracovní doby (ekvivalenty plného úvazku).

 6. Pokud chcete zjistit, jak se souhrnná přiřazení zdrojů zobrazí v sestavách, které můžete vygenerovat z aplikace Project Web Access, vyberte v části Výpočet využití zdrojů z jednu z těchto možností:

  • Plán projektu      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů ze všech přiřazení v rámci projektu, ale ne z plánu zdrojů projektu, vyberte tuto možnost.

  • Plán zdrojů      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů pomocí informací o zdrojích v plánu zdrojů, vyberte tuto možnost.

  • Plán projektu do      Pokud chcete vypočítat dostupnost zdrojů ze všech přiřazení v rámci projektu až do určitého data, vyberte tuto možnost. Využití prostředků z plánu zdrojů se použije k určení dostupnosti prostředků po zadaném datu.

 7. Zaškrtnutím políčka Zobrazit celkovou práci zobrazíte celkový počet hodin v tabulce plánu zdrojů místo Časově uspořádané hodnot.

 8. Do pole Položky na stránku zadejte maximální počet řádků, které se mají zobrazit v tabulce plánu zdrojů.

 9. Zvolte Použít , pokud chcete použít nastavení pro mřížku prostředků bez uložení.

 10. Zvolte Publikovat a plán publikujte tak, aby se zobrazil jako návrh projektu v Centru projektů.

  Pokud chcete návrh uložit, aniž byste ho publikovali, zvolte Uložit. Ostatní členové týmu nebudou moct zobrazit návrh v Centru projektů.

Proč v Project Web Accessu nemůžu provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění, která jste použili k přihlášení k aplikaci Project Web Access, nemusí být možné zobrazit nebo používat určité funkce. To, co vidíte na některých stránkách, se také může lišit od toho, co je zdokumentováno, pokud správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access a nepřizpůsobil nápovědu tak, aby odpovídala.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×