Shrnutí

Dokumentace pro SetKeyboardState () správně říká, že toto rozhraní API nemůžete použít k přepínání kláves NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK. Pomocí keybd_event () můžete v systému Windows NT přepínat klávesy NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK. Stejný postup je vhodný pro přepnutí CAPS LOCK a SCROLL LOCK v rámci systému Windows 95, ale nefunguje pro funkci NUM LOCK.

Další informace

V následujícím ukázkovém programu se zapnutí funkce NUM LOCK zapne, pokud je vypnutá. Funkce SetNumLock, kterou tady definujete, simuluje stisknutím klávesy NUM LOCK klávesu keybd_event () s virtuálním klíčem VK_NUMLOCK. Přebírá booleovskou hodnotu, která označuje, jestli má být světlo vypnuté (FALSE) nebo zapnuté (pravda). Stejnou techniku lze použít pro klávesu CAPS LOCK (VK_CAPITAL) a klávesu SCROLL LOCK (VK_SCROLL).

Ukázkový kód

  /* Compile options needed:  */  #include <windows.h>  void SetNumLock( BOOL bState )  {   BYTE keyState[256];   GetKeyboardState((LPBYTE)&keyState);   if( (bState && !(keyState[VK_NUMLOCK] & 1)) ||     (!bState && (keyState[VK_NUMLOCK] & 1)) )   {   // Simulate a key press     keybd_event( VK_NUMLOCK,           0x45,           KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0,           0 );   // Simulate a key release     keybd_event( VK_NUMLOCK,           0x45,           KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,           0);   }  }  void main()  {   SetNumLock( TRUE );  }

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×