Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud chcete zkombinovat hodnoty ve dvou nebo více textových polích v Access, vytvoříte výraz, který používá operátor ampersand (&). Představte si, že máte třeba formulář s názvem Zaměstnanci. Jméno a příjmení každého z nich chcete zadat do samostatných polí, ale v záhlaví formuláře chcete zobrazit jejich celá jména (jméno i příjmení).

Pokud chcete zobrazit celé jméno, můžete použít tento výraz:

=[Jméno] & " " & [Příjmení]

Ve výrazu se pro sloučení hodnot v polích Jméno a Příjmení používá operátor &. Ve výrazu se používají také zdvojené uvozovky (") oddělené znakem mezery, díky kterým se mezi jméno a příjmení vloží mezera. Když chcete mezi dvě pole vložit třeba mezeru, interpunkční znaménko nebo text, musíte tuto hodnotu uzavřít do uvozovek.

V dalším příkladu můžete pomocí následujícího výrazu zobrazit příjmení a jméno oddělené čárkou a mezerou:

=[Příjmení] & ", " & [Jméno]

V tomto případě výraz vloží mezi pole Příjmení a Jméno čárku a mezeru, které jsou uzavřené do uvozovek.

V rámci kroků, které najdete v následujícím postupu, se předpokládá, že máte formulář vycházející z tabulky, která obsahuje pole s názvem Jméno a Příjmení. Pokud ho nemáte, v kroku 6 můžete výraz upravit tak, abyste ho mohli použít pro svá data.

Přidání textového pole s výrazem pro zobrazení celého jména

  1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Na kartě Návrh formuláře nebo Návrh sestavy klikněte ve skupině Ovládací prvky na Textové pole.

  3. Přetáhněte ukazatel na formulář nebo sestavu. Tím vytvoříte požadované textové pole.

  4. Klikněte pravým tlačítkem na textové pole a pak v místní nabídce klikněte na Vlastnosti.

  5. V Seznamu vlastností klikněte na kartu Datové.

  6. V poli vlastností Zdroj ovládacího prvku změňte hodnoty na =[Jméno] & " " & [Příjmení].

  7. Seznam vlastností zavřete a uložte provedené změny.

Někdy se stane, že jedno z polí, které chcete sloučit, neobsahuje žádnou hodnotu. Tento chybějícím datům se říká hodnota null. Když v poli bez hodnoty použijete operátor &, Access pro něj vrátí Řetězec nulové délky. Pokud záznamy zaměstnance obsahují pouze jeho příjmení, výraz v předchozím příkladu vrátí pro pole Jméno řetězec nulové délky, znak mezery a hodnotu z pole Příjmení.

Výsledek výrazu, když pole Jméno neobsahuje žádná data

1. Protože v poli Jméno nejsou žádná data, před příjmení „Stoklasa“ se umístí řetězec nulové délky a mezera.

Při slučování hodnot z několika polí do nového řetězce můžete chtít zahrnout do nového řetězce určitou hodnotu (třeba čárku) jen v případě, že konkrétní pole obsahuje data. Pokud chcete do řetězce podmíněně zahrnout hodnotu, místo operátoru & použijte pro sloučení polí operátor +. Předpokládejme například, že máte tabulku s názvem Zákazník, která obsahuje jen pole Město, Stát a PSČ. Hodnoty v těchto polích chcete sloučit a použít v sestavě, ale u některých záznamů nejsou v poli Stát uvedena žádná data. Pokud v takové situaci sloučíte pole pomocí operátoru &, před hodnotou PSČ se objeví nežádoucí čárka.

Abyste tomu předešli, můžete místo toho použít operátor plus (+), jak to vidíte v následujícím vzorovém výrazu:

=([Město] & (", " + [Stát]) & " " & [PSČ])

Operátor + umí sloučit text stejným způsobem jako operátor &. Operátor + ale také podporuje takzvané šíření hodnoty null. Šíření hodnoty null zajišťuje, že pokud má kterákoli součást výrazu hodnotu null, výsledek celého výrazu je také null. Podívejte se v předchozím příkladu na výraz (", " + [Stát]). Protože se v něm používá operátor +, výraz obsažený uvnitř uvozovek vrátí čárku jen v případě, že pole Stát obsahuje nějakou hodnotu. Když v poli Stát nejsou data, uplatní se šíření hodnoty null a výraz uvnitř uvozovek vrátí hodnotu null, takže čárku „skryje“.

Příklad výsledku výrazu, pokud není zadán žádný kraj

1. V záznamech, které obsahují údaje o státu, se zobrazuje čárka, mezera a zkratka daného státu.

2. Pokud záznam, který má v poli Město uvedený Houston, neobsahuje v poli Stát žádná data, výsledek výrazu se zobrazí bez čárky, mezery a zkratky státu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×