Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Při instalaci aktualizace zabezpečení pro Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 není Microsoft SQL Server 2005 úspěšně aktualizován. Tento problém nastává z důvodu nesprávného odebrání účtů služeb serveru SQL Server 2005 z příslušných skupin služby místního serveru SQL Server procesem funkce vrácení zpět (verzí) pro aktualizace zabezpečení.

Příčina

Tento problém nastává z důvodu nesprávného odebrání účtů služeb serveru SQL Server 2005 z příslušných skupin služby místního serveru SQL Server procesem funkce vrácení zpět (verzí) pro aktualizace zabezpečení. Oprávnění jsou udělena místním skupinám služby, nikoli účtům služby. Následkem toho služby nemohou přistupovat k požadovaným prostředkům a nemohou se spustit.

Řešení

Při řešení problému postupujte takto:

 1. Identifikujte skupinu služby serveru SQL Server 2005 v počítači. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz compmgmt.msc a stiskněte klávesu ENTER.

  2. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a poté klepněte na položku Skupiny.

 2. Skupina služby serveru SQL Server 2005 začíná textem SQLServer2005. Identifikujte každou skupinu a poklepáním zjistěte členy skupiny. Pokud ve skupině nejsou členové, přejděte ke kroku 3. Pokud skupina členy obsahuje, zkontrolujte další skupinu.

 3. V modulu snap-in Služby v konzole MMC (Microsoft Management Console) zjistěte účet služby pro služby serveru SQL Server 2005.

  Chcete-li otevřít modul snap-in Služby, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Názvy služeb serveru SQL Server začínají textem SQL Server. Například „SQL Server (MSSQLSERVER)“ je služba stroje SQL Engine pro výchozí instanci serveru SQL Server. Chcete-li zjistit, zda je tato služba ze serveru SQL Server 2005, postupujte takto:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na službu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Vyhledejte spustitelný soubor této služby. Tento soubor je zobrazen pod položkou Cesta ke spustitelnému souboru.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na název souboru, vyberte příkaz Vlastnosti a kartu Verze. Verze souboru by měla začínat čísly 9.0 nebo 2005.90.

 5. V modulu snap-in Správa počítače v konzole MMC poklepejte na název skupiny služby, kterou jste nalezli v kroku 2. Zjistěte, zda ve skupině nechybí položka účtu služby. Pokud položka účtu služby chybí, klepněte na tlačítko Přidat, v zobrazeném dialogovém okně zadejte název účtu služby do pole Zadejte názvy objektů k výběru a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li otevřít modul snap-in Správa počítače, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz compmgmt.msc a stiskněte klávesu ENTER.

 6. V modulu snap-in Služby konzoly MMC spusťte služby serveru SQL Server.

  Poznámka: Chcete-li otevřít modul snap-in Služby, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a stiskněte klávesu ENTER.

Další informace

Instalační program serveru Microsoft SQL Server 2005 vytvoří místní skupinu systému Windows pro každou instalovanou službu. Vytvořená skupina systému Windows je označována skupina služby.

Instalační program serveru SQL Server 2005 přidá účet služby pro každou službu do její příslušné skupiny. Každé skupině systému Windows jsou přidělena všechna oprávnění systému Windows NT, která jsou vyžadována specifickou službou serveru SQL Server.

Tyto skupiny zjednodušují proces udělování oprávnění, který je nutný ke spouštění služeb serveru SQL Server a dalších spustitelných souborů. Tyto skupiny také pomáhají zabezpečit soubory serveru SQL Server. Služby serveru SQL Server přistupují k prostředkům systému Windows a prostředkům serveru SQL Server pomocí členství ve skupině služby.

Během instalace serveru SQL Server 2005 jsou vytvořeny následující služby a skupiny služby.

Služba serveru SQL Server

Skupina služby

SQL Server

Výchozí instance: SQLServer2005MSSQLUser$Název_počítače$MSSQLSERVER
Pojmenovaná instance: SQLServer2005MSSQLUser$Název_počítače$Název_instance

SQL Server Agent

Výchozí instance: SQLServer2005SQLAgentUser$Název_počítače$MSSQLSERVER

Pojmenovaná instance: SQLServer2005SQLAgentUser$Název_počítače$Název_instance

Analysis Services

Výchozí instance: SQLServer2005MSOLAPUser$Název_počítače$MSSQLSERVER

Pojmenovaná instance: SQLServer2005MSOLAPUser$Název_počítače$Název_instance

Reporting Services

Výchozí instance:

SQLServer2005ReportServerUser$Název_počítače$MSSQLSERVER a SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$Název_počítače$MSSQLSERVER


Pojmenovaná instance:

SQLServer2005ReportServerUser$Název_počítače$Název_instance a SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$Název_počítače$Název_instance

Notification Services

Výchozí a pojmenovaná instance: SQLServer2005NotificationServicesUser$Název_počítače

Integration Services

Výchozí a pojmenovaná instance: SQLServer2005DTSUser$Název_počítače

Full-Text Search

Výchozí instance: SQLServer2005MSFTEUser$Název_počítače$MSSQLSERVER

Pojmenovaná instance: SQLServer2005MSFTEUser$Název_počítače$Název_instance

SQL Server Browser

Výchozí a pojmenovaná instance: SQLServer2005SQLBrowserUser$Název_počítače

SQL Server Active Directory Helper

Výchozí a pojmenovaná instance: SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser$Název_počítače

Další informace o způsobu nastavení účtů služeb systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ms143504(SQL.90).aspx

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×