Postup pro načtení aktuálního uživatelského jména v jazyce Visual Basic

Shrnutí

Pokud chcete získat aktuální uživatelské jméno, můžete vytvořit rozhraní API systému Windows (rozhraní pro programování aplikací). Aktuální uživatelské jméno lze získat pomocí funkce GetUserName ve ADVAPI32. Knihovně.

Další informace

Microsoft Excel nemá předdefinované funkce pro přístup k aktuálnímu uživatelskému jménu uživatele. Pomocí příkazu Declare v makru v jazyce Visual Basic for Applications můžete volat na funkci systému Microsoft Windows, která vrátí aktuální uživatelské jméno. Společnost Microsoft nabízí příklady postupů v jazyce Visual Basic for Applications pouze v ilustraci, bez záruky výslovně vyjádřené nebo implicitně předpokládaných, včetně neomezených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Postupy v jazyce Visual Basic uvedené v tomto článku jsou poskytovány "tak, jak jsou" a společnost Microsoft nezaručuje, že je možné používat ve všech situacích. Když vám pracovníci podpory Microsoftu můžou pomoct vysvětlit funkčnost konkrétního makra, nebudou tyto příklady v těchto příkladech upravovat, ani vám nebudou moct vytvářet makra, která splňují vaše specifické potřeby. Pokud máte omezená prostředí pro programování, můžete se poradit s jedním z poskytovatelů řešení. Poskytovatelé řešení nabízejí široký rozsah služeb založených na poplatcích, včetně vytváření vlastních maker. Další informace o poskytovatelích řešení naleznete v tématu Microsoft Customer Information (800) 426-9400.

PØÍKLAD

 1. Do nového modulu napište následující kód:

    ' Makes sure all variables are dimensioned in each subroutine.   Option Explicit   ' Access the GetUserNameA function in advapi32.dll and   ' call the function GetUserName.   Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _   (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long   ' Main routine to Dimension variables, retrieve user name   ' and display answer.   Sub Get_User_Name()   ' Dimension variables   Dim lpBuff As String * 25   Dim ret As Long, UserName As String   ' Get the user name minus any trailing spaces found in the name.   ret = GetUserName(lpBuff, 25)   UserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)   ' Display the User Name   MsgBox UserName   End Sub
 2. Spusťte Get_User_Name makra. Aktuální uživatelské jméno se zobrazí v okně se zprávou.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×