Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Obsah pro čtečku obrazovky Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Pomocí Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete uskutečnit a přijmout hlasové hovory. Skype pro firmy automaticky zjistí vaše zařízení jako sluchátka, mikrofon a reproduktory. Než budete volat, zkontrolujte, zda máte k počítači připojené zvukové zařízení. Je také vhodné ověřit, jestli vaše zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že jste kompletně připravení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Udržovat při použití Předčítání konstantní hlasitost zvuku

Když je zapnuto Předčítání, ve výchozím nastavení snižuje hlasitost ostatních zvukových zdrojů. Z toho důvodu může být hlasitost zvuku v hovorech a schůzkách aplikace Skype pro firmy obtížně slyšitelná.

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte, že se jedná o úvodní okno. Úpravy vyhledávacího pole " Do vyhledávacího pole zadejte "Předčítání". Otevře se seznam výsledků hledání.

 2. V seznamu výsledků hledání opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Change Narrator settings“ (Změnit nastavení Předčítání) a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Settings window, On, Narrator toggle switch“ (Okno Nastavení, Zapnuto, přepínač Předčítání).

 3. V nastavení Předčítání opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch“ (Zapnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

 4. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Off, Lower the volume of other apps when Narrator is running.“ (Vypnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

Hlasový hovor

 1. Chcete-li přejít na kartu Kontakty, stiskněte Ctrl+1. Uslyšíte: „Search input, editing, find someone or a room“ (Zadávání hledání, úprava, najít někoho v místnosti). Napište jméno kontaktu, kterému chcete volat. Uslyšíte: „Search results, pane updated“ (Výsledky hledání, podokno aktualizováno). Pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte seznam výsledků, dokud neuslyšíte jméno správného kontaktu.

 2. Chcete-li zobrazit další možnosti pro tento kontakt, stiskněte Enter. Otevře se nabídka možností.

 3. V nabídce možností opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Call <contact name>“ (Volat [jméno kontaktu]), a poté stiskněte mezerník.

 4. Když se ozve „Skype call“ (Volání ve Skypu), stiskněte Enter. Otevře se okno aplikace Skype pro firmy a ozve se vyzváněcí tón.

 5. Až se hovor spojí:

  • Pokud chcete ztlumit mikrofon, nebo jeho ztlumení zrušit, stiskněte klávesu s logem Windows+F4 nebo opakujte stisknutí tabulátoru tak dlouho, než uslyšíte „Microphone button“ (Tlačítko mikrofonu) a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete přidržet hovor, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H. Uslyšíte: „This call is on hold“ (Tento hovor je přidržen). Pokud chcete hovor obnovit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Resume Call button“ (Tlačítko Pokračovat v hovoru) a stiskněte klávesu Enter.

  • Pro přesměrování hovoru stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+T. Tím se otevře nástroj pro výběr kontaktu během volání mezi dvěma účastníky.

   Poznámka: Funkce přesměrování hovorů není k dispozici v rámci základního samostatného plánu aplikace Skype pro firmy nebo v rámci žádného z předplatných Microsoft 365.

  • Pro zobrazení číselníku stiskněte Ctrl+Shift+D.

  • Pokud chcete vybrat víc tlačítek ovládacích prvků volání (Zařízení nebo Hlasitost reproduktoru), opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Call Controls button“ (Tlačítko ovládacích prvků volání), a potom stiskněte Enter. Pomocí tabulátoru vyberte příslušnou možnost a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat video, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Video button“ (Tlačítko Video), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat rychlé zprávy, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Off, IM pane button“ (Vypnuto, tlačítko podokna rychlých zpráv), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do hovoru přizvat další účastníky, stiskněte kombinaci kláves Alt+V nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Invite More People button“ (Tlačítko Pozvat další lidi), a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nové okno s fokusem na poli pro úpravy. Zadejte jméno nebo pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte jméno ze seznamu. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Tlačítko OK“, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete volání ukončit, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Hang up“ (Zavěsit) a stiskněte klávesu Enter nebo kombinaci kláves Alt+Q (funguje jenom v konverzaci mezi dvěma účastníky, ne v konferenčních hovorech).

Příjem hlasového hovoru

Když vám volá kontakt, otevře se okno s oznámením aplikace Skype pro firmy, ozve se vyzváněcí tón a zazní „Alert: Incoming Skype for Business Call from <caller name> (Upozornění: Příchozí volání Skypu pro firmy od uživatele [jméno volajícího]. Stisknutím kombinace kláves Windows+Shift+O volbu přijmete, pomocí Windows+Esc ji odmítnete.“).

 • Hovor přijmete stisknutím kláves Windows+Shift+O.

 • Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte Windows+Esc. To hovor zavře a odešle ho to do hlasové pošty, pokud je k dispozici.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Používejte aplikaci Skype pro firmy pro Mac s klávesnicí a nástrojem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Mac OS, která vám umožňuje uskutečňovat a přijímat hlasové hovory. Skype pro firmy pro Mac automaticky zjistí vaše zařízení jako sluchátka, mikrofon a reproduktory. Než budete volat, zkontrolujte, zda máte k počítači připojené zvukové zařízení. Je také vhodné ověřit, jestli vaše zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že kompletně připravení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Hlasový hovor

 1. Spusťte Skype pro firmy a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype pro firmy pro Mac v zobrazení Kontakty. Chcete-li přejít do pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor.

 2. Do pole Prohledat kontakty napište jméno, adresu pro rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Stiskněte tabulátor a vyberte seznam kontaktů. Stiskejte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete zavolat.

 4. Opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Call, button“ (Tlačítko Volat).

 5. Chcete-li otevřít nabídku volání Skype pro firmy, stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Menu, <the number of items>“ (Nabídka, <počet položek>).

 6. Stiskněte klávesu se šipkou dolů a vyberte Volat na Skype. Pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník a zahajte hovor.

 7. Chcete-li hovor ukončit, stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Hang up button“ (Tlačítko Zavěsit). Položku vyberete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Příjem hlasového hovoru

Když vám někdo volá, uslyšíte: „Incoming call“ (Příchozí hovor). Opakovaně stiskejte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Answer“ (Přijmout). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Ztlumení mikrofonu

Chcete-li ztlumit mikrofon během hovoru, který jste uskutečnili nebo přijali, opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Mute“ (Ztlumit). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Používejte Skype pro firmy s nástrojem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Mac OS, která vám umožňuje uskutečňovat a přijímat hlasové hovory.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Hlasový hovor

 1. Otevřete Skype pro firmy a případně se přihlaste. Otevře se úvodní obrazovka s vyhledávacím polem pro hledání kontaktů v adresáři společnosti, nadcházejících schůzkách a nedávných konverzacích.

  Tip: Pokud jste se z aplikace Skype pro firmy při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení. Nápovědu k přihlašování najdete v části Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy.

 2. Pokud chcete přejít do zobrazení Kontakty , potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku kontakty, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení kontaktů se seznamem kontaktů a seznamů kontaktů (například Oblíbené položky).

  Poznámka: Pokud chcete zavolat někomu, kdo není na seznamu Kontakty, můžete ho vyhledat na úvodní obrazovce pomocí vyhledávacího pole Prohledat kontakty. Chcete-li se dozvědět, jak hledat kontakty, viz část Vyhledání kontaktu a otevření karty kontaktu. Chcete-li se dozvědět, jak přidat někoho na seznam Kontakty, viz část Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy.

 3. Chcete-li procházet seznamy v zobrazení Kontakty, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího kontakt, kterému chcete volat. Při posunování po seznamech nástroj VoiceOver ohlašuje jejich názvy. Chcete-li otevřít nějaký seznam, poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se otevře seznam Oblíbené.

 4. Chcete-li procházet kontakty v rámci seznamu, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Při posunování po kontaktech nástroj VoiceOver ohlašuje jejich jména a stav. Když budete na kontaktu, kterému chcete volat, poklepejte na obrazovku a otevřete obrazovku konverzace.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud nezazní „Call“ (Volat). Poklepáním na obrazovku uskutečněte hovor. Fokus se přesune na obrazovku hovoru.

 6. Chcete-li hovor ukončit, na obrazovce hovoru potahujte prstem doprava, dokud nezazní „Hang up button“ (Tlačítko Zavěsit), a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na obrazovku konverzace a zazní „Call ended“ (Hovor skončil).

Příjem hlasového hovoru

Když vám volá nějaký kontakt, na obrazovce se otevře oznámení a zazní jméno volajícího.

 • Hovor přijmete poklepáním na obrazovku.

 • Chcete-li hovor odmítnout, potahujte prstem doleva, dokud nezazní „Decline button“ (Tlačítko Odmítnout). Poté poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Jestliže je v době, kdy někdo volá, telefon zamknutý, stisknutím tlačítka Uspat/Probudit můžete hovor ignorovat.

Ztlumení mikrofonu

Chcete-li během hovoru, který jste uskutečnili nebo přijali, ztlumit mikrofon, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Call unmuted button“ (Tlačítko Neztlumený hovor), a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Používejte Skype pro firmy pro Android s nástrojem TalkBack, což je čtečka obrazovky integrovaná v Androidu, která umožňuje uskutečňovat a přijímat hlasové hovory.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Uskutečnění hlasového hovoru

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a případně se přihlaste. Otevře se úvodní obrazovka s vyhledávacím polem pro hledání kontaktů v adresáři společnosti, nadcházejících schůzkách a nedávných konverzacích.

  Tip: Pokud jste se z aplikace Skype pro firmy při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení. Nápovědu k přihlašování najdete v části Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy.

 2. Pokud chcete přejít do zobrazení Kontakty , potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce zobrazení kontaktů a kontaktů, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení kontaktů se seznamem kontaktů a seznamů kontaktů (například Oblíbené položky).

  Poznámka: Pokud chcete zavolat někomu, kdo není na seznamu Kontakty, můžete ho vyhledat na úvodní obrazovce pomocí vyhledávacího pole Hledat v podnikovém adresáři. Chcete-li se dozvědět, jak vyhledat kontakt a přidat někoho na seznam Kontakty, viz část Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy.

 3. Chcete-li procházet seznamy v zobrazení Kontakty, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího kontakt, kterému chcete volat. Při posunování po seznamech nástroj TalkBack ohlašuje jejich názvy. Když zavřete nějaký seznam, ozve se „Button collapsed“ (Tlačítko se sbalilo) a název seznamu. Chcete-li otevřít nějaký seznam, poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se otevře seznam Oblíbené.

 4. Chcete-li procházet kontakty v rámci seznamu, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Při posunování po kontaktech nástroj TalkBack ohlašuje jejich jména a stav. Když budete na kontaktu, kterému chcete volat, poklepáním na obrazovku otevřete kartu kontaktu.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud nezazní „Audio call button“ (Tlačítko Hlasový hovor). Poklepáním na obrazovku uskutečněte hovor. Fokus se přesune na obrazovku hovoru.

 6. Pokud chcete hovor ukončit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro ukončení hovoru, a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na obrazovku konverzace a zazní „Call ended“ (Hovor skončil). Pokud se chcete přesunout zpátky na úvodní obrazovku, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Příjem hlasového hovoru

 1. Když vám někdo zavolá, oznámení se otevře na obrazovce v Skype pro firmy a uslyšíte, že se jedná o příchozí hlasový hovor. Potáhněte prstem doprava a uslyšíte "příchozí volání od", a jméno volajícího.

 2. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout:

  • Chcete-li hovor přijmout, opakovaným potažením prstem vpravo přesuňte fokus na tlačítko Přijmout hlasový hovor a poklepejte na obrazovku. Hovor se spojí.

   Chcete-li hovor ukončit, potažením prstem vpravo přesuňte fokus na tlačítko Ukončit hovor a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Call ended“ (Hovor skončil).

  • Hovor odmítnete tak, že opakovaným potažením prstem vpravo přesunete fokus na tlačítko Ignorovat a poklepete na obrazovku. Jméno volajícího se přidá na seznam Poslední na hlavní obrazovce aplikace Skype pro firmy.

Volba možností hovoru

Když se hovor spojí, obrazovka hovoru aplikace Skype pro firmy pro Android obsahuje následující ovládací prvky, shora dolů a zleva doprava:

 • V horní části obrazovky je tlačítko Zpět, osoby v hovoru, doba trvání hovoru a tlačítko Chat.

  Tlačítko Zpět otevře předchozí obrazovku. Když je na tomto tlačítku fokus, ozve se „Go back“ (Zpět).

  Tlačítko Chat otevře okno chatu pro zasílání rychlých zpráv. Když je na tomto tlačítku fokus, ozve se „Chat button“ (Tlačítko Chat).

 • V horním řádku jsou tlačítka Video, ZtlumitZvuk.

  Tlačítko Video aktivuje v hovoru video, aby vás příjemce mohl vidět. Když je na tomto tlačítku fokus, ozve se „Not checked, preview video is off, switch“ (Nezaškrtnutý přepínač video s náhledem je vypnuté).

  Tlačítkem Ztlumit vypnete nebo zapnete mikrofon. Osobu na druhé straně stále slyšíte, ona vás ale neslyší. Když je mikrofon ztlumený, zazní „Checked, audio is muted, switch“ (Přepínač Zaškrtnuté, zvuk je ztlumený). Když mikrofon ztlumený není (výchozí nastavení), uslyšíte „Not checked, audio is unmuted, switch“ (Přepínač Nezaškrtnuté, zvuk není ztlumený).

  Tlačítkem Zvuk se vypíná a zapíná reproduktor. Když je zapnuté, uslyšíte „Checked, speaker, switch“ (Přepínač Zaškrtnuté, reproduktor). Když je vypnuté, uslyšíte „Not checked, speaker, switch“ (Přepínač Nezaškrtnuté, reproduktor).

 • Na prostředním řádku jsou tlačítka Přidat, ČíselníkVíce.

  Tlačítko Přidat umožňuje k hovoru pozvat další účastníky. Když je na tomto tlačítku fokus, ozve se „Add participants button“ (Tlačítko Přidat účastníky). Na otevřené obrazovce můžete hledat lidi a procházet seznam posledních kontaktů.

  Tlačítko Číselník otevře číselník, který můžete používat například k interakci s automatizovaným telefonním systémem, k zadávání kódů nebo k volbě položky nabídky. Uslyšíte „View dialpad and voicemail button“ (Tlačítko Zobrazit číselník a hlasovou poštu). (Pokud tuto možnost nemáte, vaše organizace nemusí pro hovory v aplikaci Skype pro firmy pro Android nabízet službu hlasové schránky.) Chcete-li se vrátit na obrazovku hovoru, opakovaným potažením prstem vlevo přesuňte fokus na tlačítko Zavřít v levém horním rohu obrazovky. Když je na tomto tlačítku fokus, ozve se „Double-tap to activate“ (Aktivujte poklepáním). Poklepejte na obrazovku.

  Tlačítko Více otevře nabídku s možnostmi Přepojit hovorPřidržet. Když je fokus na tlačítku Více, uslyšíte „More options button“ (Tlačítko Více možností). Hovor můžete přepojit na jinou osobu nebo číslo. Přidržením se hovor jen pozastaví, takže se neukončí. Když je hovor přidržený, účastnící se nemohou slyšet.

 • Vespod středu obrazovky je tlačítko Ukončit hovor.

Tip: Chcete-li získat k těmto ovládacím prvkům přístup, držte telefon v orientaci na výšku. Když zařízení držíte v orientaci na šířku, je k dispozici méně ovládacích prvků.

Chcete-li kterýkoli z těchto ovládacích prvků aktivovat, potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, přesuňte fokus na požadovanou položku a poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×