Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn

Tento článek popisuje způsob správy uložených uživatelských jmen a hesel v počítači, který není členem domény.

Pokud se přihlásíte k počítači se systémem Windows XP, můžete zadat uživatelské jméno a heslo, které se stane vaším výchozím kontextem zabezpečení při připojování k dalším počítačům v síti nebo při připojování prostřednictvím Internetu. Toto uživatelské jméno a heslo však nemusí umožnit přístup ke všem požadovaným prostředkům. Funkce Uložená uživatelská jména a hesla umožňuje uložit další uživatelská jména a hesla jako součást profilu.

Funkce Uložená uživatelská jména a hesla umožňuje bezpečné uložení informací o heslech. Díky této funkci stačí jednou zadat uživatelská jména a hesla pro různé síťové prostředky a aplikace (například e-mail) a systém Windows je pak automaticky zadá při dalších návštěvách těchto prostředků, aniž byste museli zasahovat.


Přehled správy pověření

Když se poprvé přihlašujete k serveru nebo k webové stránce, zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Zadáte-li své uživatelské jméno a heslo k danému prostředku a pak zaškrtnete políčko Zapamatovat heslo, jsou přihlašovací informace uloženy do uživatelského účtu. Při příštím připojení ke stejnému prostředku použije systém Windows uložená pověření k automatickému ověření vašeho uživatelského účtu.

Pokud v dialogovém okně Uživatelské jméno a heslo, které se zobrazí při připojování k prostředku, zaškrtnete políčko Zapamatovat heslo, jsou pověření uložena nejobecnějším možným způsobem. Například při přístupu k určitému serveru v doméně může být pověření uloženo takto: *.doména.com (kde doména představuje název domény). Uložením jiného pověření pro jiný server v této doméně se toto pověření nepřepíše. Nové pověření bude uloženo pomocí dalších konkrétních informací.

Při přístupu k prostředku vyhledá ověřovací balíček v uložených uživatelských jménech a heslech konkrétní pověření odpovídající danému prostředku. Pokud jej najde, použije jej, aniž byste museli zasahovat. Pokud pověření nalezeno není, dojde k vrácení chyby ověření do aplikace, ze které jste se pokoušeli o přístup k danému prostředku. V tomto okamžiku jste vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

Pověření uložená v úložišti Uložená uživatelská jména a hesla je možné ručně spravovat. V uživatelském účtu, který chcete změnit, klepněte na možnost Spravovat síťová hesla. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména hesla můžete přidat novou položku, odebrat existující položku nebo zobrazit vlastnosti a upravit existující položku. Klepněte na tlačítko Přidat, Úpravy nebo Vlastnosti.


Správa uložených uživatelských jmen a hesel

Při správě uložených uživatelských jmen a hesel postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači jako uživatel, jehož účet chcete změnit.

 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 3. V podokně Vyberte kategorii úkolů vyberte položku Uživatelské účty. Otevře se dialogové okno Uživatelské účty.

 4. Otevřete dialogové okno Uložená uživatelská jména a hesla. Použijte k tomu vhodnou metodu:

  • Pokud se přihlašujete k účtu s omezeným oprávněním:

   1. Ve skupinovém rámečku Podobné úkoly klepněte na položku Spravovat síťová hesla.

  • Pokud se přihlašujete k účtu s oprávněním správce:

   1. V části Nebo vyberte účet, který chcete změnit klepněte na svůj uživatelský účet. Otevře se dialogové okno Jakou vlastnost účtu chcete změnit?.

   2. Ve skupinovém rámečku Podobné úkoly klepněte na položku Spravovat síťová hesla.

  Zobrazí se seznam uživatelských jmen a hesel podobný následujícímu:

  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

Přidání položky

Chcete-li ručně přidat položku, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na tlačítko Přidat. Otevře se dialogové okno Vlastnosti přihlašovacích informací.

 2. Do pole Server zadejte název požadovaného serveru nebo sdílené položky. Jako zástupný znak můžete použít hvězdičku. V tomto příkladu jsou položkami platné názvy serverů:

  *.Microsoft.com
  \\Server\Sdílená položka

 3. Do pole Uživatelské jméno zadejte název uživatelského účtu majícího povolení k přístupu k prostředku. Zadejte jméno uživatele ve formátu Server\Uživatel, nebo Uživatel@doména.com. Toto jsou příklady platných uživatelských jmen (Microsoft je zde názvem domény a Uživatel je jméno uživatele):

  Microsoft\Uživatel
  Uživatel@microsoft.com

 4. Do pole Heslo zadejte heslo pro uživatele určeného v kroku 3 a pak klepněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na tlačítko Zavřít.

Odebrání položky

Chcete-li odebrat pověření, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na požadované pověření a pak klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se následující zpráva:

  Vybrané přihlašovací informace budou odstraněny.

 2. Klepněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na tlačítko Zavřít.

Úprava položky

Chcete-li upravit pověření, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na požadované pověření a pak klepněte na tlačítko Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti přihlašovacích informací.

 2. Změňte požadované položky a klepněte na tlačítko OK.

  Chcete-li u uživatelského účtu zadaného v poli Uživatelské jméno změnit heslo domény, klepněte na tlačítko Změnit. Do polí Staré heslo a Nové heslo zadejte odpovídající informace, zadejte nové heslo do pole Potvrďte nové heslo a pak klepněte na tlačítko OK. Heslo domény je nyní změněno.

 3. V dialogovém okně Uložená uživatelská jména a hesla klepněte na tlačítko Zavřít.

Poradce při potížích

Pokud jste informace o uživatelském účtu pro vzdálené prostředky uložili tímto způsobem, každý, kdo získá přístup k vašemu uživatelskému účtu, může získat přístup také k těmto prostředkům chráněným heslem. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje používat pro účet v systému Windows XP silné heslo.

Další informace o vytvoření silných hesel získáte po klepnutí na tlačítko Start a na příkaz Nápověda a podpora. Do pole Hledat zadejte vytvoření silných hesel a pak klepněte na tlačítko Zahájit hledání.


Odkazy

Další informace o správě uložených uživatelských jmen a hesel získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

306992 Správa uložených uživatelských jmen a hesel v počítači v doméně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

281660 Chování uložených uživatelských jmen a hesel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×